BIURO ZARZĄDU ODZIAŁU PTTK CZYNE W ŚRODY I CZWARTKI W GODZ. 16.00 - 18.0009.11.2016r.
UCHWAŁA NR 10/46/2016

                                               UCHWAŁA NR 10/46/2016

                                      ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W ŚWIDNICY

                                                                                                                 

          Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 06 września 2016

w sprawie: Udzielenia kol. Tadeuszowi Niedzielskiemu pełnomocnictwa do reprezentowania Zarządu Oddziału PTTK w Świdnicy 

09.11.2016r.
UCHWAŁA NR 9/45/2016

                                          UCHWAŁA NR 9/45/16

                         ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W SWIDNICY

 

      Podjęta na posiedzeniu Zarządu PTTK Oddziału w Świdnicy w dniu 6 września 2016

 

w sprawie: Przydziału dodatkowych obowiązków członkom Zarządu PTTK Oddział w Świdnicy na okres kadencji  2013 – 2016

09.11.2016r.
UCHWAŁA NR 8/44/2016

                                                       UCHWAŁA NR 8/44/2016

                                      ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W ŚWIDNICY

                                                                                                                 

          Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 06 września 2016

w sprawie: Wnioskowania o nadanie Dyplomu/Dolnośląskiej Odznaki Honorowej PTTK 

21.04.2016r.
UCHWAŁA NR 7/43/2016

                                                       UCHWAŁA NR 7/43/2016

                                      ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W ŚWIDNICY

                                                                                                                 

          Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 20 kwietnia 2016

 

w sprawie: Przyjęcia i zatwierdzenia rocznego planu finansowego i budżetu Oddziału na

                  2016 rok.

21.04.2016r.
UCHWAŁA NR 6/42/2016

                                                 UCHWAŁA NR 6/42/2016

                                      ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W ŚWIDNICY

 

          Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 20.04.2016

 

w sprawie: Powołania Koła pod nazwą „Świebodzickie Łaziki” w oddziale PTTK w

                                                                                                                                Świdnicy.

created by Grupa BroNET