BIURO ZARZĄDU ODZIAŁU PTTK CZYNE W ŚRODY I CZWARTKI W GODZ. 16.00 - 18.0021.04.2016r.
UCHWAŁA NR 4/40/2016

                                                     UCHWAŁA NR 4/40/2016

                                         ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W SWIDNICY

 

      Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 15 marca 2016

 

w sprawie: skreślenia z ewidencji członków PTTK na skutek zalegania w opłacaniu składek

                   członkowskich za okres ponad 12 miesięcy.

21.04.2016r.
UCHWAŁA NR 5/41/2016

                                                       UCHWAŁA NR 5/41/2016

                                      ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W ŚWIDNICY

 

          Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 15 marca 2016

 

w sprawie: Przyjęcia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Oddziału za rok 2015.

 

27.02.2016r.
UCHWAŁA NR 3/39/2916

                                                  UCHWAŁA NR 3/39/2016

                                      ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W ŚWIDNICY

 

          Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 23 lutego 2015

 

w sprawieZatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Planu Wycieczek Turystycznych w

                                                                    sezonie  2016.

/Plan wycieczek i rajdów znajduje się na stronie Oddziału PTTK w zakładce WYCIECZKI/

09.02.2016r.
UCHWAŁA NR 2/38/2016

                                                         UCHWAŁA NR 2/38/2016

                                         ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W SWIDNICY

 

      Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 03 lutego 2016

 

w sprawie: Objęcia przez Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy patronatem honorowym                  

                  „IV Zlotu Martyrologii” w Głuszycy

09.02.2016r.
UCHWAŁA NR 1/37/2016

                                                       UCHWAŁA NR 1/37/2016

                                      ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W ŚWIDNICY

 

          Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 03 lutego 2016

 

w sprawie: organizacji Eliminacji Powiatowych XLIV Ogólnopolskiego Młodzieżowego

                  Turnieju Turystyczno Krajoznawczego.

 

created by Grupa BroNET