BIURO ZARZĄDU ODZIAŁU PTTK CZYNE W ŚRODY I CZWARTKI W GODZ. 16.00 - 18.0010.05.2021r.
UCHWAŁA NR XXI/53/4/2020

                                                         UCHWAŁA NR XXI/53/4/2020

                                         ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W SWIDNICY

                                                                                            

      Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 07 lipca 2020

 

w sprawie: Dofinansowania działalności statutowej Kół i Komisji PTTK Oddziału PTTK w Świdnicy ze środków własnych oddziału. 

 

                                 

10.05.2021r.
UCHWAŁA NR XXI/52/3/2020

UCHWAŁA NR   XXI/52/3/2020

ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W ŚWIDNICY

 

Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 07 lipca 2020

 

w sprawie:Przyjęcia i zatwierdzenia rocznego planu finansowego i budżetu Oddziału na

                  2020 rok.

 

 

10.05.2021r.
UCHWAŁA NR XXI/51/2/2020

UCHWAŁA NR  XXI/51/2/2020

ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W ŚWIDNICY

 

Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 07 lipca 2020

 

w sprawie: Przyjęcia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Oddziału za rok 2019.

10.05.2021r.
UCHWAŁA NR XXI/50/1/2020

                                                         UCHWAŁA NR XXI/50/1/2020

                                         ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W ŚWIDNICY

 

      Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 25  lutego 2020

 

w sprawie: Zatwierdzenia organizacji Finału Centralnego XLVIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno Krajoznawczego PTTK  odbywającego się w dniach 04. -07.06.2020 w  Świdnicy.

07.05.2021r.
UCHWAŁA NR XXI/49/16/2019

                                                       UCHWAŁA NR  XXI/49/16/2019

                                      ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W ŚWIDNICY

 

          Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 26 listopada 2019

 

w sprawie: Podjęcia kampanii sprawozdawczej w Kołach PTTK Oddziału Świdnickiego.

 

 

Na podstawie:

  • Pisma Natalii Wojtyry - Gł. Specjalisty ds. ewidencji i statystyki przesłanego drogą elektroniczną, o obowiązku dokonania sprawozdawczości za rok 2019 przez Koła i Kluby PTTK.

 

    Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy uchwala, co następuje:

 

                                                                       § 1

  1. 1.     Zobowiązuje się Kola Oddziału PTTK w Świdnicy do przeprowadzenia Zebrań sprawozdawczych Kół w terminie do 31.12.2019 r.
  2. 2.     Zobowiązuje się Prezesów Kół Oddziału PTTK w Świdnicy do złożenia sprawozdań z działalności Kół na drukach TK-K w biurze Oddziału fizycznie do dnia 08.01.2020 r lub elektronicznie na adres zcuryl@vp.pl llub biuro@pttk.swidnica.pl do dnia 10.01.2020 r.

§ 2

          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                PODPISY ZARZĄDU;


created by Grupa BroNET