BIURO ZARZĄDU ODZIAŁU PTTK CZYNE W ŚRODY I CZWARTKI W GODZ. 16.00 - 18.0007.05.2021r.
UCHWAŁA NR XXI/48/15/2019

                                                       UCHWAŁA NR XXI/48/15/2019

                                      ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W ŚWIDNICY

 

          Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 26 listopada 2019

 

w sprawie: realizacji Uchwały nr 141/XIX/2019 Zarządu Głównego PTTK z 16.11 2019 w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK za rok 2020 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2020.

 

07.05.2021r.
UCHWAŁA NR XXI/47/14/2019

                                                     UCHWAŁA NR XXI/47/14/2019

                                         ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W SWIDNICY

 

      Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 25 września 2019

 

w sprawie: Powierzenia obowiązków księgowej Oddziału PTTK w Świdnicy.  

 

07.05.2021r.
UCHWAŁA NR XXI/46/13/2019

                                                         UCHWAŁA NR XXI/46/13/2019

                                         ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W SWIDNICY

                                                                                                       

      Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 14 maja 2019

 

w sprawie: Powołania Koła pod nazwą „ Żarodreptaki“ z Żarowa w Oddziale PTTK w Świdnicy

 

07.05.2021r.
UCHWAŁA NR XXI/45/12/2019

                                                         UCHWAŁA NR XXI/45/12/2019

                                         ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W SWIDNICY

                                                                                                       

      Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 14 maja 2019

 

w sprawie: Dofinansowania przez Zarząd Oddziału  wyjazdu drużyn młodzieżowych Koła To Tu To Tam na Finał Wojewódzki XLVII Ogólnopolskiego Turnieju Turystyczno- Krajoznawczego w Krośnicach.

 

07.05.2021r.
UCHWAŁA NR XXI/44/11/2019

                                                         UCHWAŁA NR XXI/44/11/2019

                                         ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W SWIDNICY

                                                                                            

      Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 09 kwietnia 2019

 

w sprawie: Dofinansowania działalności statutowej Kół i Komisji PTTK Oddziału PTTK w Świdnicy ze środków własnych oddziału  

 

created by Grupa BroNET