BIURO ZO PTTK CZYNNE WTOREK I ŚRODA W GODZ. 14:45-16:4521.02.2018r.
UCHWALA NR XXI/10/10/2017

                                                   UCHWAŁA NR XXI/10/10/2017

                                         ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W SWIDNICY

                                                                                            

      Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 10 maja 2017

 

w sprawie: Refundacji kosztów uczestnictwa członków kadry programowej oddziału w spotkaniach statutowych struktur Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego.

 

Na podstawie

 • Przyjętego i zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego z wykonania budżetu oddziału za dany rok budżetowy.
 • Wniosków przewodniczących komisji,
 • Wniosków płynących z posiedzeń Zarządu Oddziału

 

       Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy postanawia:

 

                                                                         § 1

       Refundować koszty uczestnictwa członków kadry programowej oddziału (organizatorów turystyki, przodowników i przewodników) w spotkaniach statutowych struktur wyższego szczebla) Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego (m.in.: narady aktywu od szczebla wojewódzkiego, konferencje porozumienia oddziałów, spotkania komisji turystyki kwalifikowanej od szczebla wojewódzkiego, wojewódzkie i ogólnopolskie zloty przodowników turystyki kwalifikowanej, narady przewodników od szczebla wojewódzkiego, itp.

21.02.2018r.
UCHWALA NR XXI/9/9/2017

                                                         UCHWAŁA NR XXI/9/9/2017

                                         ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W SWIDNICY

                                                                                            

      Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 10 maja 2017

 

w sprawie: Dofinansowania działalności statutowej Kół PTTK Oddziału PTTK w Świdnicy ze środków własnych oddziału.  

 

Na podstawie:

 • Uchwały nr 5/54/2017 Zarządu Oddziału PTTK w Świdnicy z dnia 21 lutego 2017 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego z wykonania budżetu oddziału za 2016 r.    

 

       Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy postanawia:

 

                                                                         § 1

        Zatwierdzić kryteria dofinansowania działalności statutowej podległych oddziałowi PTTK w Świdnicy komisji, kół i klubów PTTK zawarte w Regulaminie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

08.01.2018r.
UCHWALA NR XXI/8/8/2017

                                                         UCHWAŁA NR XXI/8/8/2017

                                         ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W SWIDNICY

 

      Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 10 maja 2017

 

w sprawie: Dofinansowania działalności statutowej Kół PTTK przez Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy jako formy nagrody za prowadzenie kronik działalności Kół.  

 • § 21 pkt 1.3 Statutu PTTK Oddział Świdnica.
 • Wniosków ze XXI Zjazdu Oddziału dotyczących propagowania turystyki i krajoznawstwa wśród młodzieży szkolnej, obejmowania patronatem organizacji turniejów i konkursów w szkołach o tematyce turystycznej oraz propagowania odznak turystycznych.    

 

       Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy postanawia:

 

                                                                      

08.01.2018r.
UCHWALA NR XXI/7/7/2017

UCHWAŁA NR XXI/7/7/2017

                                         ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W SWIDNICY

 

      Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 10 maja 2017

 

w sprawie: Dofinansowania przez Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy organizacji 50 Jubileuszowego Zlotu Turystów Świdnickich na Wielkiej Sowie w dniu 14.05.2017.

 • § 21 pkt 1.3 Statutu PTTK Oddział Świdnica.
 • Wniosków ze XXI Zjazdu Oddziału dotyczących propagowania turystyki i krajoznawstwa wśród młodzieży szkolnej, obejmowania patronatem organizacji turniejów i konkursów w szkołach o tematyce turystycznej oraz propagowania odznak turystycznych.
 • Prośby Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Turystyki Górskiej    
08.01.2018r.
UCHWALA NR XXI/6/6/2017

UCHWAŁA NR XXI/6/6/2017

                                         ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W SWIDNICY

 

      Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 10 maja 2017

 

w sprawie: Dofinansowania przez Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy organizacji 57 Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK

 • § 21 pkt 1.3 Statutu PTTK Oddział Świdnica.
 • Wniosków ze XXI Zjazdu Oddziału dotyczących propagowania turystyki i krajoznawstwa wśród młodzieży szkolnej, obejmowania patronatem organizacji turniejów i konkursów w szkołach o tematyce turystycznej oraz propagowania odznak turystycznych.
 • Prośby Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Turystyki Kolarskiej    

 

       Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy postanawia

created by Grupa BroNET