BIURO ZO PTTK CZYNNE WTOREK I ŚRODA W GODZ. 16:00-18:0008.01.2018r.
UCHWALA NR XXI/5/5/2017

UCHWAŁA NR XXI/5/5/2017

                                         ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W SWIDNICY

 

      Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 06 kwietnia 2017

 

w sprawie: Objęcia przez Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy patronatu nad organizacją XXX Rajdu „Minerały”.

 

Na podstawie:

  • § 21 pkt 1.3 Statutu PTTK Oddział Świdnica.
  • Wniosków ze XXI Zjazdu Oddziału dotyczących propagowania turystyki i krajoznawstwa wśród młodzieży szkolnej, obejmowania patronatem organizacji turniejów i konkursów w szkołach o tematyce turystycznej oraz propagowania odznak turystycznych.
  • Wniosku kol. Józefa Kawałko – Komandora Rajdu „Minerały”  

 

       Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy postanawia:  

08.01.2018r.
UCHWALA NR XXI/4/4/2017

                                                         UCHWAŁA NR XXI/4/4/2017

                                         ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W SWIDNICY

 

      Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 06 kwietnia 2017

 

w sprawie: Objęcia przez Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy organizacji Finału Wojewódzkiego XLV Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno Krajoznawczego w dniach 6-7.05.2017 w Krzyżowej.

 

Na podstawie:

  • § 21 pkt 1.3 Statutu PTTK Oddział Świdnica.
  • Wniosków ze XXI Zjazdu Oddziału dotyczących propagowania turystyki i krajoznawstwa wśród młodzieży szkolnej, obejmowania patronatem organizacji turniejów i konkursów w szkołach o tematyce turystycznej oraz propagowania odznak turystycznych.   

 

       Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy postanawia:  

08.01.2018r.
UCHWAŁA NR XXI/3/3/2017

                                                         UCHWAŁA NR XXI/3/3/2017

                                         ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W SWIDNICY

 

      Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 06 kwietnia 2017

 

w sprawie: Objęcia przez Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy patronatem honorowym                   „V Zlotu Martyrologii” w Głuszycy.

 

Na podstawie:

  • § 21 pkt 1.3 Statutu PTTK Oddział Świdnica.
  • Wniosku ze Zjazdu Oddziału dotyczącego propagowania turystyki młodzieżowej

 

       Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy uchwala, co następuje:  

08.01.2018r.
UCHWALA NR XXI/2/2/2107

UCHWAŁA NR XXI/2/2/2017

ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W SWIDNICY

 

      Podjęta na posiedzeniu Zarządu PTTK w Świdnicy w dniu 06 kwietnia 2017

 

w sprawie: Powierzenie obowiązków prowadzenia biura Oddziału na lata 2017 – 2020

 

na podstawie; § 20 pkt 4 Statutu PTTK Oddziału w Świdnicy uchwalonego na Zjeździe PTTK Oddziału Świdnica w dniu 16.05.2013 r.

08.01.2018r.
UCHWAŁA NR XXI/1/1/2017

UCHWAŁA NR XXI/ 1/1/2017

                         ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W ŚWIDNICY

 

      Podjęta na posiedzeniu Zarządu PTTK Oddziału w Świdnicy w dniu 15 marca 2017

 

w sprawie: Przydziału funkcji w Zarządzie PTTK Oddział w Świdnicy na okres kadencji   

                                                                                                                                   2017 – 2020

created by Grupa BroNET