BIURO ZO PTTK CZYNNE WTOREK I ŚRODA W GODZ. 16:00-18:0018.02.2020r.
Plan Działania Dolnośląskiego Zespołu Turystyki Pieszej na rok 2020

Plan Działania Dolnośląskiego Zespołu Turystyki Pieszej na rok 2020

>> do wykorzystania przez Oddziałowe Komisje Turystyki Pieszej i Przodowników TP <<

I.Udział w kluczowych imprezach turystyki pieszej w 2020 r.:

1. 25/26.01.2020 r. Dolnośląska Narada Piechurów w Prochowicach

2. przez rok 2020 udział w Indywidualnym Rajdzie „6 x Dolny Śląsk” - organizator PTTK Jawor

3. 09.05.2020 r. udział w posiedzeniu Zarządu DZTP we Wrocławiu - organizator DZTP – O/Fabryczna Wrocław

4. 10.05.2020 r. udział w 19 Złazie Turystów Dolnego Śląska we Wrocławiu - organizator KTP „Perpedes”

5. 12/25.07.2020 r. 61 OWRP „Opolszczyzna 2020” - organizator Oddział PTTK Opole

6. 20/22.09.2020 r. 63 Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej PTTK Gdańsk - KTP „Bąbelki”

7. 23.10.2020 r. udział w posiedzeniu Zarządu DZTP w Żarach - organizator DZTP – O/Żary

8. 23/25.10.2020 r. 56 Dolnośląski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej – Oddział PTTK w Żarach

18.02.2020r.
KOMUNIKAT KOMISJI PTTK w setną rocznicę wojny 1920 r.

KOMUNIKAT KOMISJI
PTTK w setną rocznicę wojny 1920 r.

Rok 2020 to rok ważnych rocznic historycznych w naszym kraju, w tym 100 rocznica wojny 1920 roku. Doceniając rangę zwycięskiej bitwy zwanej "Cudem nad Wisłą", rok 2020 nazwano "Rokiem Bitwy Warszawskiej".

Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK apeluje do Oddziałów, Kół, Klubów PTTK, SKKT PTTK, szkół oraz innych instytucji o uczczenie tej rocznicy, podejmując różnorodne inicjatywy w miejscach związanych z tym ważnym dla naszego kraju wydarzeniem. Zachęcamy do organizowania pieszych rajdów, wycieczek a także innych imprez turystyki kwalifikowanej na terenie całego kraju, nawiązujących tematycznie do wojny polsko-bolszewickiej.
Chcieliśmy także, aby w obchodach 100-lecia Bitwy Warszawskiej uczestniczyła młodzież i dzieci, stąd kierujemy nasz apel m.in. do nauczycieli i opiekunów młodzieży, nie tylko zrzeszonej w strukturach PTTK. Uważamy, że doskonałą okazją do tego będzie ogólnopolski "Zlot Turystów PTTK Ossów 2020", który odbędzie się 16 sierpnia 2020 r. Regulamin Zlotu ukaże się wkrótce na stronie internetowej KTP ZG PTTK. Podczas wędrówek i wycieczek upamiętniających rocznicę zwycięskiej bitwy, turyści mogą zdobyć Jubileuszową Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą "Bitwa Warszawska 1920-2020"

Bądźmy na szlakach w 100-lecie Bitwy Warszawskiej!

KTP ZG PTTK
18.02.2020r.
PROTOKÓŁ DZTP W PROCHOWICACH W DNIU 25.01.2020

PROTOKÓŁ DZTP W PROCHOWICACH W DNIU 25.01.2020

Obecni wg listy obecności. Porządek posiedzenia:

1. Rozpoczęcie narady DZTP, podpisanie listy obecności, wybór protokolanta, zatwierdzenie porządku.

2. Omówienie organizacji posiedzenia DZTP.

3. Omówienie organizacji XIX Złazu Dolnośląskich Piechurów 2020 r.

4. Omówienie organizacji 56 Dolnośląskiego Zlotu Przodowników Turystyki Pieszej.

5. Informacja o zbliżających się imprezach turystycznych i krajoznawczych.

6. Organizacja Narady Wiosennej PTP na rok 2021 r.

7. Opracowanie Planu Działań DZTP na rok 2020 r.

8. Omówienie organizacji egzaminów na PTP i rozszerzenia uprawnień PTP 2020 r.

9. Omówienie przebiegu Wiosennej Narady Piechurów Dolnego Śląska 2020 r.

10. Informacje o Oddziałach PTTK na Dolnym Śląsku.

11. Funkcjonowanie systemu wyróżnień dla PTP.

12. Zakończenie posiedzenia DZTP.

28.10.2019r.
LISTA UCZESTNIKÓW 55 DOLNOŚLĄSKIEGO ZLOTU PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI PIESZEJ

55 DOLNOŚLĄSKI ZLOT PTP – 25-27.10.2019 ŚWIDNICA

27.10.2019r.
55 DOLNOŚLĄSKI ZLOT PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI PIESZEJ - RELACJA ZE ZLOTU

Relacja ze Zlotu ukaże się niebawem........

created by Grupa BroNET