BIURO ZARZĄDU ODZIAŁU PTTK CZYNE W ŚRODY I CZWARTKI W GODZ. 16.00 - 18.0018.02.2020r.
KOMUNIKAT KOMISJI PTTK w setną rocznicę wojny 1920 r.

KOMUNIKAT KOMISJI
PTTK w setną rocznicę wojny 1920 r.

Rok 2020 to rok ważnych rocznic historycznych w naszym kraju, w tym 100 rocznica wojny 1920 roku. Doceniając rangę zwycięskiej bitwy zwanej "Cudem nad Wisłą", rok 2020 nazwano "Rokiem Bitwy Warszawskiej".

Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK apeluje do Oddziałów, Kół, Klubów PTTK, SKKT PTTK, szkół oraz innych instytucji o uczczenie tej rocznicy, podejmując różnorodne inicjatywy w miejscach związanych z tym ważnym dla naszego kraju wydarzeniem. Zachęcamy do organizowania pieszych rajdów, wycieczek a także innych imprez turystyki kwalifikowanej na terenie całego kraju, nawiązujących tematycznie do wojny polsko-bolszewickiej.
Chcieliśmy także, aby w obchodach 100-lecia Bitwy Warszawskiej uczestniczyła młodzież i dzieci, stąd kierujemy nasz apel m.in. do nauczycieli i opiekunów młodzieży, nie tylko zrzeszonej w strukturach PTTK. Uważamy, że doskonałą okazją do tego będzie ogólnopolski "Zlot Turystów PTTK Ossów 2020", który odbędzie się 16 sierpnia 2020 r. Regulamin Zlotu ukaże się wkrótce na stronie internetowej KTP ZG PTTK. Podczas wędrówek i wycieczek upamiętniających rocznicę zwycięskiej bitwy, turyści mogą zdobyć Jubileuszową Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą "Bitwa Warszawska 1920-2020"

Bądźmy na szlakach w 100-lecie Bitwy Warszawskiej!

KTP ZG PTTK
18.02.2020r.
PROTOKÓŁ DZTP W PROCHOWICACH W DNIU 25.01.2020

PROTOKÓŁ DZTP W PROCHOWICACH W DNIU 25.01.2020

Obecni wg listy obecności. Porządek posiedzenia:

1. Rozpoczęcie narady DZTP, podpisanie listy obecności, wybór protokolanta, zatwierdzenie porządku.

2. Omówienie organizacji posiedzenia DZTP.

3. Omówienie organizacji XIX Złazu Dolnośląskich Piechurów 2020 r.

4. Omówienie organizacji 56 Dolnośląskiego Zlotu Przodowników Turystyki Pieszej.

5. Informacja o zbliżających się imprezach turystycznych i krajoznawczych.

6. Organizacja Narady Wiosennej PTP na rok 2021 r.

7. Opracowanie Planu Działań DZTP na rok 2020 r.

8. Omówienie organizacji egzaminów na PTP i rozszerzenia uprawnień PTP 2020 r.

9. Omówienie przebiegu Wiosennej Narady Piechurów Dolnego Śląska 2020 r.

10. Informacje o Oddziałach PTTK na Dolnym Śląsku.

11. Funkcjonowanie systemu wyróżnień dla PTP.

12. Zakończenie posiedzenia DZTP.

28.10.2019r.
LISTA UCZESTNIKÓW 55 DOLNOŚLĄSKIEGO ZLOTU PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI PIESZEJ

55 DOLNOŚLĄSKI ZLOT PTP – 25-27.10.2019 ŚWIDNICA

27.10.2019r.
55 DOLNOŚLĄSKI ZLOT PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI PIESZEJ - RELACJA ZE ZLOTU

Relacja ze Zlotu ukaże się niebawem........

30.09.2019r.
55 DOLNOŚLĄSKI ZLOT PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI PIESZEJ - Komunikat Zlotowy nr 1

NIE MA ZŁEJ POGODY, SĄ TYLKO ŻLE UBRANI TURYŚCI.

    Przypominamy, że podczas wycieczki zlotowej przejdziemy przez kładkę na Jeziorze Bystrzyckim i pieszo pokonamy odcinek znakowanego szlaku do Zamku Grodno. Zejście do Zagórza Śląskiego. 

   W Sztolniach Kompleksu Riese panuje stała temperatura ok. 6-7 stopni C, a wilgotność przekracza 80% 

  Prosimy o ekwipunek w odpowiedni do pory roku i warunków atmosferycznych strój i obuwie turystyczne. 

                                                                                                      Organizatorzy Zlotu

  

created by Grupa BroNET