BIURO ZO PTTK CZYNNE WTOREK I ŚRODA W GODZ. 16:00-18:0014.02.2015r.
Zasady działania Terenowych Referatów Weryfikacyjnych Odznak Turystyki Pieszej

Zasady działania
Terenowych Referatów Weryfikacyjnych Odznak Turystyki Pieszej

 1. Terenowy Referat Weryfikacyjny Odznak Turystyki Pieszej (TRW OTP) powołany jest w celu weryfikacji dokumentacji i przyznawania Odznak Turystyki Pieszej (OTP) oraz innych odznak, do których przyznawania został upoważniony.
14.02.2015r.
REGULAMIN PRZODOWNIKA TURYSTYKI PIESZEJ PTTK

REGULAMIN
PRZODOWNIKA TURYSTYKI PIESZEJ PTTK

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przodownik Turystyki Pieszej PTTK (zwany dalej Przodownikiem TP) jest członkiem społecznej kadry programowej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK), inicjatorem rozwoju i popularyzatorem turystyki pieszej i krajoznawstwa.
 2. Przodowników TP mianuje oraz rozszerza ich uprawnienia Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK (KTP ZG PTTK) - na wniosek Oddziałowej, bądź Regionalnej Komisji Turystyki Pieszej (Komisji TP) lub z własnej inicjatywy.
 3. KTP ZG PTTK mianuje Przodowników TP oraz rozszerza ich uprawnienia w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia protokółu przez komisję egzaminacyjną. Za datę rozszerzenia uprawnień uważa się datę egzaminu.
 4. Ustala się następujące stopnie Przodowników TP:
  • Młodzieżowy Przodownik TP,
  • Przodownik TP III stopnia,
  • Przodownik TP II stopnia,
  • Przodownik TP I stopnia.
14.02.2015r.
Komunikat nr 2/2015 DOLNOŚLĄSKIEGO ZESPOLU TURYSTYKI PIESZEJ

WIOSENNA NARADA PIECHURÓW DOLNEGO ŚLASKA  24 – 25. 01. 2015r. w Świdnicy.

Komunikat nr 02.01.2015r.

Plan posiedzenia Zespołu w dniu 24.01.2015r.

Zakwaterowanie Członków Zespołu /godź.17:00/ w Domu Wycieczkowym OSiR  /58-100 Świdnica, ul. Śląska 37; Tel. 74 – 852 05 53 /. 

 

14.02.2015r.
Komunikat nr 1/2015 DOLNOŚLĄSKIEGO ZESPOLU TURYSTYKI PIESZEJ

WIOSENNA NARADA PIECHURÓW DOLNEGO ŚLĄSKA 24 -25 STYCZNIA 2015 R. W ŚWIDNICY

Komunikat nr 01.01.2015r.

Zgodnie z planem działania Dolnośląskiego Zespołu Turystyki Pieszej  zapraszam członków Zespołu na Wiosenną Naradę Piechurów która odbędzie się dnia 24-25 stycznia 2015 r. w Świdnicy.

14.02.2015r.
UTWORZENIE ODDZIAŁOWEJ KOMISJI PIESZEJ

                                                       UCHWAŁA NR 8/21/2014

                                      ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W ŚWIDNICY

 

          Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 9 września 2014

 

w sprawie: utworzenia Oddziałowej Komisji Turystyki Pieszej

created by Grupa BroNET