BIURO ZARZĄDU ODZIAŁU PTTK CZYNE W ŚRODY I CZWARTKI W GODZ. 16.00 - 18.0014.02.2015r.
REGULAMIN PRZODOWNIKA TURYSTYKI PIESZEJ PTTK

REGULAMIN
PRZODOWNIKA TURYSTYKI PIESZEJ PTTK

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przodownik Turystyki Pieszej PTTK (zwany dalej Przodownikiem TP) jest członkiem społecznej kadry programowej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK), inicjatorem rozwoju i popularyzatorem turystyki pieszej i krajoznawstwa.
 2. Przodowników TP mianuje oraz rozszerza ich uprawnienia Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK (KTP ZG PTTK) - na wniosek Oddziałowej, bądź Regionalnej Komisji Turystyki Pieszej (Komisji TP) lub z własnej inicjatywy.
 3. KTP ZG PTTK mianuje Przodowników TP oraz rozszerza ich uprawnienia w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia protokółu przez komisję egzaminacyjną. Za datę rozszerzenia uprawnień uważa się datę egzaminu.
 4. Ustala się następujące stopnie Przodowników TP:
  • Młodzieżowy Przodownik TP,
  • Przodownik TP III stopnia,
  • Przodownik TP II stopnia,
  • Przodownik TP I stopnia.
14.02.2015r.
Komunikat nr 2/2015 DOLNOŚLĄSKIEGO ZESPOLU TURYSTYKI PIESZEJ

WIOSENNA NARADA PIECHURÓW DOLNEGO ŚLASKA  24 – 25. 01. 2015r. w Świdnicy.

Komunikat nr 02.01.2015r.

Plan posiedzenia Zespołu w dniu 24.01.2015r.

Zakwaterowanie Członków Zespołu /godź.17:00/ w Domu Wycieczkowym OSiR  /58-100 Świdnica, ul. Śląska 37; Tel. 74 – 852 05 53 /. 

 

14.02.2015r.
Komunikat nr 1/2015 DOLNOŚLĄSKIEGO ZESPOLU TURYSTYKI PIESZEJ

WIOSENNA NARADA PIECHURÓW DOLNEGO ŚLĄSKA 24 -25 STYCZNIA 2015 R. W ŚWIDNICY

Komunikat nr 01.01.2015r.

Zgodnie z planem działania Dolnośląskiego Zespołu Turystyki Pieszej  zapraszam członków Zespołu na Wiosenną Naradę Piechurów która odbędzie się dnia 24-25 stycznia 2015 r. w Świdnicy.

14.02.2015r.
UTWORZENIE ODDZIAŁOWEJ KOMISJI PIESZEJ

                                                       UCHWAŁA NR 8/21/2014

                                      ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W ŚWIDNICY

 

          Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 9 września 2014

 

w sprawie: utworzenia Oddziałowej Komisji Turystyki Pieszej

created by Grupa BroNET