BIURO ZO PTTK CZYNNE WTOREK I ŚRODA W GODZ. 16:00-18:00Komisja Piesza > Komunikat nr 2/2015 DOLNOŚLĄSKIEGO ZESPOLU TURYSTYKI PIESZEJ
14.02.2015r.
Komunikat nr 2/2015 DOLNOŚLĄSKIEGO ZESPOLU TURYSTYKI PIESZEJ

WIOSENNA NARADA PIECHURÓW DOLNEGO ŚLASKA  24 – 25. 01. 2015r. w Świdnicy.

Komunikat nr 02.01.2015r.

Plan posiedzenia Zespołu w dniu 24.01.2015r.

Zakwaterowanie Członków Zespołu /godź.17:00/ w Domu Wycieczkowym OSiR  /58-100 Świdnica, ul. Śląska 37; Tel. 74 – 852 05 53 /. 

 1. Otwarcie Narady /godź.17:30/: posiedzenie członków Zespołu - przyjęcie tematyki obrad Dolnośląskiego Zespołu TP;
 2. Przyjęcie wniosków do odznaczeń turystycznych i mianowania;
 3. Przedstawienie Regulaminów nowych odznak /zatwierdzenie Regulaminu Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej „Zwiedzam-Poznaję”/;
 4. Ustalenia założeń do Planu Działania DZTP na 2015r /dyskusja przyjęcie i zatwierdzenie Planu/;
 5. Egzaminy przodownickie /na mianowanie i rozszerzenie uprawnień PTP/- godź. 18:00;
 6. Przedstawienie aktualnej problematyki w pracy Przodownika TP i Referatów Weryfikacyjnych OTP / ogólne zalecenia weryfikacyjne odznak OTP w tym regionalnych/;
 7. Przerwa na /zarezerwowaną /kolację dla członków Zespołu /godź.19;00/;
 8. Przedstawienie prawidłowości zapisów weryfikacyjnych Odznak TP;
 9. Dalszy ciąg dyskusji – przyjęcie sprawozdań z działalności za 2014 rok;
 10. Przygotowanie porządku i przebiegu Wiosennej Narady Piechurów w niedzielę 25.01.2015r. /wg wstępnych założeń podanych w ramowym planie przy Komunikacie nr 01.01.2015r/ ;
 11. Dyskusja, przyjęcie wolnych wniosków końcowych, wymiana doświadczeń i zakończenie posiedzenia Zespołu.

Uwaga: Osoby przystępujące do egzaminów powinny bezwzględnie uzupełnić w swoich wnioskach o przyznanie uprawnień – w których to : na odwrocie należy podać trasy samodzielnie prowadzonych imprez na terenie wnioskowanego regionu. Jest to wymóg obligatoryjny.

Przypomina się, że pozostałe wymogi podane zostały w Komunikacie nr 01.01.2015r./szczególnie w zakresie noclegów jak i wyżywienia/. W przypadkach koniecznych – proszę o telefoniczny kontakt.

Za DZTP – Julian Szymszon

 

created by Grupa BroNET