BIURO ZARZĄDU ODZIAŁU PTTK CZYNE W ŚRODY I CZWARTKI W GODZ. 16.00 - 18.00Komisja Piesza > XVIII Centralny Kurs Znakarzy Nizinnych Szlaków Pieszych PTTK
05.04.2018r.
XVIII Centralny Kurs Znakarzy Nizinnych Szlaków Pieszych PTTK

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE

ZARZĄD GŁÓWNY

Komisja Turystyki Pieszej

oraz

Oddział PTTK im. Stefana Lachowicza w Bytomiu

zapraszają

w dniach 11 i 12 maja 2018 roku

na

XVIII Centralny Kurs Znakarzy Nizinnych Szlaków Pieszych PTTK

 

Część teoretyczna kursu odbędzie się w siedzibie Oddziału PTTK im. Stefana Lachowicza w Bytomiu, przy ul. Kościelnej 2. Początek zajęć 11 maja 2018 r. od godz. 15:30 do godz. 20:00. Część praktyczna i egzamin 12 maja 2018 r. od godz. 9:30 na szlakach w okolicach Bytomia.

Wpisowe na kurs wynosi 50 PLN do 27 kwietnia 2018 r. po tym terminie 60 PLN. Wpłaty wpisowego należy dokonywać na rachunek bankowy Oddziału PTTK im. Stefana Lachowicza w Bytomiu:

52 2340 0009 1090 2460 0000 0022 z dopiskiem "Kurs Znakarzy - samorealizacja". Przejazdy, nocleg i wyżywienie kandydaci organizują sobie we własnym zakresie. Kandydaci obowiązani są posiadać ze sobą:

  • wniosek o nadanie uprawnień znakarza podpisany przez macierzystą Oddziałową Komisję Turystyki Pieszej ( do pobrania ze strony ktp.pttk.pl ),
  • zdjęcie formatu legitymacyjnego,
  • legitymację członkowską PTTK z opłaconą składką za rok 2018,
  • książeczkę Odznaki Turystyki Pieszej z przyznaną co najmniej małą srebrną OTP,
  • potwierdzenie ukończenia szkolenia ogólnego PTTK lub legitymację posiadanych uprawnień kadry programowej PTTK,
  • ubranie robocze na zajęcia terenowe (fartuch, rękawice itp.).

 

Zgłoszenia kandydatów przyjmuje Oddział PTTK im. Stefana Lachowicza w Bytomiu, ul. Kościelna 2, 41-902 Bytom; email: pttk_bytom@o2.pl; tel. 32 7974607, w terminie do 7 maja 2018 r. Biuro Oddziału PTTK im. Stefana Lachowicza w Bytomiu czynne jest we wtorki i czwartki od 13:00 do 16:30. Osoby, które nie spełnią wymogów formalnych, po zdaniu egzaminu otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu.

 

Informacji na temat kursu udzielają:

Kol. Bartosz Leoniak, e-mail: gem1976@wp.pl; tel. 660614032 Kol.

Konstancjusz Mojżysz, e-mail: konstancjusz@interia.p

created by Grupa BroNET