W lipcu i sierpniu biuro ZO PTTK czynne w czwartki w godz. 16:00-18:00created by Grupa BroNET