BIURO ZO PTTK CZYNNE WTOREK I ŚRODA W GODZ. 16:00-18:00Komisja Piesza > Plan Działania Dolnośląskiego Zespołu Turystyki Pieszej na rok 2020
18.02.2020r.
Plan Działania Dolnośląskiego Zespołu Turystyki Pieszej na rok 2020

Plan Działania Dolnośląskiego Zespołu Turystyki Pieszej na rok 2020

>> do wykorzystania przez Oddziałowe Komisje Turystyki Pieszej i Przodowników TP <<

I.Udział w kluczowych imprezach turystyki pieszej w 2020 r.:

1. 25/26.01.2020 r. Dolnośląska Narada Piechurów w Prochowicach

2. przez rok 2020 udział w Indywidualnym Rajdzie „6 x Dolny Śląsk” - organizator PTTK Jawor

3. 09.05.2020 r. udział w posiedzeniu Zarządu DZTP we Wrocławiu - organizator DZTP – O/Fabryczna Wrocław

4. 10.05.2020 r. udział w 19 Złazie Turystów Dolnego Śląska we Wrocławiu - organizator KTP „Perpedes”

5. 12/25.07.2020 r. 61 OWRP „Opolszczyzna 2020” - organizator Oddział PTTK Opole

6. 20/22.09.2020 r. 63 Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej PTTK Gdańsk - KTP „Bąbelki”

7. 23.10.2020 r. udział w posiedzeniu Zarządu DZTP w Żarach - organizator DZTP – O/Żary

8. 23/25.10.2020 r. 56 Dolnośląski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej – Oddział PTTK w Żarach

 

Zapraszamy wszystkich Przodowników TP oraz sympatyków turystyki pieszej do licznego udziału w imprezach, rajdach, wycieczkach organizowanych przez Koła PTTK, Kluby Turystyki Pieszej, Oddziałowe Komisje Turystyki Pieszej oraz Oddziały Dolnośląskie PTTK. II.Zdobywanie Odznak Turystyki Kwalifikowanej i Regionalnych Odznak Krajoznawczych: 1. Odznaki Turystyki Pieszej (OTP). 2. Odznak okolicznościowych, rocznicowych, jubileuszowych, historycznych oraz regionalnych. Szczegóły znaleźć można w internecie. III. Realizacja innych zadań i zagadnień: 1. Promować rocznicę powstania w 1950 r. PTTK hasłem „70 lat PTTK”, „100 lat urodzin św. Jana Pawła II”, „100 lat Bitwy Warszawskiej”. 2. Popularyzować inicjatywy turystyczne i krajoznawcze podejmowane przez Koła PTTK, Kluby Turystyki Pieszej, Oddziałowe Komisje Turystyki Pieszej oraz Oddziały Dolnośląskie PTTK. Zaleca się wprowadzać elementy krajoznawcze w programach imprez pieszych szczególnie przy rajdach to jest wprowadzanie w motyw znaczka rajdowego np. hasła rocznicowego – dobranego przez organizatora imprezy. 3. Organizować szkolenia – ogólnie dostępne, werbować młodzież szkolną, zgłaszać z trzymiesięcznym wyprzedzenie do DZTP kandydatów do egzaminów na zdobywanie uprawnień Turystyki Pieszej lub rozszerzenia uprawnień PTP i MPTP. 4. Pozyskiwać i zachęcać nauczycieli do organizowania wycieczek i udziału w imprezach pieszych, połączonych z promowaniem zdobywania przez dzieci odznak przeznaczonych dla młodych turystów. Nagradzanie wyróżniającej się młodzieży dyplomami i nagrodami. 5. Promować pieszą turystykę rodzinną i rekreację w różnych organizacjach pozarządowych i młodzieżowych. 6. Zachęcać do dokumentowania udziału w imprezach turystycznych poprzez prowadzenie kronik wycieczek. 7. Wykorzystywać opracowania turystyczno-krajoznawcze zawarte w kwartalniku ZG PTTK „Gościniec” oraz w czasopismach „Piechur” i „Na Szlaku”. 8. Korzystać z wiadomości umieszczonych na stronach internetowych Komisji Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK, jak i na stronach internetowych poszczególnych Oddziałów PTTK i portali turystycznych działających na Dolnym Śląsku. 9. Informować Dolnośląski Zespół Turystyki Pieszej o stanie pieszych szlaków turystycznych regionu, 10. Uaktualniać spis Honorowych Członków PTTK, Honorowych Przodowników Turystyki Pieszej, wykaz Kół i Klubów Turystyki Pieszej oraz Oddziałowych Komisji Weryfikacyjnych Odznak Turystyki Pieszej i Krajoznawczych. 11. Kształcić nowe kadry turystyki kwalifikowanej. 12. Rozpatrywać wnioski od Oddziałowych Komisji Turystyki Pieszej PTTK oraz wnioskować z własnej inicjatywy o wyróżnienia dla Przodowników Turystyki Pieszej Dolnego Śląska. (Plan działania został przyjęty i zatwierdzony na Naradzie DZTP dnia 25.01.2020 r. w Prochowicach.) Projekt planu przygotował Przewodniczący DZTP Henryk Sławiński.

created by Grupa BroNET