Nasze koła:

Koło PTTK "JEDYNKA"

Koło PTTK nr 2 ‘‘WAGONOWCY‘‘

Koło PTTK "Siódemka"

Świdnickie Koło PTTK ‘‘KOŁO ŚLĘŻY‘‘

Koło Turystyczne "To Tu To Tam" MDK Świdnica

Koło Turystyczne ''Pszczoły i Trutnie''

Koło PTTK Świebodzickie Łaziki

KLUB PRZEWODNIKÓW TERENOWYCH I GÓRSKICH ‘‘Koło przewodników turystycznych‘‘

Koło PTTK Żarodreptaki

GMINNE KOŁO PTTK ‘TERAZ SUDETY‘

pozostali członkowie z Oddziału

BIURO ZARZĄDU ODDZIAŁU CZYNNE W ŚRODY 16.00 - 18.00 (WERYFIKACJA ODZNAK) I CZWARTKI 16.00 - 18.00 (SPR. CZŁONKOWSKIE)Komisja Piesza
14.03.2023r.
Krajowa Konferencja Aktywu Turystyki Pieszej.

0-075 Warszawa ul. Senatorska 11 http://ktpzg.pttk.pl tel. 22 826 22 51 w. 120 Warszawa,

21 luty 2023 r.

 

Oddziałowe Komisje Turystyki Pieszej Regionalne Komisje Turystyki Pieszej Wojewódzkie Komisje Turystyki Pieszej

 

       Zgodnie ze Statutem oraz Ordynacją Wyborczą PTTK, na podstawie regulaminu Komisji Turystyki Pieszej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa TurystycznoKrajoznawczego zwołuje się Krajową Konferencję Aktywu Turystyki Pieszej.

       Konferencja odbędzie się w niedzielę 19 marca 2023 roku o godzinie 11:00, w Sali Konferencyjnej w siedzibie władz naczelnych PTTK przy ulicy Senatorskiej 11 w Warszawie.

13.03.2023r.
CENTRALNY KURS ZNAKARZY SZLAKÓW PIESZYCH NIZINNYCH ZLOT ZNAKARZY SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH ZIELONA GÓRA 21-23 KWIETNIA 2023 R.

REGULAMIN

I CEL

 

Szkolenie nowej kadry znakarzy szlaków turystycznych,

Popularyzacja turystyki pieszej i znakowania szlaków turystycznych,

Spotkanie szkoleniowo – integracyjne, wymiana doświadczeń znakarskich,

Poznawanie walorów krajoznawczych Zielonej Góry i okolic.

 

II ORGANIZATOR

 

Oddział Zielonogórski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego,
ul. Kupiecka 17, 65- 426 Zielona Góra

 

III PATRONAT

 

Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK

 

IV TERMIN i MIEJSCE

 

21-23.04.2023 r., Szkolne Schronisko Młodzieżowe - Internat Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zielonej Górze, ul. St. Wyspiańskiego 25, 65-036 Zielona Góra

 

V ZGŁOSZENIA

 

do dnia 30.03.2023 r. za pomocą karty zgłoszenia:

09.03.2023r.
DOLNOŚLĄSKI SEJMIK PRZEDKONGRESOWY

DOLNOŚLĄSKI SEJMIK PRZEDKONGRESOWY

 

LEGNICA, 01.04.2023 r.

Program:

11.00 -   otwarcie Sejmiku:  Anna Gątowska – Dyrektor Legnickiej Biblioteki  Publicznej,

                                             Bogusława Grabka - Prezes Zarządu Oddziału PTTK w Legnicy.

11.15 - 11.35 - śladami Alfreda Olszewskiego - Edward Wiśniewski.

11.35- 11.55 - odznaki krajoznawcze O/Legnica jako popularyzacja walorów krajoznawczych Dolnego Śląska - Adam Reszewicz.

12.00 - 12.20 - historia i dzień dzisiejszy Legnickiej Biblioteki Publicznej - Anna Gątowska.

12.20 - 12.50 - zwiedzanie LBP i przerwa kawowa.

13.00 - 13.10 - sprawozdanie z działalności RKIK „Dolny Śląsk” za lata 2019 – 2022 – Marek Rabski.

13.10 - 13.30 - dyskusja.

13.30 - 13.50 - wybory nowych władz Kolegium RKIK „Dolny Śląsk”.

14.00 - zakończenie Sejmiku.

Koszty udziału, zgłoszenia: udział w Sejmiku jest bezpłatny.Obowiązuje wcześniejsze zgłoszenie pocztą elektroniczną na adres:pcit-legnica@o2.pl, w terminie
do 17 marca  2023 roku.

Miejsce sejmiku: Legnicka Biblioteka Publiczna, ul. Piastowska 22, Legnica

 

 

Oddział PTTK w Legnicy, Rynek 27, 59-220 Legnica, tel. 661 716 212

www.pttk.legnica.pl, e-mail: pcit-legnica@o2.pl

01.03.2023r.
Wiosenna Narada Turystów Pieszych Dolnego Śląska JAWOR 25/26.03.2023 r.

25.03.2023 r.

- godz  16.00 przyjmowanie członków DZTP i osób zainteresowanych na nocleg  ?????

- godz. 17.00 skromny poczęstunek  ?????

- godz. 18.00 Narada Członków Dolnośląskiego Zespołu T.P  ?????

…...................................................................................................................................................................................26.03.2023 r.

- godz.   7.00  Msza Święta w kościele pw. Miłosierdzia Bożego ????? lub

- godz.   8.30  Msza Święta w kościele pw. Św.Fustyny  ?????

- godz. 10.00 przyjmowanie uczestników i skromny poczęstunek ?????

godz. 11.00  Rozpoczęcie Wiosennej Narady Turystów Pieszych ?????               

- wystąpienie okolicznościowe Prezesa Oddziału PTTK Jawor ?????

- przywitanie zaproszonych gości  ?????

- program artystyczny ?????

- sprawozdanie z działalności DZTP za lata 2018 – 2023

- wyróżnienia i podziękowania za działalność w DZTP za lata 2018 – 2023

- podsumowanie 50 Jubileuszowego Rajdu "6x Dolny Śląsk"

- wybory nowego Zarządu DZTP na następną kadencje

-  przewidywane zakończenie Wiosennej NaradyTurystów Pieszych około godz. 16.00  

- o godz. 15.00 dla chętnych wycieczka piesza z przewodnikiem po zabytkach Jawora  

12.02.2023r.
KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO RKIK
W związku z końcem kadencji obecnego składu kolegium RKIK "Dolny Śląsk" musimy wybrać nowe władze. Proponuję spotkanie w
Legnicy, 1 kwietnia jako Sejmik Przedkongresowy.
W programie część krajoznawcza - prelekcje, dyskusja o problemach krajoznawstwa w naszym województwie i wybory nowego kolegium RKIK.
Szczegóły w terminie późniejszym. Jest to okazja do spotkania, zapoznania się, dyskusji na forum publicznym i w kuluarach. Nikogo nie może zabraknąć. Dawno nie
spotykaliśmy się jako krajoznawcy. Ze względów logistycznych proszę o potwierdzenie udziału w naszym spotkanie na adres mailowy: marekrabski@wp.pl lub na mail
oddziałowy:pcit-legnica@o2.pl. 
Musimy się spotkać i nikogo nie może zabraknąć. Zapraszamy także Prezesów Oddziałów.
Ponieważ nie mam maili do wszystkich IK, proszę o wzajemne informowanie się o naszym spotkaniu.
Z turystyczny pozdrowieniem.
W imieniu RKIK "Dolny Śląsk"
Marek Rabski - Przewodniczący
created by Grupa BroNET