Nasze koła:

Koło PTTK "JEDYNKA"

Koło PTTK nr 2 ‘‘WAGONOWCY‘‘

Koło PTTK "Siódemka"

Świdnickie Koło PTTK ‘‘KOŁO ŚLĘŻY‘‘

Koło Turystyczne "To Tu To Tam" MDK Świdnica

Koło Turystyczne ''Pszczoły i Trutnie''

Koło PTTK Świebodzickie Łaziki

KLUB PRZEWODNIKÓW TERENOWYCH I GÓRSKICH ‘‘Koło przewodników turystycznych‘‘

Koło PTTK Żarodreptaki

GMINNE KOŁO PTTK ‘TERAZ SUDETY‘

pozostali członkowie z Oddziału

BIURO ZARZĄDU ODDZIAŁU CZYNNE W ŚRODY 16.00 - 18.00 (WERYFIKACJA ODZNAK) I CZWARTKI 16.00 - 18.00 (SPR. CZŁONKOWSKIE)Oddział PTTK w Świdnicy
31.10.2013r.
NASZ NR KRS 0000194701

Z prawdziwą przyjemnością zawiadamiam, że zakończyła się procedura załatwiania w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu. IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego i nasz Oddział PTTK w Świdnicy został wpisany do Rejestru Stowarzyszeń pod nr:

KRS 0000194701

Zmieniono skład Zarzadu Oddziału i Komisji Rewizyjnej, adres siedziby biura oraz naniesiono zmiany w statucie Oddziału.                                                                                   

                                   Prezes. ZC

22.10.2013r.
LIII DNI PAGÓRKÓW

ZARZĄD ODDZIAŁU PTTK ŚWIDNICA

Zaprasza na kolejne "Dni Pagórkow"

25 października 2013 o godz. 18.00 w Restauracji "Pod kopułą"

W programie: prelekcje, pokaz slajdów, dyskusje, wręczenie odznak turystycznych"

21.10.2013r.
49 DOLNOŚLĄSKI ZLOT PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI PIESZEJ

Uczestniczyłem w:

49 DOLNOŚLĄSKI ZLOT

PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI PIESZEJ

19 – 20 październik 2013 roku


DUSZNIKI ZDRÓJ – POLSKO/CZESKIE POGRANICZE

w GÓRACH ORLICKICH – NACHOD13.10.2013r.
37 JESIENNY ZLOT TURYSTÓW NA ŚLĘŻY

           37 JESIENNY ZLOT TURYSTÓW

                           NA  ŚLĘŻY

   Dnia 13.10.2013r. odbył się 37 Zlot na Ślęży. Udział w nim wzięło 105 turystów z Oddziału PTTK Świdnica. Większość osób wybrała dojazd autokarowy i trasę szlakiem niebieskim z Sobótki Górki. Reszta dojechała własnym transportem i wybrała sobie trasy według swojego uznania. Przy gęstej mgle i dość chłodnym wietrze na polanie przed schroniskiem na szczycie Ślęży o godz.12.00 rozpoczęto turniej drużynowy Kół Oddziału  Świdnickiego PTTK o puchar przechodni Prezesa Oddziału i inne cenne nagrody. 

01.10.2013r.
II SPOTKANIE RADY PROGRAMOWEJ


Prezes Zarządu Oddziału Świdnickiego PTTK

działając na podstawie § 22 ust. 1 – 5 Statutu PTTK Oddział w Świdnicy stanowiący załącznik do uchwały Zjazdu Oddziału PTTK  w Świdnicy w dniu 16 maja 2013 r.

zaprasza

Prezesów i Wiceprezesów KÓŁ PTTK Oddziału Świdnickiego

na spotkanie Rady Programowej 

9 października 2013 r.

w sali nr  7

Sudeckiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

przy ul. Długiej 33 w Świdnicy o godz. 16.30

 

created by Grupa BroNET