Nasze koła:

Koło PTTK "JEDYNKA"

Koło PTTK nr 2 ‘‘WAGONOWCY‘‘

Koło PTTK "Siódemka"

Świdnickie Koło PTTK ‘‘KOŁO ŚLĘŻY‘‘

Koło Turystyczne "To Tu To Tam" MDK Świdnica

Koło Turystyczne ''Pszczoły i Trutnie''

Koło PTTK Świebodzickie Łaziki

KLUB PRZEWODNIKÓW TERENOWYCH I GÓRSKICH ‘‘Koło przewodników turystycznych‘‘

Koło PTTK Żarodreptaki

GMINNE KOŁO PTTK ‘TERAZ SUDETY‘

pozostali członkowie z Oddziału

BIURO ZARZADU ODDZIAŁU CZYNNE: ŚRODY 16.00 - 18.00 (WERYFIKACJA ODDZNAK), CZWARTEK 16.00 - 18.00 (SPRAWY CZŁONKOWSKIE)
pozostali członkowie z Oddziału
20.01.2014r.
Koło Terenowe

Witam serdecznie wszytkich członków Koła Terenowego działajacego przy Oddziale PTTK w Świdnicy.

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Oddziału nr 2/15/2014 z dn 14.01.2014 powołano Zarząd Komisaryczny Koła w osobach kol. Krzysztof Krystyniak - Sekretarz Z.O.  i kol. Paweł Kurant - członek Komisji Rewizyjnej Oddziału.

Powołanie w/w zarządu ma na celu zaktywizowanie Koła, które w swoich szeregach na dzień 31.12.2013 skupia 69 członków.

 

 

 

created by Grupa BroNET