Nasze koła:

Koło PTTK "JEDYNKA"

Koło PTTK nr 2 ‘‘WAGONOWCY‘‘

Koło PTTK "Siódemka"

Świdnickie Koło PTTK ‘‘KOŁO ŚLĘŻY‘‘

Koło Turystyczne "To Tu To Tam" MDK Świdnica

Koło Turystyczne ''Pszczoły i Trutnie''

Koło PTTK Świebodzickie Łaziki

KLUB PRZEWODNIKÓW TERENOWYCH I GÓRSKICH ‘‘Koło przewodników turystycznych‘‘

Koło PTTK Żarodreptaki

GMINNE KOŁO PTTK ‘TERAZ SUDETY‘

pozostali członkowie z Oddziału

BIURO ZARZĄDU ODDZIAŁU CZYNNE W ŚRODY 16.00 - 18.00 (WERYFIKACJA ODZNAK) I CZWARTKI 16.00 - 18.00 (SPR. CZŁONKOWSKIE)Komisja Piesza > VII KONGRES KRAJOZNAWSTWA POLSKIEGO
22.06.2023r.
VII KONGRES KRAJOZNAWSTWA POLSKIEGO
Koleżanki i Koledzy,

W imieniu organizatorów informuję, że trwają zapisy na VII KONGRES 
KRAJOZNAWSTWA POLSKIEGO, który odbędzie się w  Łodzi w dniach 15-16 
września 2023 roku.
Wszystkie informacje znajdują się na stronie Kongresu 
https://kongres2023.pttk.pl/


Z turystycznym pozdrowieniem,
Natalia Wojtyra
Kierownik Działu
Organizacyjno-Administracyjnego

kongres2023@pttk.pl

 

VII KONGRES KRAJOZNAWSTWA POLSKIEGO

Łódź, 15-16 września 2023 roku (piątek i sobota)

Miejsce obrad: Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych,

aula im. prof. Stanisława Liszewskiego, Łódź, ul. Narutowicza 88

Komitet Naukowy VII Kongresu Krajoznawstwa Polskiego: prof. dr hab. Janusz Zdebski – przewodniczący, dr Szymon Bijak, dr hab. Małgorzata Durydiwka, mgr Andrzej Gordon, prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, dr hab. Zygmunt Kruczek,

dr hab. Pola Kuleczka, dr Dariusz Kużelewski, dr Franciszek Midura, dr Paweł Miśkowiec, prof. dr hab. Urszula Myga-Piątek, ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski, dr Józef Partyka – sekretarz, dr hab. Jacek Potocki, dr Andrzej Rembalski,

mgr Stanisław Sikora, dr Andrzej Stasiak, dr Aleksandra Staszak, dr Andrzej Wasilewski, prof. dr hab. Bogdan Włodarczyk, dr Dominik Ziarkowski, dr Bernadetta Zawilińska.

 

KRAJOZNAWSTWO WOBEC TRADYCJI I WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI 

 

15 września 2023 – piątek

 

10.00–10.30 – rozpoczęcie Kongresu

10.30–11.00 – Jerzy Kapłon, 150 lat PTT i 100 lat „Wierchów”

11.00–11.30 – Bogdan Włodarczyk – Krajoznawstwo 2.0. Potrzeba czy konieczność?

11.30–11.50 – Jarosław Kita (UŁ) – O powstaniu styczniowym (160. rocznica)

 

11.50–12.20 – Przerwa kawowa

 

12.20–12.50 – Mieczysław Rokosz, Krajoznawstwo na drodze do niepodległości Polski

12.50–13.20 – Włodzimierz Łęcki, Krajoznawstwo – Patriotyzm – Regionalizm

13.20–13.50 – Sławomir Nicieja, Traktem i bezdrożami Wołynia, Podola i Pokucia

 

13.50–15.15 – przerwa obiadowa

 

15.00–15.30 – ks. Maciej Ostrowski, W poszukiwaniu sacrum na krajoznawczych szlakach

15.30–16.00 – Renata Seweryn, Krajoznawstwo w pokoleniu Z (cyfrowych nomadów) 

16.00–16.30 – Zygmunt Kruczek, Tradycyjne i współczesne pojęcie krajoznawstwa

16.30–17.00 – przerwa kawowa

 

17.00–17.30 – Joanna Ziarkowska, Działalność krajoznawców w ochronie dóbr kultury

17.30–18.00 – Joanna Angiel, Teresa Sadoń-Osowiecka, O nieustającej potrzebie obecności krajoznawstwa w szkolnej edukacji

18.00–18.30 – Krzysztof Florys, Rola krajoznawczych gier terenowych w odkrywaniu dziedzictwa lokalnego na przykładzie Questów – Wypraw Odkrywców

19.30 – 22.00 – uroczysta kolacja

 

16 września 2023 sobota

9.00–09.25 – Jacek Potocki, Tożsamość regionalna i narracja historyczna na terenach o przerwanej ciągłości kulturowej

09.25–09.50 – Marek Staffa, Justyna Jaworek-Jakubska, Rozwój urbanistyczny osad herrnhutów na Dolnym Śląsku

09.50–10.20 – Jan Salm, Zamki w polskim krajobrazie i ich wymiar krajoznawczy

10.20–10.50 – Dominik Ziarkowski, Obiekty zabytkowe w krajobrazie

 

10.50–11.10 – przerwa kawowa

 

11.10–11.40 – Andrzej Rembalski, Zbigniew Wójcik, Krajoznawstwo na ziemiach polskich na przełomie XVIII i XIX wieku

11.40–12.10 – Tomasz Duda – Szlaki tematyczne Pomorza Zachodniego

12.10–12.40 – Janusz Zdebski, Współczesne zadania krajoznawstwa (między emocjami a wiedzą)

12.40–13.40 – Panel dyskysyjny [Janusz Zdebski, Mieczysław Rokosz, Włodzimierz Łęcki, Jacek Potocki, Szymon Bijak, dwoje studentów z Łodzi i Warszawy]  

13.40–14.00 – Podsumowanie i zakończenie VII Kongresu Krajoznawstwa Polskiego

 

14.00–15.00 – obiad

 

 

Dla osób przyjeżdżających do Łodzi w czwartek 14 września 2023 roku organizatorzy przewidują w godzinach popołudniowych udział w wycieczkach krajoznawczych, a w sobotę 16 września 2023 roku zapraszają na spacery piesze po Łodzi. Nieodpłatną opiekę przewodnicką zapewniają przewodnicy z PTTK Oddziału Łódzkiego.

W zakładce INFORMACJE zamieszczono szczegółowe programy wycieczek krajoznawczych.

 

14 września 2023 czwartek

 

W godzinach 13.00–18.00 krajoznawcze autokarowe wycieczki przedkongresowe o okolicach Łodzi (programy przygotowuje PTTK Oddział Łódzki):

1.   Co nowego u Księżaków, czyli najnowsze krajoznawcze klejnoty Ziemi Łowickiej

2.   Z wizytą u Diabła Boruty i w łęczyckim grodzie

 

W godzinach 14.30–18.30 krajoznawcze autokarowe wycieczki przedkongresowe

po Łodzi pn. Łódź – wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego, (pogramy przygotowuje

PTTK Oddział Łódzki):

3.   Łódzkie judaica

4.   Śladami kultury niemieckiej po Łodzi

5.  Z Kanonem Krajoznawczym przez Łódź

6.   Łódź rewitalizuje, Łódź rozkwita

 

16 września 2023 sobota

Zainteresowanych poznaniem wielokulturowej Łodzi po Kongresie w dniu 16 września 2023 roku o godzinie 14.00-15.00 zapraszamy na tematyczne wycieczki piesze po Łodzi, bezpłatne, czas trwania ok. 2,5 godziny):

7.   Śladami imperium Izraela Poznańskiego i średniowiecznej Łodzi

8.   Ulica Piotrkowska – wielkomiejski salon Łódź

created by Grupa BroNET