Nasze koła:

Koło PTTK "JEDYNKA"

Koło PTTK nr 2 ‘‘WAGONOWCY‘‘

Koło PTTK "Siódemka"

Świdnickie Koło PTTK ‘‘KOŁO ŚLĘŻY‘‘

Koło Turystyczne "To Tu To Tam" MDK Świdnica

Koło Turystyczne ''Pszczoły i Trutnie''

Koło PTTK Świebodzickie Łaziki

KLUB PRZEWODNIKÓW TERENOWYCH I GÓRSKICH ‘‘Koło przewodników turystycznych‘‘

Koło PTTK Żarodreptaki

GMINNE KOŁO PTTK ‘TERAZ SUDETY‘

pozostali członkowie z Oddziału

BIURO ZARZĄDU ODDZIAŁU CZYNNE W ŚRODY 16.00 - 18.00 (WERYFIKACJA ODZNAK) I CZWARTKI 16.00 - 18.00 (SPR. CZŁONKOWSKIE)Oddział PTTK w Świdnicy > Komunikat Zarządu Oddziału
06.11.2023r.
Komunikat Zarządu Oddziału
 Zarząd Oddziału zaprasza  na posiedzenie Rady Programowej Oddziału (Prezesi i Wiceprezesi poszczególnych Kół, Klubów i Komisji Oddziału) która odbędzie się w dniu 16.11.2023 (czwartek)
 o godz. 16. 30 w siedzibie Zarządu Oddziału, ul. Długa 33. 

 

Porządek spotkania:

1. Podsumowanie roku 2023

2. Omówienie Uchwały nr 63/XX/2023 Zarządu Głównego PTTK z 09.09.2023 w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK na rok 2024 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2024

3. Omówienie Zarządzenia nr 7/2023 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z 27.09.2023 r. w sprawie realizacji uchwały ZG PTTK  nr 63/XX/2023

4. Kampania sprawozdawcza -  TK-K za rok 2023

5. Plany na rok 2024 

6. Sprawy różne

 

created by Grupa BroNET