Nasze koła:

Koło PTTK "JEDYNKA"

Koło PTTK nr 2 ‘‘WAGONOWCY‘‘

Koło PTTK "Siódemka"

Świdnickie Koło PTTK ‘‘KOŁO ŚLĘŻY‘‘

Koło Turystyczne "To Tu To Tam" MDK Świdnica

Koło Turystyczne ''Pszczoły i Trutnie''

Koło PTTK Świebodzickie Łaziki

KLUB PRZEWODNIKÓW TERENOWYCH I GÓRSKICH ‘‘Koło przewodników turystycznych‘‘

Koło PTTK Żarodreptaki

GMINNE KOŁO PTTK ‘TERAZ SUDETY‘

pozostali członkowie z Oddziału

BIURO ZARZĄDU ODDZIAŁU CZYNNE W ŚRODY 16.00 - 18.00 (WERYFIKACJA ODZNAK) I CZWARTKI 16.00 - 18.00 (SPR. CZŁONKOWSKIE)Oddział PTTK w Świdnicy > WSPANIAŁE ZWYCIĘSTWO NASZYCH DRUŻYN na eliminacjach powiatowych XLIII OMTTK w Świdnicy
13.04.2015r.
WSPANIAŁE ZWYCIĘSTWO NASZYCH DRUŻYN na eliminacjach powiatowych XLIII OMTTK w Świdnicy

                            

                                                                                                  Świdnica, 11.04.2015 r.

                                                 SPRAWOZDANIE

Z eliminacji powiatowych XLIII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy przeprowadzonych w Gimnazjum nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy, ul. Ofiar Oświęcimskich 30 w dniu 11 kwietnia 2015 r. w godz; 9.00 – 13.30

ORGANIZATORZY: Polskie Towarzystwo Turystyczno –Krajoznawcze Oddział w Świdnicy, 

ul. Długa 33 pok. 7,   48 74 852 45 60   email: poczta@swidnica.pttk.pl i Gimnazjum nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy, ul. Ofiar Oświęcimskich 30 

 1. Turniej zorganizowany został dla uczniów trzech typów szkół:
 • Szkoły Podstawowe,
 • Gimnazja,
 • Szkoły Ponadgimnazjalne.
 1. Jury w składzie: Cecylia Jajecznica, Ewa Haitner, Mariola M.-Janicka, Zbigniew Curyl po przeprowadzeniu następujących konkurencji: Test Wiedzy obejmujący zagadnienia: krajoznawcze, turystyczne, topograficzne, bezpieczeństwa w ruchu drogowym i zasad udzielania pierwszej pomocy, oraz Turystyczne ABC – praktyczny sprawdzian umiejętności przydatnych turyście: rozpoznawanie roślin, rozpoznawanie atrakcji turystycznych Ziemi Świdnickiej, rzut do celu, niespodzianka, polegająca na przyszywaniu guzików a także po dokonaniu oceny posiadanych odznak i uprawnień turystycznych wyłoniło zwycięzców;

Szkoły podstawowe:

I miejsce: Koło Turystyczne PTTK „ToTuToTam” Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy CHŁOPCY (Konrad Jaskuła, Piotr Kowalski, Bartosz Pszeniczka op. Zbigniew Curyl) – 230 pkt

II miejsce: Koło Turystyczne PTTK „ToTuToTam” Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy DZIEWCZYNY (Natalia Józefiak, Oliwia Matyszczyk, Sandra Matyszczyk op. Zbigniew Curyl) – 208 pkt

III miejsce:  Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żarowie (Cezary Dusza, Małgorzata Kołodka, Maria Zdunik op. Wioletta Piotrowska) – 143 pkt

IV miejsce: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Świdnicy (Aleksandra Maślana, Martyna Szczurowska, Kornelia Zarębińska op. Robert Skupień) -  140 pkt

V miejsce: Szkoła Podstawowa im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym (Martyna Czerniec, Olga Mak, Zuzanna Pietrukiewicz op. Monika Janiszewska)  -  129 pkt

Gimnazja:

I miejsce: Gimnazjum nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy (Maria Krzyżaniak, Karolina Mazanka, Maja Urbanowicz op. Ewa Haitner) - 186,5 pkt

II miejsce: Gimnazjum im. Książąt Świdnickich w Witosowie Dolnym (Natalia Adamczewska, Katarzyna Nawrot, Emilia Skirgajłło op. Luiza hoszowska) - 176.5 pkt

      Szkoły Ponadgimnazjalne:

I miejsce: III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Świdnicy (Michał Bałos, Mateusz Bilicki, Paweł Krawiec op. Mariola M.-Janicka)  - 160,5 pkt

 

    Test wiedzy jako konkurencję indywidualną, w której uczestnik mógł otrzymać maksymalnie 80 pkt. najlepiej napisali w poszczeg. kategoriach wiekowych:

 • Piotr Kowalski KT „ToTuToTam” MDK Świdnica chłopcy         – 59 pkt
 • Maja Urbanowicz Gim nr 2 im. Pol Olimpijczyków Świdnica      - 56 pkt
 • Michał Bałos III LO im M. Skłodowskiej – Curie Świdnica         - 42,5 pkt

    Łącznie drużyna mogła zdobyć max. 240 pkt. turniejowych

 • KT „ToTuToTam” MDK Świdnica chłopcy                     – 174 pkt
 • miejsce Gim nr 2 im. Pol Olimpijczyków Świdnica          - 138,5 pkt
 • miejsce: KT „ToTuToTam” MDK Świdnica dziewczyny – 130 pkt
 • miejsce: Gim im. Książąt Świdnickich w Witosowie DLn – 122,5 pkt
 • miejsce III LO im M. Skłodowskiej – Curie Świdnica       - 112,5 pkt
 • miejsce SP im. Jana Brzechwy w Żarowie                         –  96 pkt
 • miejsce SP nr 4 im. H. Sienkiewicza w Świdnicy              -   95 pkt
 • miejsce SP im. L. Wawrzyńskiej w Witiszowie Dln          -   77 pkt

  Turystyczne ABC – rozpoznawanie roślin:

- KT „ToTuToTam” MDK Świdnica chłopcy        - 12 pkt                                                                                                           - Gim nr 2 im. Pol Olimpijczyków Świdnica       -   5 pkt                                                                                                            - III LO im M. Skłodowskiej – Curie Świdnica       -  5 pkt                                                                                                         - SP im. L. Wawrzyńskiej w Witiszowie Dln          -   4 pkt                                                                                                         - Gim im. Książąt Świdnickich w Witosowie DLn –  4 pkt                                                                                                       - SP nr 4 im. H. Sienkiewicza w Świdnicy              -   3 pkt                                                                                                       - SP im. Jana Brzechwy w Żarowie                         -   1 pkt                                                                                                        - KT „ToTuToTam” MDK Świdnica dziewczyny –   0 pkt

 

Turystyczne ABC – rozpoznawanie atrakcji turystycznych Ziemi Świdnickiej,

- III LO im M. Skłodowskiej – Curie Świdnica       - 13 pkt                                                                                                        - Gim nr 2 im. Pol Olimpijczyków Świdnica          -  12 pkt                                                                                                        - Gim im. Książąt Świdnickich w Witosowie DLn   –10 pkt                                                                                                    - KT „ToTuToTam” MDK Świdnica dziewczyny  -   8 pkt                                                                                                             - KT „ToTuToTam” MDK Świdnica chłopcy        -   7 pkt                                                                                                             - SP nr 4 im. H. Sienkiewicza w Świdnicy              -   7 pkt                                                                                                       - SP im. L. Wawrzyńskiej w Witiszowie Dln          -   6 pkt                                                                                                         - SP im. Jana Brzechwy w Żarowie                         -   6 pkt

 

Turystyczne ABC – rzut do celu                                                                                                                                                     - KT „ToTuToTam” MDK Świdnica dziewczyny   - 20 pkt

 - SP nr 4 im. H. Sienkiewicza w Świdnicy          - 20 pkt                                                                                                           - SP im. Jana Brzechwy w Żarowie                      - 20 pkt                                                                                                           - Gim im. Książąt Świdnickich w Witosowie DLn    – 20 pkt                                                                                                  - KT „ToTuToTam” MDK Świdnica chłopcy            - 14 pkt                                                                                                         - SP im. L. Wawrzyńskiej w Witiszowie Dln             - 12 pkt                                                                                                      - Gim nr 2 im. Pol Olimpijczyków Świdnica             -  10 pkt                                                                                                    - III LO im M. Skłodowskiej – Curie Świdnica          - 10 pkt

 

Turystyczne ABC – niespodzianka (przyszywanie guzików)

- KT „ToTuToTam” MDK Świdnica chłopcy       – 20 pkt                                                                                                            - KT „ToTuToTam” MDK Świdnica dziewczyny – 20 pkt                                                                                                                - SP im. Jana Brzechwy w Żarowie                – 20 pkt                                                                                                                - SP im. L. Wawrzyńskiej w Witiszowie Dln -  20 pkt                                                                                                             - Gim nr 2 im. Pol Olimpijczyków Świdnica    -  20 pkt                                                                                                              - Gim im. Książąt Świdnickich w Witosowie DLn – 20 pkt                                                                                                      - III LO im M. Skłodowskiej – Curie Świdnica        - 20 pkt                                                                                                       - SP nr 4 im. H. Sienkiewicza w Świdnicy              -   15 pk

 

W ocenie uprawnień i odznak turystycznych PTTK uwzględniane były odznaki zawarte w Regulaminie OMTTK według przyjętej tam punktacji. Podstawą przyznania punktów były legitymacje uprawnień PTTK i wyróżnień oraz zweryfikowane książeczki i legitymacje zdobytych odznak. W konkursie Zespół może uzyskać maksymalnie 30 pkt. turniejowych.

 • KT „ToTuToTam” MDK Świdnica chłopcy                       –  30 pkt
 • miejsce: KT „ToTuToTam” MDK Świdnica dziewczyny –  30 pkt
 • miejsce SP im. L. Wawrzyńskiej w Witiszowie Dln          -  10 pkt
 • miejsce Gim nr 2 im. Pol Olimpijczyków Świdnica           -   1 pkt   
 • miejsce SP im. Jana Brzechwy w Żarowie                         –   0 pkt
 • miejsce SP nr 4 im. H. Sienkiewicza w Świdnicy              -    0 pk
 • miejsce: Gim im. Książąt Świdnickich w Witosowie DLn –   0 pkt
 • miejsce III LO im M. Skłodowskiej – Curie Świdnica        -   0 pkt

 

       Zwycięska drużyna w każdym pionie wiekowym uzyskała awans do finału wojewódzkiego, który odbędzie się w dniach 25 – 26 kwietnia 2015r. we Wrocławiu. Z uwagi na wycofanie się drużyn z I i II miejsca wśród szkół podstawowych (Udział w tym terminie KT „ToTuToTam” w Międzynarodowym Rajdzie „3 kraje – 3 granice – 3 wędrówki” ) do eliminacji wojewódzkich jury zakwalifikowano drużynę z III miejsca  drużynę Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie.

 

Fundatorami nagród byli: Zarzad Oddziału PTTK w Świdnicy, Urząd Miejski w Świdnicy i Gimnazjum nr 2 w Świdnicy.

created by Grupa BroNET