Nasze koła:

Koło PTTK "JEDYNKA"

Koło PTTK nr 2 ‘‘WAGONOWCY‘‘

Koło PTTK "Siódemka"

Świdnickie Koło PTTK ‘‘KOŁO ŚLĘŻY‘‘

Koło Turystyczne "To Tu To Tam" MDK Świdnica

Koło Turystyczne ''Pszczoły i Trutnie''

Koło PTTK Świebodzickie Łaziki

KLUB PRZEWODNIKÓW TERENOWYCH I GÓRSKICH ‘‘Koło przewodników turystycznych‘‘

Koło PTTK Żarodreptaki

GMINNE KOŁO PTTK ‘TERAZ SUDETY‘

pozostali członkowie z Oddziału

BIURO ZARZĄDU ODDZIAŁU CZYNNE W ŚRODY 16.00 - 18.00 (WERYFIKACJA ODZNAK) I CZWARTKI 16.00 - 18.00 (SPR. CZŁONKOWSKIE)Oddział PTTK w Świdnicy > UCHWAŁA NR XXI/1/1/2017
11.05.2021r.
UCHWAŁA NR XXI/1/1/2017

                                          UCHWAŁA NR XXI/ 1/1/2017

                         ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W ŚWIDNICY

 

      Podjęta na posiedzeniu Zarządu PTTK Oddziału w Świdnicy w dniu 15 marca 2017

 

w sprawie: Przydziału funkcji w Zarządzie PTTK Oddział w Świdnicy na okres kadencji   

                                                                                                                                   2017 – 2020

 

na podstawie; § 21 Statutu PTTK Oddziału w Świdnicy uchwalonego na Zjeździe PTTK Oddziału Świdnica w dniu 16.05.2013 r.

 

 

                                                                            § 1

Zarząd Oddziału uchwala podział funkcji i kompetencji członków zarządu PTTK Oddziału w Świdnicy na okres kadencji 2017 – 2020

 

  1. Zbigniew CURYL – prezes:

- reprezentuje Oddział na zewnątrz,

- podejmuje wraz z 1 wiceprezesem lub skarbnikiem decyzje finansowe,

- organizuje, prowadzi i przewodniczy posiedzeniom Zarządu,

- zatwierdza roczne sprawozdania merytoryczne i finansowe,

- nadzoruje prace biura Zarządu,

- nadzoruje pracę Rady Programowej Oddziału,

- organizuje i nadzoruje krzewienie idei PTTK wśród dzieci i młodzieży,

 

  1. Zofia PASZEŃKO – I wiceprezes:

- zastępuje prezesa Zarządu w czasie jego nieobecności,

- prowadzi ewidencję członków oraz aktualizuje stan składek członkowskich,

- organizuje pracę biura Zarządu Oddziału,

- organizuje posiedzenia Walnego Zgromadzenia i Zjazdu Oddziału,

- przygotowuje wraz z prezesem i skarbnikiem decyzje finansowe,

- organizuje i sprawuje nadzór nad działalnością turystyczną i krajoznawczą

   Oddziału i poszczególnych kół,

 

  1. Robert MATUSZCZAK – II wiceprezes:

- przygotowuje roczne sprawozdania merytoryczne podległych kół i Zarządu   

  Oddziału (TK-O i TK-K),

- organizuje i sprawuje nadzór nad działalnością turystyczną i krajoznawczą 

  Oddziału i poszczególnych kół,

- koordynuje prace Oddziału związane ze sporządzaniem ofert konkursowych i realizacją  

   zadań publicznych w ramach pozyskanych środków,

        

  1. Krzysztof KRYSTYNIAK – skarbnik:

- przygotowuje projekt rocznego budżetu Oddziału i sprawozdania z jego

  wykonania,

- przygotowuje roczne sprawozdania finansowe,

- nadzoruje operacje finansowe biura Oddziału,

 

  1. Marlena JANASZEK – sekretarz:

- dokumentuje pracę Zarządu,

- organizuje i nadzoruje przepływ informacji między Zarządem a podległymi kołami

- administruje stronę www.pttk.swidnica.pl 

- organizuje i nadzoruje działalność komisji i referatów oddziału,

- obsługuje pocztę internetową Oddziału,

 

                                                     § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                                PODPISY ZARZĄDU;

created by Grupa BroNET