Nasze koła:

Koło PTTK "JEDYNKA"

Koło PTTK nr 2 ‘‘WAGONOWCY‘‘

Koło PTTK "Siódemka"

Świdnickie Koło PTTK ‘‘KOŁO ŚLĘŻY‘‘

Koło Turystyczne "To Tu To Tam" MDK Świdnica

Koło Turystyczne ''Pszczoły i Trutnie''

Koło PTTK Świebodzickie Łaziki

KLUB PRZEWODNIKÓW TERENOWYCH I GÓRSKICH ‘‘Koło przewodników turystycznych‘‘

Koło PTTK Żarodreptaki

GMINNE KOŁO PTTK ‘TERAZ SUDETY‘

pozostali członkowie z Oddziału

BIURO ZARZĄDU ODDZIAŁU CZYNNE W ŚRODY 16.00 - 18.00 (WERYFIKACJA ODZNAK) I CZWARTKI 16.00 - 18.00 (SPR. CZŁONKOWSKIE)Oddział PTTK w Świdnicy > UCHWAŁA NR XXI/61/1/2021
11.05.2021r.
UCHWAŁA NR XXI/61/1/2021

UCHWAŁA NR  XXI/61/1/2021

ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W ŚWIDNICY

 

Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu  17 lutego 2021

 

w sprawiePrzyjęcia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Oddziału za rok 2020.

 

Na podstawie:

  • § 21 pkt 6 i 7 Statutu PTTK Oddział w Świdnicy uchwalonego w dniu 16 maja 2013

Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy uchwala, co następuje:

 

                                                                       § 1

 

 Przyjąć i zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Oddziału za rok 2020 sporządzone przez kol. Danutę Melańczuk po. księgowej ZO PTTK w Świdnicy na podstawie sporządzonego bilansu finansowego.

 

§ 2

 

   Sprawozdanie finansowe Oddziału PTTK w Świdnicy za rok 2020 sporządzone zostało według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości. Sprawozdanie składa się z bilansu oraz  rachunku zysku i strat.

 

 

 

                                                PODPISY ZARZĄDU:

created by Grupa BroNET