Nasze koła:

Koło PTTK "JEDYNKA"

Koło PTTK nr 2 ‘‘WAGONOWCY‘‘

Koło PTTK "Siódemka"

Świdnickie Koło PTTK ‘‘KOŁO ŚLĘŻY‘‘

Koło Turystyczne "To Tu To Tam" MDK Świdnica

Koło Turystyczne ''Pszczoły i Trutnie''

Koło PTTK Świebodzickie Łaziki

KLUB PRZEWODNIKÓW TERENOWYCH I GÓRSKICH ‘‘Koło przewodników turystycznych‘‘

Koło PTTK Żarodreptaki

GMINNE KOŁO PTTK ‘TERAZ SUDETY‘

pozostali członkowie z Oddziału

BIURO ZARZĄDU ODDZIAŁU CZYNNE W ŚRODY 16.00 - 18.00 (WERYFIKACJA ODZNAK) I CZWARTKI 16.00 - 18.00 (SPR. CZŁONKOWSKIE)Oddział PTTK w Świdnicy > UCHWAŁA NR XXI/62/2/2021
11.05.2021r.
UCHWAŁA NR XXI/62/2/2021

UCHWAŁA NR   XXI/62/2/2021

ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W ŚWIDNICY

 

Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 17 lutego 2021

 

w sprawie:Przyjęcia i zatwierdzenia rocznego planu finansowego i budżetu Oddziału na

                  2021 rok.

 

Na podstawie:

  • § 21 pkt 5 i 6 Statutu PTTK Oddział w Świdnicy uchwalonego w dniu 16 maja 2013
  • uchwały ZO nr 61/1/2021 - zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Oddziału za rok 2020.

Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy uchwala, co następuje:

 

                                                                       § 1

 

            Przyjąć i zatwierdzić roczny plan finansowy Oddziału na rok 2021 sporządzony przez skarbnika ZO PTTK w Świdnicy, kol. Krzysztofa Krystyniaka.

                                                                       § 2

 

            Roczny plan finansowy Oddziału na rok 2021 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

                                                                                PODPISY ZARZĄDU:

created by Grupa BroNET