Nasze koła:

Koło PTTK "JEDYNKA"

Koło PTTK nr 2 ‘‘WAGONOWCY‘‘

Koło PTTK "Siódemka"

Świdnickie Koło PTTK ‘‘KOŁO ŚLĘŻY‘‘

Koło Turystyczne "To Tu To Tam" MDK Świdnica

Koło Turystyczne ''Pszczoły i Trutnie''

Koło PTTK Świebodzickie Łaziki

KLUB PRZEWODNIKÓW TERENOWYCH I GÓRSKICH ‘‘Koło przewodników turystycznych‘‘

Koło PTTK Żarodreptaki

GMINNE KOŁO PTTK ‘TERAZ SUDETY‘

pozostali członkowie z Oddziału

BIURO ZARZĄDU ODDZIAŁU CZYNNE W ŚRODY 16.00 - 18.00 (WERYFIKACJA ODZNAK) I CZWARTKI 16.00 - 18.00 (SPR. CZŁONKOWSKIE)Oddział PTTK w Świdnicy > UCHWAŁA NR XXI/60/11/2020
10.05.2021r.
UCHWAŁA NR XXI/60/11/2020

                                                       UCHWAŁA NR XXI/60/11/2020

                                      ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W ŚWIDNICY

 

          Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 17 listopada 2020

 

w sprawie:  Odłożenia kampanii sprawozdawczo - wyborczej w Kołach PTTK Oddziału Świdnickiego

 

 

Na podstawie:

  • Pisma podpisanego przez Adama Jędrasa – Sekretarza Generalnego ZG PTTK i Dariusza Nazarczyka – Skarbnika ZG PTTK, przesłanego drogą elektroniczną, o uchyleniu Uchwały o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu PTTK oraz podjęciu przygotowań do uruchomienia kampanii sprawozdawczo – wyborczej bezpośrenio po odwołaniu stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii.

 

    Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy uchwala, co następuje:

 

                                                                       § 1

  1. 1.     Zobowiązuje się Sekretarza Oddziału o poinformowanie Prezesów Kół Oddziału PTTK w Świdnicy o odłożeniu kampanii sprawozdawczo-wyborczej do momentu odwołania stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu pandemii.

§ 2

          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                PODPISY ZARZĄDU;

created by Grupa BroNET