Nasze koła:

Koło PTTK "JEDYNKA"

Koło PTTK nr 2 ‘‘WAGONOWCY‘‘

Koło PTTK "Siódemka"

Świdnickie Koło PTTK ‘‘KOŁO ŚLĘŻY‘‘

Koło Turystyczne "To Tu To Tam" MDK Świdnica

Koło Turystyczne ''Pszczoły i Trutnie''

Koło PTTK Świebodzickie Łaziki

KLUB PRZEWODNIKÓW TERENOWYCH I GÓRSKICH ‘‘Koło przewodników turystycznych‘‘

Koło PTTK Żarodreptaki

GMINNE KOŁO PTTK ‘TERAZ SUDETY‘

pozostali członkowie z Oddziału

BIURO ZARZĄDU ODDZIAŁU CZYNNE W ŚRODY 16.00 - 18.00 (WERYFIKACJA ODZNAK) I CZWARTKI 16.00 - 18.00 (SPR. CZŁONKOWSKIE)Oddział PTTK w Świdnicy > SPOTKANIE KOMISJI GÓRSKIEJ ODDZIAŁU
26.06.2013r.
SPOTKANIE KOMISJI GÓRSKIEJ ODDZIAŁU

Prezes Zarządu Oddziału Świdnickiego PTTK
działając na podstawie § 22 ust. 1 – 5 Statutu PTTK Oddział w Świdnicy stanowiący załącznik do uchwały Zjazdu Oddziału PTTK w Świdnicy w dniu 16 maja 2013 r.
zaprasza PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI GÓRSKIEJ PTTK Oddziału Świdnickiego
na spotkanie KOMISJI TURYSTYKI GÓRSKIEJ, które odbędzie się 26 czerwca 2013 r. (środa) w sali nr 7 Sudeckiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ul. Długiej 33 w Świdnicy, o godz. 16.30
Porządek obrad:
- uaktualnienie składu Komisji
- uaktualnienie składu TERENOWEGO REFERATU WERYFIKACYJNEGO GOT
- omówienie stanu przygotowań do RAJDU GÓRSKIEGO ODDZIAŁU - 22.09.2013

created by Grupa BroNET