Nasze koła:

Koło PTTK "JEDYNKA"

Koło PTTK nr 2 ‘‘WAGONOWCY‘‘

Koło PTTK "Siódemka"

Świdnickie Koło PTTK ‘‘KOŁO ŚLĘŻY‘‘

Koło Turystyczne "To Tu To Tam" MDK Świdnica

Koło Turystyczne ''Pszczoły i Trutnie''

Koło PTTK Świebodzickie Łaziki

KLUB PRZEWODNIKÓW TERENOWYCH I GÓRSKICH ‘‘Koło przewodników turystycznych‘‘

Koło PTTK Żarodreptaki

GMINNE KOŁO PTTK ‘TERAZ SUDETY‘

pozostali członkowie z Oddziału

BIURO ZARZĄDU ODDZIAŁU CZYNNE W ŚRODY 16.00 - 18.00 (WERYFIKACJA ODZNAK) I CZWARTKI 16.00 - 18.00 (SPR. CZŁONKOWSKIE)Świdnickie Koło PTTK ‘‘KOŁO ŚLĘŻY‘‘ > Główny Szlak Sudecki
28.05.2019r.
Główny Szlak Sudecki
 

Świdnickie Koło PTTK "Koło Ślęży" zaprasza na:


Rajd Górski Głównym Szlakiem Sudeckim

SOKOŁOWSKO – JEDLINA ZDRÓJ

1 czerwca 2019


Regulamin rajdu

 

Góry Kamienne – Główny Szlak Sudecki im. Mieczysława Orłowicza

 

1. Celem rajdu jest:

1) krzewienie zamiłowania do krajoznawstwa,

2) dobra zabawa,

3) promocja:

a) zdrowego i aktywnego stylu życia poprzez turystykę górską,

b) kulturalnego i bezpiecznego zachowania turystów na górskich szlakach,

c) zdobywania odznak PTTK.

 

2. Organizatorem rajdu  jest Świdnickie Koło PTTK „KOŁO ŚLĘŻY”:

1) komandor rajdu: Sławomir Chudy, tel. 600 975 506, e-mail: s_chudy@wp.pl;

2) opracowanie trasy rajdu: Paulina Chudy, Sławomir Chudy

 

3. Trasa i ramowy program rajdu:

1 czerwca (sobota) - dojazd

 • 6.50 zbiórka przy stanowisku 1 Centrum Przesiadkowego w Świdnicy, ul. Kolejowa 6.
 • 7.05 przejazd autobusem linii 31 na trasie Świdnica – Wałbrzych
 • 8.25 przejazd autobusem na trasie Wałbrzych (ul. Sikorskiego 31) – Sokołowsko
 • 9.00 start

 

Przebieg trasy
Start: Sokołowsko – Bukowiec 896 m n.p.m. – Schronisko PTTK Andrzejówka – Hala pod Klinem – Przełęcz pod Turzyną – Pod Turzyną – Przełęcz pod Jeleńcem – Skalne Bramy – Pod Rogowcem - Rybnica Mała – Przełęcz pod Wawrzyniakiem – Meta: Jedlina Zdrój, stacja kolejowa.

 

 

Link do przebiegu trasy rajdu

https://mapa-turystyczna.pl/route?q=50.6871530,16.2398850;50.7102070,16.3454300&v=1

 

Informacje techniczne trasy:

 • Długość 12,5 km,
 • Czas przejścia: 4 godz. 16 min,
 • Suma podejść: 689 m,
 • Suma zejść: 769 m
 • Punkty GOT: 20
 • Kolor szlaku: czerwony.

 

Powrót

 • 16.02 przejazd pociągiem PKP relacji Jedlina Zdrój – Wałbrzych Miasto.
 • 16.30 przejazd autobusem linii 31 na trasie Wałbrzych – Świdnica.
 • ok. 17.30 przyjazd do Świdnicy i zakończenie rajdu.

4. Regulamin rajdu

1) Warunki  uczestnictwa:

a)    w rajdzie może uczestniczyć dowolna liczba osób,

b)    uczestnikiem rajdu jest osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia (wyłącznie pod opieką osoby dorosłej),

c)    członkowie PTTK powinni posiadać ważną legitymację z opłaconą składką członkowską za 2019 r.,

d)    osoby, które nie są członkami PTTK zobowiązane są ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie,

e)    termin zgłoszeń mija w czwartek 30 maja;

2) Obowiązki uczestników rajdu:

a)    posiadanie stroju turystycznego adekwatnego do warunków pogodowych oraz terenu górzystego,

b)    przestrzeganie zasad poruszania się na terenie leśnym, regulaminu rajdu, przebiegu trasy, przepisów porządkowych i p. poż., a także postanowień komandora rajdu,

c)    przestrzeganie bezwzględnego zakazu spożywania alkoholu na trasie rajdu;

3) Odpłatność za udział w rajdzie:

a)    uczestnicy opłacają we własnym zakresie bilety przejazdu komunikacji zbiorowej.

4) Postanowienia końcowe:

a)    uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność,

b)    organizator rajdu nie ponosi odpowiedzialności materialnej z tytułu wypadków, urazów oraz szkód
w mieniu spowodowanych przez uczestników podczas rajdu,

c)    w przypadku rażącego naruszenia postanowień regulaminu rajdu oraz zasad kulturalnego zachowania się na trasie, komandor rajdu ma prawo wykluczyć uczestnika z imprezy,

d)    podczas górskiej wędrówki planowane jest ognisko z pieczeniem kiełbasek, każdy z uczestników zapewnia sobie prowiant we własnym zakresie,

e)    organizator rajdu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie rajdu,

f)     ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do komandora rajdu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

created by Grupa BroNET