BIURO ZARZĄDU ODDZIAŁU CZYNNE W ŚRODY 16.00 - 18.00 (WERYFIKACJA ODZNAK) I CZWARTKI 16.00 - 18.00 (SPR. CZŁONKOWSKIE)10.04.2014r.
II ZLOT SZLAKIEM MARTYROLOGII „OSÓWKA” 2014”

II ZLOT SZLAKIEM MARTYROLOGII „OSÓWKA” 2014”

„ Uczczenie ofiar hitlerowskiego nazizmu i pamięć o martyrologii narodów.”

08.04.2014r.
Komunikat nr 2/2014 Zarządu Oddziału w Świdnicy

Koleżanki i Koledzy,

ZG PTTK 27 marca 2014 roku podpisał nową umowę ubezpieczenia nr 5834-01.700.511 z AXA TUiR S.A. - Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków wszystkich członków PTTK posiadających ważną legitymację PTTK (z aktualnie opłaconą składką członkowską). Ubezpieczeniem objęci są członkowie PTTK w okresie ochrony ubezpieczeniowej tj.:

-        od dnia 1 kwietnia 2014 r. do dnia 31 marca 2015r. w przypadku opłacenia składki za rok 2014,

31.03.2014r.
Komunikat nr 1/2014 Zarządu Oddziału w Świdnicy

Pocztą w dniu 25 marca otrzymaliśmy z Zarządu Głównego plik informacji, które znajdują się w biurze ZO w godzinach funkcjonowania biura. Zapraszamy do skorzystania.

19.02.2014r.
III SPOTKANIE RADY PROGRAMOWEJ
                                            III SPOTKANIE RADY PROGRAMOWEJ 12 lutego  2014 r.

 

 

27.01.2014r.
TURYSTYKA ŁĄCZY POKOLENIA

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy.

Prezesi Kół PTTK Oddziału Świdnica.

 

    Rok 2014 w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym będzie przebiegał pod hasłem ”Turystyka łączy pokolenia”. W ramach realizacji hasła programowego planowane są różne przedsięwzięcia o zasięgu ogólnopolskim:

created by Grupa BroNET