BIURO ZARZĄDU ODDZIAŁU CZYNNE W ŚRODY 16.00 - 18.00 (WERYFIKACJA ODZNAK) I CZWARTKI 16.00 - 18.00 (SPR. CZŁONKOWSKIE)06.05.2021r.
UCHWAŁA NR XXI/39/6/2019

UCHWAŁA NR   XXI/39/6/2019

ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W ŚWIDNICY

 

Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 12 marca 2019

 

w sprawie:Przyjęcia i zatwierdzenia rocznego planu finansowego i budżetu Oddziału na

                  2019 rok

06.05.2021r.
UCHWAŁA NR XXI/38/5/2019

UCHWAŁA NR  XXI/38/5/2019

ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W ŚWIDNICY

 

Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 12 marca 2019

 

w sprawiePrzyjęcia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Oddziału za rok 2018

06.05.2021r.
UCHWAŁA NR XXI/37/4/2019

                                                         UCHWAŁA NR XXI/37/4/2019

                                         ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W SWIDNICY

                                                                                                       

      Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 12 marca 2019

 

w sprawie: Objęcia przez Zarząd Oddziału XXXII Rajdu „Minerały”.

06.05.2021r.
UCHWAŁA NR XXI/36/3/2019

                                                         UCHWAŁA NR XXI/36/3/2019

                                         ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W SWIDNICY

 

      Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 15 stycznia 2019

 

w sprawie: Zatwierdzenie organizacji Nocnych Mistrzostw Polski w Marszach na Orientacje odbywających się w dniach 08-11.11.2019  w Lubachowie

29.04.2021r.
UCHWAŁA NR XXI/35/2/2019

                                                         UCHWAŁA NR XXI/35/2/2019

                                         ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W SWIDNICY

 

      Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 15 stycznia 2019

 

w sprawie: Zatwierdzenia organizacji 55 Dolnośląskiego Zlotu Przodowników Turystyki Pieszej odbywającego się w dniach 25-28.10.2019 w Świdnicy

created by Grupa BroNET