BIURO ZARZĄDU ODDZIAŁU CZYNNE W ŚRODY 16.00 - 18.00 (WERYFIKACJA ODZNAK) I CZWARTKI 16.00 - 18.00 (SPR. CZŁONKOWSKIE)Kontakt

Oddział PTTK w Świdnicy

Sudeckie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

58 – 100 Świdnica,

ul. Długa 33 pokój nr 7

e – mail: biuro@pttk.swidnica.pl

strona internetowa: pttk.swidnica.pl

Biuro Zarządu Oddziału czynne w środę i czwartek w godz. 16.00 - 18.00

tel. 723 015 271 (w godz. urzędowania biura ZO)

NIP 8842185889

Regon: 890021518

KRS: 0000194701

Nr konta: 35 1240 1978 1111 0011 2113 2216

created by Grupa BroNET