BIURO ZARZĄDU ODDZIAŁU CZYNNE W ŚRODY 16.00 - 18.00 (WERYFIKACJA ODZNAK) I CZWARTKI 16.00 - 18.00 (SPR. CZŁONKOWSKIE)16.09.2015r.
ZAPROSZENIE GMINY PASZOWICE

VII FESTIWAL PIOSENKI TURYSTYCZNEJ

 „TOPINAMBUR”

26 września 2015 r., godz.15.00

 Gospodarstwo „Cicha Bartna”

Bolkowice nr 6, Gmina Paszowice

27.08.2015r.
51 DOLNOŚLĄSKIEGO ZLOTU PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI PIESZEJ Bardo 23 – 25 października 2015r. >ZIEMIA ZĄBKOWICKA<

R E G U L A M I N

51 DOLNOŚLĄSKIEGO ZLOTU PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI PIESZEJ

Bardo 23 – 25 października 2015r.

>ZIEMIA ZĄBKOWICKA<

22.04.2015r.
XIV ZŁAZ PIECHURÓW DOLNEGO ŚLĄSKA

Komunikat nr 1/IV

DOLNOŚLĄSKI  ZESPÓŁ TURYSTYKI PIESZEJ

przy Porozumieniu Oddziałów PTTK woj.Dolnośląskiego

Stowarzyszenie „Nasz Dworek” w Dworku

 

ZAPRASZAJĄ:

 

24 maja 2015

do udziału w

XIV ZŁAZIE PIECHURÓW DOLNEGO ŚLĄSKA

 

RAMOWY REGULAMIN ZŁAZU

 

TERMIN IMPREZY:

                        Złaz odbędzie się w dniu 24 maja 2015 r.

                               Zakończenie Złazu przewidziano o godzinie 16:30

                               Sekretariat Złazu będzie czynny w godzinach 12:00 do 17:00

14.02.2015r.
Zasady działania Terenowych Referatów Weryfikacyjnych Odznak Turystyki Pieszej

Zasady działania
Terenowych Referatów Weryfikacyjnych Odznak Turystyki Pieszej

 1. Terenowy Referat Weryfikacyjny Odznak Turystyki Pieszej (TRW OTP) powołany jest w celu weryfikacji dokumentacji i przyznawania Odznak Turystyki Pieszej (OTP) oraz innych odznak, do których przyznawania został upoważniony.
14.02.2015r.
REGULAMIN PRZODOWNIKA TURYSTYKI PIESZEJ PTTK

REGULAMIN
PRZODOWNIKA TURYSTYKI PIESZEJ PTTK

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przodownik Turystyki Pieszej PTTK (zwany dalej Przodownikiem TP) jest członkiem społecznej kadry programowej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK), inicjatorem rozwoju i popularyzatorem turystyki pieszej i krajoznawstwa.
 2. Przodowników TP mianuje oraz rozszerza ich uprawnienia Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK (KTP ZG PTTK) - na wniosek Oddziałowej, bądź Regionalnej Komisji Turystyki Pieszej (Komisji TP) lub z własnej inicjatywy.
 3. KTP ZG PTTK mianuje Przodowników TP oraz rozszerza ich uprawnienia w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia protokółu przez komisję egzaminacyjną. Za datę rozszerzenia uprawnień uważa się datę egzaminu.
 4. Ustala się następujące stopnie Przodowników TP:
  • Młodzieżowy Przodownik TP,
  • Przodownik TP III stopnia,
  • Przodownik TP II stopnia,
  • Przodownik TP I stopnia.
created by Grupa BroNET