BIURO ZARZĄDU ODDZIAŁU CZYNNE W ŚRODY 16.00 - 18.00 (WERYFIKACJA ODZNAK) I CZWARTKI 16.00 - 18.00 (SPR. CZŁONKOWSKIE)02.04.2020r.
Informacja o " Zasłużonych Instruktorach Krajoznawstwa" w naszym województwie oraz "Historia RKIK na Dolnym Śląsku".
Koleżanki i Koledzy
 
Miło mi poinformować o pojawieniu się na naszej stronie  "pttk.legnica.pl", zakładka RKIK informacji o " Zasłużonych Instruktorach Krajoznawstwa" w naszym województwie oraz "Historia RKIK na Dolnym Śląsku". Ufam, że te wartościowe opracowania będą dla nas inspiracją do zauważenia roli, znaczenia i brania przykładu od naszych Zasłużonych Instruktorów - Oni są wśród nas. Także upamiętnienia naszych wspaniałych Instruktorów. Historia RKIK - to już 50 lat. Czas szybko leci, dlatego warto to co było, nawet niedawno, upamiętnić dla potomnych w wersji drukowanej czy elektronicznej; ważne, że spisanej i opublikowanej.
Proszę o uwagi do tekstów. W naszej historii jest dużo "białych plam", może uda się, dzięki Waszej pomocy Koleżanki i Koledzy, uzupełnić ten tekst. Warto to zrobić dla nas, ale przede wszystkim dla potomnych, także dla młodych krajoznawców.
Jednocześnie, jeżeli macie jakieś pomysły odnośnie naszej strony, śmiało piszcie lub dzwońcie. To jest nasza strona.
 
Na czas ograniczeń, także aktywności turystycznej i krajoznawczej, życzymy dużo wytrwałości, cierpliwości i optymizmu.
Z turystycznym pozdrowieniem
 
W imieniu RKIK "Dolny Śląsk"
Marek Rabski
26.03.2020r.
Tezy Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników Tutystyki Pieszej > Legnica 2020 r.

LXII Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej PTTK, Legnica 20.09.2019
zebrane podsumowania po pracach w zespołach


Zespół nr 1 
Tematyka historyczna w imprezach turystyki pieszej 

1. Informacje przedstawicieli komisji oddziałowych o imprezach pieszych związanych z ważnymi rocznicami przypadającymi w roku 2020.
2. Informacje przedstawicieli komisji oddziałowych o nowych odznakach i innych działaniach popularyzujących postacie i tematykę historyczną.
3. Miejsce i rola tematyki historycznej w imprezach turystyki pieszej (dyskusja).
4. Rok 2020 - pora szczególnych rocznic historycznych dla turystyki pieszej:
- Sejm ogłosił rok 2020 m.in.:
     - Rokiem Bitwy Warszawskiej w związku z 100. rocznicą bitwy (14-15.08),
    - Rokiem św. Jana Pawła II w związku z 100. rocznicą urodzin Karola Wojtyły (18 maja)
    - Rokiem hetmana Stanisława Żółkiewskiego w 400. rocznicę śmierci (7.10.1620

03.03.2020r.
DOLNOŚLĄSKI SEJMIK PRZEDKONGRESOWY LEGNICA, 28 MARCA 2020 R.

DOLNOŚLĄSKI SEJMIK PRZEDKONGRESOWY

 

LEGNICA, 28 MARCA 2020 R.

 

„Wspólne dziedzictwo inspiracją działań krajoznawczych na terenie

 Dolnego Śląska”

 

W dniach 16-19 września 2020 roku w Łodzi odbędzie się VII Kongres Krajoznawstwa Polskiego. Wydarzenie organizowane jest przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  i Instytut Geografii Miast i Turyzmu Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Kongres odbędzie się pod hasłem "Krajoznawstwo wobec tradycji i wyzwań współczesności".

18.02.2020r.
Plan Działania Dolnośląskiego Zespołu Turystyki Pieszej na rok 2020

Plan Działania Dolnośląskiego Zespołu Turystyki Pieszej na rok 2020

>> do wykorzystania przez Oddziałowe Komisje Turystyki Pieszej i Przodowników TP <<

I.Udział w kluczowych imprezach turystyki pieszej w 2020 r.:

1. 25/26.01.2020 r. Dolnośląska Narada Piechurów w Prochowicach

2. przez rok 2020 udział w Indywidualnym Rajdzie „6 x Dolny Śląsk” - organizator PTTK Jawor

3. 09.05.2020 r. udział w posiedzeniu Zarządu DZTP we Wrocławiu - organizator DZTP – O/Fabryczna Wrocław

4. 10.05.2020 r. udział w 19 Złazie Turystów Dolnego Śląska we Wrocławiu - organizator KTP „Perpedes”

5. 12/25.07.2020 r. 61 OWRP „Opolszczyzna 2020” - organizator Oddział PTTK Opole

6. 20/22.09.2020 r. 63 Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej PTTK Gdańsk - KTP „Bąbelki”

7. 23.10.2020 r. udział w posiedzeniu Zarządu DZTP w Żarach - organizator DZTP – O/Żary

8. 23/25.10.2020 r. 56 Dolnośląski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej – Oddział PTTK w Żarach

18.02.2020r.
KOMUNIKAT KOMISJI PTTK w setną rocznicę wojny 1920 r.

KOMUNIKAT KOMISJI
PTTK w setną rocznicę wojny 1920 r.

Rok 2020 to rok ważnych rocznic historycznych w naszym kraju, w tym 100 rocznica wojny 1920 roku. Doceniając rangę zwycięskiej bitwy zwanej "Cudem nad Wisłą", rok 2020 nazwano "Rokiem Bitwy Warszawskiej".

Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK apeluje do Oddziałów, Kół, Klubów PTTK, SKKT PTTK, szkół oraz innych instytucji o uczczenie tej rocznicy, podejmując różnorodne inicjatywy w miejscach związanych z tym ważnym dla naszego kraju wydarzeniem. Zachęcamy do organizowania pieszych rajdów, wycieczek a także innych imprez turystyki kwalifikowanej na terenie całego kraju, nawiązujących tematycznie do wojny polsko-bolszewickiej.
Chcieliśmy także, aby w obchodach 100-lecia Bitwy Warszawskiej uczestniczyła młodzież i dzieci, stąd kierujemy nasz apel m.in. do nauczycieli i opiekunów młodzieży, nie tylko zrzeszonej w strukturach PTTK. Uważamy, że doskonałą okazją do tego będzie ogólnopolski "Zlot Turystów PTTK Ossów 2020", który odbędzie się 16 sierpnia 2020 r. Regulamin Zlotu ukaże się wkrótce na stronie internetowej KTP ZG PTTK. Podczas wędrówek i wycieczek upamiętniających rocznicę zwycięskiej bitwy, turyści mogą zdobyć Jubileuszową Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą "Bitwa Warszawska 1920-2020"

Bądźmy na szlakach w 100-lecie Bitwy Warszawskiej!

KTP ZG PTTK
created by Grupa BroNET