BIURO ZARZĄDU ODDZIAŁU CZYNNE W ŚRODY 16.00 - 18.00 (WERYFIKACJA ODZNAK) I CZWARTKI 16.00 - 18.00 (SPR. CZŁONKOWSKIE)18.02.2020r.
PROTOKÓŁ DZTP W PROCHOWICACH W DNIU 25.01.2020

PROTOKÓŁ DZTP W PROCHOWICACH W DNIU 25.01.2020

Obecni wg listy obecności. Porządek posiedzenia:

1. Rozpoczęcie narady DZTP, podpisanie listy obecności, wybór protokolanta, zatwierdzenie porządku.

2. Omówienie organizacji posiedzenia DZTP.

3. Omówienie organizacji XIX Złazu Dolnośląskich Piechurów 2020 r.

4. Omówienie organizacji 56 Dolnośląskiego Zlotu Przodowników Turystyki Pieszej.

5. Informacja o zbliżających się imprezach turystycznych i krajoznawczych.

6. Organizacja Narady Wiosennej PTP na rok 2021 r.

7. Opracowanie Planu Działań DZTP na rok 2020 r.

8. Omówienie organizacji egzaminów na PTP i rozszerzenia uprawnień PTP 2020 r.

9. Omówienie przebiegu Wiosennej Narady Piechurów Dolnego Śląska 2020 r.

10. Informacje o Oddziałach PTTK na Dolnym Śląsku.

11. Funkcjonowanie systemu wyróżnień dla PTP.

12. Zakończenie posiedzenia DZTP.

28.10.2019r.
LISTA UCZESTNIKÓW 55 DOLNOŚLĄSKIEGO ZLOTU PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI PIESZEJ

55 DOLNOŚLĄSKI ZLOT PTP – 25-27.10.2019 ŚWIDNICA

27.10.2019r.
55 DOLNOŚLĄSKI ZLOT PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI PIESZEJ - RELACJA ZE ZLOTU

Relacja ze Zlotu ukaże się niebawem........

30.09.2019r.
55 DOLNOŚLĄSKI ZLOT PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI PIESZEJ - Komunikat Zlotowy nr 1

NIE MA ZŁEJ POGODY, SĄ TYLKO ŻLE UBRANI TURYŚCI.

    Przypominamy, że podczas wycieczki zlotowej przejdziemy przez kładkę na Jeziorze Bystrzyckim i pieszo pokonamy odcinek znakowanego szlaku do Zamku Grodno. Zejście do Zagórza Śląskiego. 

   W Sztolniach Kompleksu Riese panuje stała temperatura ok. 6-7 stopni C, a wilgotność przekracza 80% 

  Prosimy o ekwipunek w odpowiedni do pory roku i warunków atmosferycznych strój i obuwie turystyczne. 

                                                                                                      Organizatorzy Zlotu

  

25.09.2019r.
55 DOLNOŚLĄSKI ZLOT PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI PIESZEJ - Partnerzy Zlotu
created by Grupa BroNET