BIURO ZARZADU ODDZIAŁU CZYNNE: ŚRODY 16.00 - 18.00 (WERYFIKACJA ODDZNAK), CZWARTEK 16.00 - 18.00 (SPRAWY CZŁONKOWSKIE)
07.09.2018r.
warsztaty krajoznawcze

Oddział PTTK „Ziemi Łęczyckiej” w Łęczycy Komisja Krajoznawcza Zarządu Głównego PTTK serdecznie zapraszają na warsztaty Krajoznawstwo 2.0 – nowoczesny wymiar poznawania

Celem warsztatów jest prezentacja nowoczesnych technologii oraz form działania, których zastosowanie wzmocni kompetencje uczestników w pracy krajoznawczej. Planowane zajęcia obejmują podstawy krajoznawstwa i wybrane formy działań krajoznawczych, zastosowanie przekazywanej wiedzy podczas praktycznej realizacji przykładowych aktywności (tworzenie aplikacji mobilnej oraz krajoznawczych tras na orientację), jak i prezentację dobrych praktyk (działania własne uczestników szkolenia) oraz dyskusje na temat wykorzystania tych rozwiązań w codziennej pracy krajoznawczej. Szkolenie skierowane jest do instruktorów krajoznawstwa, opiekunów szkolnych kół turystyczno-krajoznawczych, działaczy skupionych przy regionalnych pracowniach krajoznawczych, a także do instruktorów harcerskich, nauczycieli i zainteresowanych krajoznawstwem. Warsztaty odbędą się w dniach 28-30.09.2018 r. w Sierpowie koło Łęczycy. 

28.08.2018r.
54 DOLNOŚLĄSKI ZLOT PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI PIESZEJ

Zarząd Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie“ w Jeleniej Górze

zaprasza na

54 DOLNOŚLĄSKI ZLOT PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI PIESZEJ

 

I. ORGANIZATOR  i WSPÓŁORGANIZATORZY:

 - Oddział PTTK „Sudety Zachodnie“

 - Dolnośląski Zespół Turystyki Pieszej PTTK,

 - Komisja Turystyki Pieszej O/ PTTK w Jeleniej Górze

 

II. KIEROWNICTWO ZLOTU :

Komandor Zlotu : Wiktor Gumprecht – tel. 500 279 011

Zespół organizacyjny: Jarosław Kapczyński – zastępca komandora, Maria Gumprecht – sekretarz zlotu, Henryk Sławiński -koordynator DZTP PTTK.

 

III. CELE ZLOTU: - prezentacja walorów turystyczno-krajoznawczych Kotliny Jeleniogórskiej - podnoszenie kwalifikacji kadry programowej PTTK - wymiana doświadczeń i integracja środowiska piechurów PTTK.

 

IV. TERMIN I MIEJSCE ZLOTU: Zlot odbędzie się 27 – 28 października 2018r. w Bukowcu.

SSM „Skalnik“ ul. Szkolna 2, warunki turystyczne – pokoje wieloosobowe

 

V. UCZESTNICTWO W ZLOCIE: Uczestnikami zlotu mogą być przede wszystkim Przodownicy Turystyki Pieszej, którzy w terminie do 05.10. 2018r. nadeślą kartę zgłoszenia wraz z kserokopią dowodu wpłaty wpisowego. Każdy zakwalifikowany uczestnik otrzyma potwierdzenie przyjęcia na zlot.

VI. ZAPISY:

Zapisy prowadzi Biuro Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie“ 58-500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 86,

 tel. 75 75 258 51 na podstawie karty zgłoszenia dostarczonej osobiście, pocztą tradycyjną lub elektroniczną    na adres: pttk@pttk-jg.pl  Uwaga: wpisanie imienia i nazwiska na zgłoszeniu przesłanym pocztą elektroniczną traktowane będzie jako podpis uczestnika

 

VII. WPISOWE:

Wpisowe wynosi: - 185,00 zł

 

VIII. ŚWIADCZENIA: - znaczek - materiały krajoznawcze, wyżywienie i nocleg wg programu - udział w zlotowych wycieczkach turystyczno-krajoznawczych, wstępy, przewodnik na trasach wycieczek , ubezpieczenie NNW na czas trwania zlotu.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

* w trakcie trwania Zlotu odbędą się egzaminy kandydatów na uprawnienia Przodownika TP oraz na rozszerzenie uprawnień przodownickich. Zgłoszenia wg Wniosku - pobranego ze strony internetowej KTP ZG PTTK, który wypełniony należy przesłać do Przewodniczącego DZTP – (Henryk Sławiński, 59-809 Lubań, ul. Królowej Jadwigi 1B/21) w nieprzekraczalnym terminie do dnia  20 września 2018 r. Przystępujący do egzaminów powinni spełnić wymagane kryteria, a na egzaminie przedłożyć m. innymi ważną legitymację PTTK, przodownika TP oraz książeczkę Turystyki Pieszej z przyznaną minimum małą złotą odznaką T P.

 

* w przypadku rezygnacji z udziału w zlocie po 05.10.18 wpisowe nie podlega zwrotowi.

 

* można dodatkowo zamówić nocleg z 26/27.10.2018r. cena 25,00 zł oraz kolację i śniadanie

   w cenie po 9 zł

 

 

 

 

PROGRAM 

54 DOLNOŚLĄSKIEGO ZLOTU PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI PIESZEJ

 

 

 

26 października 2018 r. (piątek):

od godz. 17.00 – dla chętnych zakwaterowanie w SSM Skalnik Bukowiec ul. Szkolna 2

 

Pierwszy dzień: 27 października 2018 r. (sobota):                                                                    

 

7.00- 8.30 – przyjmowanie uczestników w SSM Skalnik w Bukowcu ul. Szkolna 2

 

8.45 – wyjazd autobusu z Bukowca

 

9.00-9.20 – odbiór uczestników zlotu sprzed Dworca PKP w Jeleniej Górze – stanowiska odjazdowe MZK

 

9.20 – 16.30 – wycieczka krajoznawcza „Dolina Pałaców i Ogrodów“ : Pałac Paulinum, spacer po Jeleniej Górze, Wieża Książęca w Siedlęcinie, Pałac Staniszów – obiad na trasie

 

16.30 – Przyjazd do Bukowca, kwaterowanie uczestników, kolacja

 

18.00 – obrady zlotowe, prelekcje, dyskusja, egzaminy przodownickie

 

 

Drugi dzień: 28 października 2018 r. (niedziela):

 

8.00 – śniadanie.

 

9.00 – ciąg dalszy wycieczki „Dolina Pałaców i Ogrodów“: Pałac Karpniki. Pałac Łomnica, Mysłakowice, Pałac Pakoszów

 

15.00 -  uroczyste zakończenie Zlotu.

 

Dojazd do SSM Skalnik w Bukowcu autobusem MZK nr 3 z przystanku „Wincentego Pola – Tunel“ (300 m od Dworca PKP w Jeleniej Górze) w piątek o godz. 17.43; 20.00

 

 

Organizatorzy 54 DZPTP.

23.05.2018r.
XVI ZŁAZ TURYSTÓW PIESZYCH DOLNEGO ŚLĄSKA
05.04.2018r.
XVIII Centralny Kurs Znakarzy Nizinnych Szlaków Pieszych PTTK

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE

ZARZĄD GŁÓWNY

Komisja Turystyki Pieszej

oraz

Oddział PTTK im. Stefana Lachowicza w Bytomiu

zapraszają

w dniach 11 i 12 maja 2018 roku

na

XVIII Centralny Kurs Znakarzy Nizinnych Szlaków Pieszych PTTK

 

08.03.2018r.
Egzamin rozszerzający uprawnienia dla Przodowników Turystyki Pieszej
Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK przy pomocy Oddziałowej Komisji Turystyki Pieszej Oddziału Stołecznego PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Warszawie organizuje egzamin dla Przodowników i kandydatów
na Przodowników Turystyki Pieszej.
 
created by Grupa BroNET