BIURO ZARZADU ODDZIAŁU CZYNNE: ŚRODY 16.00 - 18.00 (WERYFIKACJA ODDZNAK), CZWARTEK 16.00 - 18.00 (SPRAWY CZŁONKOWSKIE)26.08.2016r.
REGULAMIN 52 DOLNOŚLASKIEGO ZLOTU PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI PIESZEJ W LEGNICY

Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Legnicy

zaprasza na

52 DOLNOŚLĄSKI ZLOT PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI PIESZEJ

HONOROWY PATRONAT NAD ZLOTEM OBJĄŁ

PREZYDENT MIASTA LEGNICY TADEUSZ KRZAKOWSKI

 
   

 

 
   

 

 

I. ORGANIZATOR  i WSPÓŁORGANIZATORZY:

 - Oddział PTTK Legnica

 - Dolnośląski Zespół Turystyki Pieszej PTTK

 - Komisja Turystyki Pieszej O/ PTTK w Legnicy

 

II. KIEROWNICTWO ZLOTU :

Komandor Zlotu :Kazimierz Rosół

Zespół organizacyjny: Piotr Grabka-sekretarz, Bogusława Grabka skarbnik, członkowie:Andrzej Tokarski, Emil Hojniak, Piotr Szymczewski, Julian Szymszon-koordynator DZTP PTTK.

 

III. CELE ZLOTU: - prezentacja walorów turystyczno-krajoznawczych Ziemi Legnickiej - podnoszenie kwalifikacji kadry programowej PTTK - wymiana doświadczeń i integracja środowiska piechurów PTTK

 

IV. TERMIN I MIEJSCE ZLOTU: Zlot odbędzie się 22 – 23 października 2016r. w Legnicy

26.08.2016r.
PROGRAM 52 DOLNOŚLĄSKIEGO ZLOTU PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI PIESZEJ

Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Legnicy

52 DOLNOŚLĄSKI ZLOT PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI PIESZEJ

HONOROWY PATRONAT NAD ZLOTEM OBJĄŁ

PREZYDENT MIASTA LEGNICY TADEUSZ KRZAKOWSKI

 
   

 

 
   

 

 

 

PROGRAM 

52 DOLNOŚLĄSKIEGO ZLOTU PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI PIESZEJ

 

 

 

21 października 2016 r. (piątek):

od godz. 17.00 – dla chętnych zakwaterowanie w Internacie IV LO ul. Pancerna 10, kolacja

 

Pierwszy dzień: 22 października 2016 r. (sobota):

 

7.00- 8.00 – przyjmowanie uczestników uczestników w Internacie IV LO ul. Pancerna 10

 

9.00 – 14.30  Spacer z Przewodnikiem po zabytkach Legnicy: Zamek, Kościół Św. Jana, Mauzoleum Piastów, palmiarnia, Muzeum Miedzi, Akademia Rycerska, Kościół Mariacki, Katedra

 

15.00 – obiad – Szkoła Podstawowa nr 19 w Legnicy

 

10.02.2016r.
REGULAMIN XLIV OMTTK el. powiatowe ŚWIDNICA 2016

Regulamin eliminacji powiatowych

XLIV Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego

 

ORGANIZATOR:

  • Gimnazjum nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicyul. Ofiar Oświęcimskich 30 

przy współpracy z  oddziałem PTTK  w Świdnicy, 

 

TERMIN: 2 kwietnia 2016 roku, godz. 9.00

 

MIEJSCE: Gimnazjum nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy,

ul. Ofiar Oświęcimskich 30 

 

21.01.2016r.
REGULAMIN OGÓLNOPOLSKI MŁODZIEŻOWY KONKURS KRAJOZNAWCZY "POZNAJEMY OJCOWIZNĘ

Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

„Sudety Zachodnie”

58-500 Jelenia Góra, ul. 1-go Maja 86

 

 

Regulamin

Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego

„Poznajemy Ojcowiznę 2016”

 

ETAP WOJEWÓDZKI

 

 

I. Założenia ogólne

  1. Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy „Poznajemy Ojcowiznę” (zwany dalej konkursem) jest inicjatywą z zakresu edukacji krajoznawczo-turystycznej, kierowaną do dzieci i młodzieży szkolnej.
  2. Konkurs ma charakter cykliczny, odbywa się nieprzerwanie od roku 1994, w edycjach realizowanych w trakcie roku szkolnego.
  3. Organizatorami konkursu są: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (w imieniu którego nadzór merytoryczny i organizacyjny sprawuje Rada Programowa ds. Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK) i redakcja miesięcznika turystyczno-krajoznawczego „Poznaj swój kraj”.
  4. Konkurs, stanowi formę edukacji nieformalnej kierowanej do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, jest jednym z najstarszych tego typu przedsięwzięć w Polsce.
  5. W poszczególnych edycjach, jak i na poszczególnych etapach, współorganizatorami konkursu mogą być instytucje, placówki i organizacje edukacyjne, kulturalne itp. spoza środowiska PTTK.
  6. Informacje związane z konkursem publikowane są na stronie internetowej www.mlodziez.pttk.pl.
16.09.2015r.
ZAPROSZENIE GMINY PASZOWICE

VII FESTIWAL PIOSENKI TURYSTYCZNEJ

 „TOPINAMBUR”

26 września 2015 r., godz.15.00

 Gospodarstwo „Cicha Bartna”

Bolkowice nr 6, Gmina Paszowice

created by Grupa BroNET