BIURO ZARZĄDU ODDZIAŁU CZYNNE W ŚRODY 16.00 - 18.00 (WERYFIKACJA ODZNAK) I CZWARTKI 16.00 - 18.00 (SPR. CZŁONKOWSKIE)



24.09.2018r.
III ŚWIDNICKIE MARSZE NA ORIENTACJĘ

III Świdnickie Marsze na Orientację

IX runda Pucharu Dolnego Śląska w MnO 2018

 

Lubachów, 13 października 2018 r.

Termin i miejsce zawodów - 13 październik 2018 r. Lubachów

Organizator Oddziałowa Komisja Piesza i Krajoznawstwa PTTK w Świdnicy

Współorganizator: - Dolnośląska Komisja Imprez na Orientację 

                              – Koło PTTK „ Pszczoły i Trutnie” w Świdnicy

                            –  Szkolne Schronisko Młodzieżowe PTSM w Lubachowie

                            –  Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy

 

Impreza dofinansowana ze środków:

Zarządu Powiatu w Świdnicy w ramach realizacji zadania publicznego.

 

Forma, etapy i kategorie

TE – zgodnie ze składem ustalonym przez Dolnośląską Komisję InO (2 etapy dzienne, i 1 etap nocny zespoły 1 – 2 osobowe)

TS - urodzeni w 1997 r. i wcześniej (etapy i zespoły j.w.)

TJ - urodzeni w 1998- 2001 r. (etapy i zespoły j.w.)

TM - urodzeni w 2002– 2004 r. (etapy i zespoły j.w.)

TD - urodzeni w 2005 r. i później (2 etapy dzienne, i 1 etap nocny , zespoły 1-3 osobowe)

TP - dla początkujących (1 etap dzienny, wiek i ilość osób w zespole dowolne)

Mapa i teren

Mapy nietypowe, kolorowe, w zależności od kategorii odpowiednio przekształcone lub pozbawione niektórych elementów. Miejscowo unacześnione.

Baza imprezy

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Lubachowie. Lubachów 12 (tel/fax 74 850 99 26, 691 267 077) www.schronisko.lubachów.pl

07.09.2018r.
warsztaty krajoznawcze

Oddział PTTK „Ziemi Łęczyckiej” w Łęczycy Komisja Krajoznawcza Zarządu Głównego PTTK serdecznie zapraszają na warsztaty Krajoznawstwo 2.0 – nowoczesny wymiar poznawania

Celem warsztatów jest prezentacja nowoczesnych technologii oraz form działania, których zastosowanie wzmocni kompetencje uczestników w pracy krajoznawczej. Planowane zajęcia obejmują podstawy krajoznawstwa i wybrane formy działań krajoznawczych, zastosowanie przekazywanej wiedzy podczas praktycznej realizacji przykładowych aktywności (tworzenie aplikacji mobilnej oraz krajoznawczych tras na orientację), jak i prezentację dobrych praktyk (działania własne uczestników szkolenia) oraz dyskusje na temat wykorzystania tych rozwiązań w codziennej pracy krajoznawczej. Szkolenie skierowane jest do instruktorów krajoznawstwa, opiekunów szkolnych kół turystyczno-krajoznawczych, działaczy skupionych przy regionalnych pracowniach krajoznawczych, a także do instruktorów harcerskich, nauczycieli i zainteresowanych krajoznawstwem. Warsztaty odbędą się w dniach 28-30.09.2018 r. w Sierpowie koło Łęczycy. 

28.08.2018r.
54 DOLNOŚLĄSKI ZLOT PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI PIESZEJ

Zarząd Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie“ w Jeleniej Górze

zaprasza na

54 DOLNOŚLĄSKI ZLOT PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI PIESZEJ

 

I. ORGANIZATOR  i WSPÓŁORGANIZATORZY:

 - Oddział PTTK „Sudety Zachodnie“

 - Dolnośląski Zespół Turystyki Pieszej PTTK,

 - Komisja Turystyki Pieszej O/ PTTK w Jeleniej Górze

 

II. KIEROWNICTWO ZLOTU :

Komandor Zlotu : Wiktor Gumprecht – tel. 500 279 011

Zespół organizacyjny: Jarosław Kapczyński – zastępca komandora, Maria Gumprecht – sekretarz zlotu, Henryk Sławiński -koordynator DZTP PTTK.

 

III. CELE ZLOTU: - prezentacja walorów turystyczno-krajoznawczych Kotliny Jeleniogórskiej - podnoszenie kwalifikacji kadry programowej PTTK - wymiana doświadczeń i integracja środowiska piechurów PTTK.

 

IV. TERMIN I MIEJSCE ZLOTU: Zlot odbędzie się 27 – 28 października 2018r. w Bukowcu.

SSM „Skalnik“ ul. Szkolna 2, warunki turystyczne – pokoje wieloosobowe

 

V. UCZESTNICTWO W ZLOCIE: Uczestnikami zlotu mogą być przede wszystkim Przodownicy Turystyki Pieszej, którzy w terminie do 05.10. 2018r. nadeślą kartę zgłoszenia wraz z kserokopią dowodu wpłaty wpisowego. Każdy zakwalifikowany uczestnik otrzyma potwierdzenie przyjęcia na zlot.

VI. ZAPISY:

Zapisy prowadzi Biuro Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie“ 58-500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 86,

 tel. 75 75 258 51 na podstawie karty zgłoszenia dostarczonej osobiście, pocztą tradycyjną lub elektroniczną    na adres: pttk@pttk-jg.pl  Uwaga: wpisanie imienia i nazwiska na zgłoszeniu przesłanym pocztą elektroniczną traktowane będzie jako podpis uczestnika

 

VII. WPISOWE:

Wpisowe wynosi: - 185,00 zł

 

VIII. ŚWIADCZENIA: - znaczek - materiały krajoznawcze, wyżywienie i nocleg wg programu - udział w zlotowych wycieczkach turystyczno-krajoznawczych, wstępy, przewodnik na trasach wycieczek , ubezpieczenie NNW na czas trwania zlotu.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

* w trakcie trwania Zlotu odbędą się egzaminy kandydatów na uprawnienia Przodownika TP oraz na rozszerzenie uprawnień przodownickich. Zgłoszenia wg Wniosku - pobranego ze strony internetowej KTP ZG PTTK, który wypełniony należy przesłać do Przewodniczącego DZTP – (Henryk Sławiński, 59-809 Lubań, ul. Królowej Jadwigi 1B/21) w nieprzekraczalnym terminie do dnia  20 września 2018 r. Przystępujący do egzaminów powinni spełnić wymagane kryteria, a na egzaminie przedłożyć m. innymi ważną legitymację PTTK, przodownika TP oraz książeczkę Turystyki Pieszej z przyznaną minimum małą złotą odznaką T P.

 

* w przypadku rezygnacji z udziału w zlocie po 05.10.18 wpisowe nie podlega zwrotowi.

 

* można dodatkowo zamówić nocleg z 26/27.10.2018r. cena 25,00 zł oraz kolację i śniadanie

   w cenie po 9 zł

 

 

 

 

PROGRAM 

54 DOLNOŚLĄSKIEGO ZLOTU PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI PIESZEJ

 

 

 

26 października 2018 r. (piątek):

od godz. 17.00 – dla chętnych zakwaterowanie w SSM Skalnik Bukowiec ul. Szkolna 2

 

Pierwszy dzień: 27 października 2018 r. (sobota):                                                                    

 

7.00- 8.30 – przyjmowanie uczestników w SSM Skalnik w Bukowcu ul. Szkolna 2

 

8.45 – wyjazd autobusu z Bukowca

 

9.00-9.20 – odbiór uczestników zlotu sprzed Dworca PKP w Jeleniej Górze – stanowiska odjazdowe MZK

 

9.20 – 16.30 – wycieczka krajoznawcza „Dolina Pałaców i Ogrodów“ : Pałac Paulinum, spacer po Jeleniej Górze, Wieża Książęca w Siedlęcinie, Pałac Staniszów – obiad na trasie

 

16.30 – Przyjazd do Bukowca, kwaterowanie uczestników, kolacja

 

18.00 – obrady zlotowe, prelekcje, dyskusja, egzaminy przodownickie

 

 

Drugi dzień: 28 października 2018 r. (niedziela):

 

8.00 – śniadanie.

 

9.00 – ciąg dalszy wycieczki „Dolina Pałaców i Ogrodów“: Pałac Karpniki. Pałac Łomnica, Mysłakowice, Pałac Pakoszów

 

15.00 -  uroczyste zakończenie Zlotu.

 

Dojazd do SSM Skalnik w Bukowcu autobusem MZK nr 3 z przystanku „Wincentego Pola – Tunel“ (300 m od Dworca PKP w Jeleniej Górze) w piątek o godz. 17.43; 20.00

 

 

Organizatorzy 54 DZPTP.

23.05.2018r.
XVI ZŁAZ TURYSTÓW PIESZYCH DOLNEGO ŚLĄSKA
05.04.2018r.
XVIII Centralny Kurs Znakarzy Nizinnych Szlaków Pieszych PTTK

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE

ZARZĄD GŁÓWNY

Komisja Turystyki Pieszej

oraz

Oddział PTTK im. Stefana Lachowicza w Bytomiu

zapraszają

w dniach 11 i 12 maja 2018 roku

na

XVIII Centralny Kurs Znakarzy Nizinnych Szlaków Pieszych PTTK

 

created by Grupa BroNET