BIURO ZARZĄDU ODDZIAŁU CZYNNE W ŚRODY 16.00 - 18.00 (WERYFIKACJA ODZNAK) I CZWARTKI 16.00 - 18.00 (SPR. CZŁONKOWSKIE)17.07.2023r.
Protokół posiedzenia Dolnośląskiego Zespołu Turystyki Pieszej, odbytego w dniu 20.05.2023 r. w Legnicy

Protokół posiedzenia Dolnośląskiego Zespołu Turystyki Pieszej,
odbytego w dniu 20.05.2023 r. w Legnicy

 

Program zebrania:

1. Omówienie XX Złazu (ref. Czesław Szmelter)

2. Podział zadań DZTP między poszczególnych członków Zespołu (ref. Mieczysław Balowski)

3. Omówienie Zlotu PTP 14–15.10.2023 r. (ref. Mieczysław Balowski)

4. Dyskusja na temat wstępnego planu działania na rok 2024

5. Sprawy różne

22.06.2023r.
66 OGÓLNOPOLSKI ZLOT PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI PIESZEJ W TORUNIU

na stronie www: https://ktpzg.pttk.pl/aktualności dodano regulamin oraz kartę zgłoszeniową na Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej w Toruniu (15-17 września 2023 r) 

22.06.2023r.
VII KONGRES KRAJOZNAWSTWA POLSKIEGO
Koleżanki i Koledzy,

W imieniu organizatorów informuję, że trwają zapisy na VII KONGRES 
KRAJOZNAWSTWA POLSKIEGO, który odbędzie się w  Łodzi w dniach 15-16 
września 2023 roku.
Wszystkie informacje znajdują się na stronie Kongresu 
https://kongres2023.pttk.pl/


Z turystycznym pozdrowieniem,
Natalia Wojtyra
Kierownik Działu
Organizacyjno-Administracyjnego
25.04.2023r.
XX Złaz Turystów Pieszych Dolnego Śląska

Dolnośląski Zespół Turystyki Pieszej

zaprasza na

XX Złaz Turystów Pieszych Dolnego Śląska

Patronat honorowy Prezydenta Miasta Bolesławiec

Pana Piotra Romana

Termin i miejsce21 maja 2023 r. (niedziela), Bolesławiec (zbiórka w holu dworca PKP Bolesławiec)

Warunki uczestnictwa w Złazie

Do udziału zapraszamy wszystkich turystów. Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie drogą mailową na adres: czeslaw.szmelter@wp.pl, w terminie do 15 maja 2023 r. W zgłoszeniu prosimy podać: imię i nazwisko oraz miejscowość zamieszkania.

 

Organizatorzy Złazu: Dolnośląski Zespół Turystyki Pieszej PTTK, Oddział PTTK Ziemi Prochowickiej

We współpracy z: Urzędem Miasta Bolesławiec, Nadleśnictwem Bolesławiec, Ligą Ochrony Przyrody Oddział w Bolesławcu, Polskim Towarzystwem Schronisk Młodzieżowych Oddział w Bolesławcu

Patronat medialny: Telewizja Bolesławiec

Cele imprezy: Integracja turystów pieszych Dolnego Śląska; poznanie historii i walorów turystycznych Bolesławca

Komandor Złazu: Czesław Szmelter

Przewodnicy: Krzysztof Górecki, Marta Satoła, Mariusz Oliwa

24.04.2023r.
Komunikat nr 1/2023 RKIK

KOMUNIKAT NR 1/2023

z dnia 19.kwietnia 2023 roku

 

Podczas Dolnośląskiego Sejmiku Przedkongresowego, który odbył się w Legnicy w dniu 1.kwietnia 2023 roku, sformułowany został wniosek dotyczący organizacji regularnych spotkań Instruktorów Krajoznawstwa naszego regionu. Realizując ten postulat zapraszamy wszystkich IK oraz zainteresowanych krajoznawców do Jeleniej Góry na Dolnośląskie Seminarium Krajoznawcze, które odbędzie się dnia 6.maja 2023 roku w Książnicy Karkonoskiej, ul. Bankowa 27 w godzinach 09:30-14:00.

created by Grupa BroNET