BIURO ZARZĄDU ODDZIAŁU CZYNNE W ŚRODY 16.00 - 18.00 (WERYFIKACJA ODZNAK) I CZWARTKI 16.00 - 18.00 (SPR. CZŁONKOWSKIE)Komisja Piesza > KURS DLA KANDYDATÓW NA INSTRUKTORÓW KRAJOZNAWSTWA
08.12.2022r.
KURS DLA KANDYDATÓW NA INSTRUKTORÓW KRAJOZNAWSTWA

Ogólnopolski kurs dla kandydatów na

Instruktorów Krajoznawstwa PTTK

Jelenia Góra, 16-17-18 grudnia 2022 r 

Kurs dofinansowany ze środków ZG PTTK.

 

Organizator: Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” , ul. 1 Maja 86. 58-500 Jelenia Góra, tel. 757523627,

email: pttk@pttk-jg.pl.

Kierownik kursu: kol. Krzysztof Tęcza – Zasłużony Instruktor Krajoznawstwa PTTK, wiceprzewodniczący Komisji Krajoznawczej ZG PTTK,  tel. +48 609121744, email: tecza20@wp.pl.

 

Kurs dla kandydatów na Instruktorów Krajoznawstwa Regionu zorganizowany jest na zlecenie Komisji Krajoznawczej ZG PTTK w dniach 16-17-18 grudnia 2022 r. Kurs odbędzie się w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym  „Skalnik” w Bukowcu k/Kowar, ul. Szkolna 2, tel. +48 601 276 821, e-mail: schronisko.skalnik@o2.pl. (Jak dojechać – czytaj poniżej).

 

Osoby zgłaszające się na kurs powinny spełniać wymogi określone w regulaminie Instruktora Krajoznawstwa PTTK. Dla Instruktorów Krajoznawstwa Regionu:

- przynależność  do PTTK,

- ukończone 18 lat,

- działalność krajoznawcza przez co najmniej 2 lata,

- dobra znajomość walorów krajoznawczych własnego regionu, umiejętność posługiwania się źródłami wiedzy krajoznawczej oraz działalność publicystyczna, odczytowa lub wystawiennicza na tematy krajoznawczej,

- posiadanie Regionalnej Odznaki Krajoznawczej (ROK) w stopniu srebrnym.

 

Zgłoszenia emailowe na kurs należy przesłać do 9 grudnia 2022 roku. Do zgłoszenia na kurs kandydaci dołączają rekomendację oddziałowej komisji krajoznawczej albo zarządu macierzystego Oddziału PTTK.

 

Kandydaci powinni sporządzić i przywieźć na kurs krótką (do 10 minut) prezentację w dowolnej formie (tradycyjnej, z przeźroczami, komputerowej albo filmu krajoznawczego) stanowiącej ilustrację własnych dokonań krajoznawczych. Powinni także wypełnić Wniosek Instruktora Krajoznawstwa Regionu i zabrać ze sobą 1 zdjęcie legitymacyjne (3x4 cm).

Odpłatność uczestników kursu wynosi 190 zł/os, a w przypadku nie korzystania z noclegów i wyżywienia 40  zł/os.

 

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymają zakwaterowanie (2 noclegi 16/17 i 17/18, śniadanie i obiadokolację), udział w zajęciach przewidzianych w programie.

 

Wpisowe należy wpłacić na konto nr: 61 1090 1926 0000 0005 1400 0193 z dopiskiem „Kurs IK” wraz z imieniem i nazwiskiem kursanta. Skan Karty zgłoszenia wraz z potwierdzeniem opłaty wpisowego należy przesłać na adres: emailem: pttk@pttk-jg.pl.

 

Możliwy dojazd komunikacją publiczną:

- MZK  Jelenia Góra, linia nr 3, odjazdy z przystanku Jelenia Góra Stadion (tunel przy PKP) o godz. 9.04. wysiadka w Bukowcu przy kościele.

- PKS Jelenia linia 100 kierunek na Karpacz i linii 103 kierunek na Kowary. Wysiadka w Kostrzycy ul. Jeleniogórska/Karpacka (przy moście), skąd pieszo do SSM w Bukowcu ok. 1000 m.   

Linia

nr

Dworzec PKS JG

Dworzec PKP

JG

Kostrzyca

ul. Jeleniogórska/Karpacka

100

7.20

7.31

7.55

103

8.00

8.11

8.36

100

8.20

8.31

8.55

100

9.20

9.31

9.55

100

10.20

10.31

10.55

 

 

Program kursu Instruktorów Krajoznawstwa PTTK 16-17-18 grudnia 2022 roku

 

Przedstawiony program jest programem wstępnym, program szczegółowy uczestnicy otrzymają podczas otwarcia kursu.

 

16.12.2022 (piątek)

10.00-12.00 – zakwaterowanie uczestników w SSM Bukowiec.

12.00 – otwarcie kursu, prezentacja programu

12.30 – wykłady:

- struktura organizacyjna PTTK, kadra kwalifikowana PTTK, organizacja krajoznawstwa, rola i zadania Instruktora Krajoznawstwa

- podstawowe pojęcia krajoznawcze, system odznak krajoznawczych, zasady weryfikacji

- prezentacja przez uczestników kursu ich dorobku krajoznawczego.

18.00 – obiadokolacja

19.00 – ciąg dalszy prezentacji dorobku kandydatów.

Nocleg.

 

17.12.2022 (sobota)

8.00 – śniadanie

9.00 – wyjazd na wycieczkę krajoznawczą po Kotlinie Jeleniogórskiej. Podczas wycieczki objazdowej prezentacja różnych form walorów krajoznawczych

18.00 – obiadokolacja

19.00 – wykłady:

- dzieje PTT, PTK i PTTK. Źródła wiedzy krajoznawczej, literatura krajoznawcza, kolekcjonerstwo jako forma działalności krajoznawczej,

- przyrodniczy wymiar krajoznawstwa – ochrona przyrody i jej formy,

- środowisko przyrodnicze Karkonoszy i okolic, Karkonoski Park Narodowy,

- turystyka a krajoznawstwo, różnice i współzależność,

- krajoznawstwo i formy jego prowadzenia,

Nocleg.

 

18.12.2022 (niedziela)

8.00 – śniadanie

9.00 – wykłady

- wycieczka krajoznawcza – opracowanie programu i metodyka prowadzenia

- nocna wycieczka krajoznawcza po parku romantycznym w Bukowcu

11.00 – podsumowanie  i  zakończenie kursu.

 

                                                                          Zaprasza Krzysztof  Tęcza

 

 

 

created by Grupa BroNET