BIURO ZARZADU ODDZIAŁU CZYNNE: ŚRODY 16.00 - 18.00 (WERYFIKACJA ODDZNAK), CZWARTEK 16.00 - 18.00 (SPRAWY CZŁONKOWSKIE)Komisja Piesza > 51 DOLNOŚLĄSKIEGO ZLOTU PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI PIESZEJ Bardo 23 – 25 października 2015r. >ZIEMIA ZĄBKOWICKA<
27.08.2015r.
51 DOLNOŚLĄSKIEGO ZLOTU PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI PIESZEJ Bardo 23 – 25 października 2015r. >ZIEMIA ZĄBKOWICKA<

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Ząbkowicach Śl.

BORT – Ząbkowice Śląskie

Dolnośląski Zespół Turystyki Pieszej PTTK przy Porozumieniu Oddziałów woj. Dolnośląskiego

 

R E G U L A M I N

51 DOLNOŚLĄSKIEGO ZLOTU PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI PIESZEJ

Bardo 23 – 25 października 2015r.

>ZIEMIA ZĄBKOWICKA<

 

GŁÓWNY ORGANIZATOR:    PTTK Oddział Ząbkowice Śl.

SPONSORZY:              Urząd Miasta Ząbkowice Śl.

                                   Starostwo Powiatowe Ząbkowice Śl.

                                   Urząd Gminy Stoszowice

                                   Urząd Miasta i Gminy Bardo

                                   Twierdza Srebrna Góra

                                   Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich

                                   Starostwo Powiatowe Dzierżoniów

KIEROWNICTWO 51 DOLNOŚLĄSKIEGO ZLOTU  P. T. P.

 • Komandor  Zlotu – Mirosław Gontkowski  /nr tel. 782 155 411
 • Komandor  Honorowy – Julian Szymszon  /nr tel. 888 963 890
 • Sekretarz Zlotu – Maria Jagoda /nr tel. 607 167 230
 • Skarbnik Zlotu – Stanisław Ferenc

CELE 51 Dolnośląskiego Zlotu P.T.P.:

 1. Promocja walorów turystyczno-krajoznawczych Ziemi Ząbkowickiej  – zdobywanie odznak ;
 2. Integracja, szkolenia i wymiana doświadczeń środowisk Przodowników Turystyki Pieszej
  Dolnego Śląska;

EGZAMINY PRZODOWNICKIE :

W  trakcie trwania Zlotu odbędą się egzaminy kandydatów na uprawnienia Przodownika TP oraz na rozszerzenie uprawnień przodownickich , które odbędą się w sobotę –  dnia 24.10.2015r. w Bardzie.

Zgłoszenia wg Wniosku - pobranego ze strony internetowej KTP ZG PTTK, który wypełniony należy przesłać do Przewodniczącego DZTP – (Julian Szymszon ul. Jugosłowiańska 77/6 ,kod. 51 – 112 Wrocław ) w nieprzekraczalnym terminie do dnia  18 września 2015 r. Przystępujący do egzaminów powinni spełnić wymagane kryteria, a na egzaminie przedłożyć m. innymi ważną legitymację PTTK, przodownika TP oraz książeczkę Turystyki Pieszej z przyznaną minimum małą złotą odznaką T P.

TERMIN  ZLOTU  I  BAZA ZLOTU:

Zlot odbędzie się w dniach 23 -25 października 2015r. w Bardzie –  Dom Wczasów Dziecięcych, ul. Polna 10, 57 – 256 Bardo (tel. 74 – 817 13 65 ).

ZGŁOSZENIA :

Zgłoszenie udziału w   51Dolnośląskim Zlocie P.T.P. następuje w drodze pisemnej na załączonej do regulaminu Karcie Zgłoszenia, którą należy czytelnie wypełnić i wraz z kserokopią lub skanem dowodu wpłaty należy przesłać listownie lub pocztą elektroniczną na adres Organizatora w nieprzekraczalnym terminie: 05.10.2015 r.( po tym terminie przesłane zostaną  potwierdzenia przyjęcia na 51 DZPTP).

Adres : PTTK Ząbkowice Śląskie, pl. Jana Pawła II 1, 57-200 Ząbkowice Śląskie.

Lub e-mail:   bort_pttk[at]zabkowice.com.pl  z dopiskiem: „51 Dolnośląski Zlot P.T.P.”

 

 

 

 

 

UWAGA !!! Wpisanie imienia i nazwiska na zgłoszeniu przesłanym pocztą elektroniczną

 traktowane będzie jako podpis uczestnika.

 

KOSZTY UDZIAŁU I ZASADY WNOSZENIA WPŁAT:

 

Wpisowe w wysokości 175,00 zł prosimy przekazać  na konto:

PTTK O/ Ząbkowice Śl., pl. Jana Pawła II 1, 57-200 Ząbkowice Śląskie

Bank Spółdzielczy Ząbkowice Śl.  Nr konta 45 9533 0004 2001 0000 0518 0001

z dopiskiem „51 Dolnośląski Zlot” w terminie do 5.10.2015

Kolejność wpłat i zgłoszeń decydować będzie o przydziale noclegów (50 noclegów) 

 

W ramach wpisowego zapewniamy:

 1. Noclegi: 23/24.10 i 24/25.10
 2. Kolacja : 23.10
 3. Śniadanie: 24 i 25.10
 4. Obiadokolacja: 24.10
 5. Obiad: 25.10
 6. Materiały krajoznawcze
 7. znaczek okolicznościowy, pamiątkowy dyplomik  uczestnictwa, pieczęć zlotowa
 8. Bezpłatny parking dla zmotoryzowanych uczestników Zlotu.

 

Rezygnacja z imprezy:

 1. Rezygnacja z udziału w imprezie przyjmowana jest wyłącznie w formie pisemnego oświadczenie do dnia 30.09.2015 roku.
 2. W przypadku rezygnacji z imprezy po tym terminie wpisowe nie podlega zwrotowi.
 3. W przypadku nie przybycie na Zlot organizatorzy nie zwracają wniesionych opłat.

 

ROGRAM ZLOTU:

23.10.2015 – piątek

   godź.: 16:00 – 21:00   – przyjęcie i zakwaterowanie uczestników w sekretariacie Zlotu ;

   godź.: 19:00 – 19:30            – kolacja;

24.10.2015 – sobota

   godź.: 8:00 – 8:30   – śniadanie;

   godź.: 9:00 -                        – wyjazd na wycieczkę na trasie: Srebrna Góra – Twierdza

                                               – Ząbkowice Śląskie – Ziębice;

   ok. godź. 17:00 –    – wyjazd do Bardo;

   godź. 18:30 – 19:00             – obiadokolacja;

   od godź. 19:15            – otwarcie Zlotu ; egzaminy przodownickie; narada Dolnośląskiego Zespołu TP; prezentacja historii Dolnośląskich Zlotów PTP – zdjęcia i przeźrocza.

25.10.2015 - niedziela

    godź. 7:30                           – Msza św (Bazylika Mniejsza w Bardzie);

    godź.: 8:00 – 8:30               – śniadanie;

    godź. 9:30 –                – Uroczyste i oficjalne Otwarcie 51 Dolnośląskiego Zlotu Przodowników

                                    Turystyki Pieszej PTTK – z udziałem władz samorządowych i PTTK

(w programie nagrody, odznaczenia, występ artystyczny itp.);

     godź. 12:00 -         – zakończenie obrad = ZAMKNIĘCIE 51 Dolnośląskiego Zlotu P. T. P.

     godź. 12:30 – 13:30  – spacer po Bardo;

     godź. 14:00 -14:30             – obiad.

Organizatorzy 51 Dolnośląskiego Zlotu Przodowników TP

created by Grupa BroNET