BIURO ZARZADU ODDZIAŁU CZYNNE: ŚRODY 16.00 - 18.00 (WERYFIKACJA ODDZNAK), CZWARTEK 16.00 - 18.00 (SPRAWY CZŁONKOWSKIE)Komisja Piesza > REGULAMIN 52 DOLNOŚLASKIEGO ZLOTU PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI PIESZEJ W LEGNICY
26.08.2016r.
REGULAMIN 52 DOLNOŚLASKIEGO ZLOTU PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI PIESZEJ W LEGNICY

Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Legnicy

zaprasza na

52 DOLNOŚLĄSKI ZLOT PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI PIESZEJ

HONOROWY PATRONAT NAD ZLOTEM OBJĄŁ

PREZYDENT MIASTA LEGNICY TADEUSZ KRZAKOWSKI

 
   

 

 
   

 

 

I. ORGANIZATOR  i WSPÓŁORGANIZATORZY:

 - Oddział PTTK Legnica

 - Dolnośląski Zespół Turystyki Pieszej PTTK

 - Komisja Turystyki Pieszej O/ PTTK w Legnicy

 

II. KIEROWNICTWO ZLOTU :

Komandor Zlotu :Kazimierz Rosół

Zespół organizacyjny: Piotr Grabka-sekretarz, Bogusława Grabka skarbnik, członkowie:Andrzej Tokarski, Emil Hojniak, Piotr Szymczewski, Julian Szymszon-koordynator DZTP PTTK.

 

III. CELE ZLOTU: - prezentacja walorów turystyczno-krajoznawczych Ziemi Legnickiej - podnoszenie kwalifikacji kadry programowej PTTK - wymiana doświadczeń i integracja środowiska piechurów PTTK

 

IV. TERMIN I MIEJSCE ZLOTU: Zlot odbędzie się 22 – 23 października 2016r. w Legnicy

 

V. UCZESTNICTWO W ZLOCIE: Uczestnikami zlotu mogą być przede wszystkim Przodownicy Turystyki Pieszej, którzy w terminie do 30.09. 2016r. nadeślą kartę zgłoszeń wraz z kserokopią dowodu wpłaty wpisowego. Każdy zakwalifikowany uczestnik otrzyma potwierdzenie przyjęcia na zlot. Ilość miejsc jest ograniczona i wynosi 50 uczestników.

 

VI. ZAPISY:

Zapisy prowadzi Biuro Oddziału PTTK W Legnicy 59-220 Legnica Rynek 27 na podstawie karty zgłoszenia dostarczoną osobiście, pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres pcit-legnica@o2.pl

 

VII. WPISOWE:

Wpisowe wynosi: - 155,00 zł

 

VIII. ŚWIADCZENIA: - znaczek, stempel okolicznościowy - materiały krajoznawcze, wyżywienie i nocleg wg programu - udział w zlotowych wycieczkach turystyczno-krajoznawczych, wstępy, przewodnik na trasach wycieczek , ubezpieczenie NNW na czas trwania zlotu

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

* w trakcie trwania Zlotu odbędą się egzaminy kandydatów na uprawnienia Przodownika TP oraz na rozszerzenie uprawnień przodownickich

* w przypadku rezygnacji z udziału w zlocie wpisowe nie podlega zwrotowi

* można dodatkowo zamówić nocleg z 21/22 X 2016r. cena 30,00PLN oraz kolację i śniadanie w cenie 25,00zł

 

created by Grupa BroNET