BIURO ZARZĄDU ODDZIAŁU CZYNNE W ŚRODY 16.00 - 18.00 (WERYFIKACJA ODZNAK) I CZWARTKI 16.00 - 18.00 (SPR. CZŁONKOWSKIE)Komisja Piesza > 53 DOLNOŚLĄSKI ZLOT PTP
06.09.2017r.
53 DOLNOŚLĄSKI ZLOT PTP

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Międzygórzu Dolnośląski Zespół Turystyki Pieszej PTTK przy Porozumieniu Oddziałów woj. Dolnośląskiego

R E G U L A M I N

53 DOLNOŚLĄSKIEGO ZLOTU PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI PIESZEJ

      Bystrzyca Kłodzka - Międzygórze 21 – 22 października 2017r.

GŁÓWNY ORGANIZATOR: Oddział PTTK im. Dr Mieczysława Orłowicza w Międzygórzu SPONSORZY: Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka

KIEROWNICTWO 53 DOLNOŚLĄSKIEGO ZLOTU P. T. P.

• Komandor Zlotu – Włodzimierz Głaz

• Komandor Honorowy – Julian Szymszon /nr Tel. 888 963 890

• Sekretarz Zlotu – Janina Piegza /nr Tel. 74 – 813 51 95

CELE 53 Dolnośląskiego Zlotu P.T.P.:

  1. Promocja walorów turystyczno-krajoznawczych Ziemi Bystrzyckiej – zdobywanie odznak ;
  2. Integracja, szkolenia i wymiana doświadczeń środowisk Przodowników Turystyki Pieszej Dolnego Śląska;

SZKOLENIA PRZODOWNICKIE : W trakcie trwania Zlotu odbędą się między innymi wykłady szkoleniowe dla Przodowników TP i kandydatów, które odbędą się w sobotę – dnia 21.10.2017r. w Bystrzycy Kłodzkiej.

TERMIN ZLOTU I BAZA ZLOTU: Zlot odbędzie się w dniach 21 - 22 października 2017r. w Bystrzycy Kłodzkiej – Hotel ABIS, ul. Strażacka 28, 57-500 Bystrzyca Kłodzka ZGŁOSZENIA : Zgłoszenie udziału w 53 Dolnośląskim Zlocie P.T.P. następuje w drodze pisemnej na załączonej do regulaminu Karcie Zgłoszenia, którą należy czytelnie wypełnić i wraz z kserokopią lub skanem dowodu wpłaty należy przesłać listownie lub pocztą elektroniczną na adres Organizatora w nieprzekraczalnym terminie: 06.10.2017 r. ( po tym terminie przesłane zostaną potwierdzenia przyjęcia na 53 DZPTP).

Adres : Oddział PTTK im.Dr M.Orłowicza w Międzygórzu, ul. Wojska Polskiego 2/9,

57-514 Międzygórze lub e-mail: pttkmiedzygorze@idsl.pl z dopiskiem: „53 Dolnośląski Zlot P.T.P.” UWAGA !!! Wpisanie imienia i nazwiska na zgłoszeniu przesłanym pocztą elektroniczną traktowane będzie jako podpis uczestnika.

KOSZTY UDZIAŁU I ZASADY WNOSZENIA WPŁAT: Wpisowe w wysokości 232 zł prosimy przekazać na konto: Oddział PTTK im. Dr M. Orłowicza w Międzygórzu, ul. Wojska Polskiego 2/9, 57-514 Międzygórze Bank Zachodni WBK O/Bystrzyca Kłodzka Nr konta 57 1090 2297 0000 0005 8803 1040 z dopiskiem „53 DZPTP” w terminie do 6.10.2017 Kolejność wpłat i zgłoszeń decydować będzie o przydziale noclegów- 40miejsc w pokojach 2 osobowych 2/2 W ramach wpisowego zapewniamy: I. Obiad: 21.10 II. Nocleg: 21/22.10 III. Kolacja: 21.10 IV. Serwis kawowy: 21.10 V. Śniadanie: 22.10 VI. Obiad: 22.10 VII. Znaczek pamiątkowy i materiały krajoznawcze VIII. Wstępy IX. Przejazd na trasie Bystrzyca Kłodzka - Międzygórze – Bystrzyca Kłodzka: 22.10 X. Bezpłatny parking dla zmotoryzowanych uczestników Zlotu. Rezygnacja z imprezy: 1. Rezygnacja z udziału w imprezie przyjmowana jest wyłącznie w formie pisemnego oświadczenia do dnia 6.10.2017r. 2. W przypadku rezygnacji z imprezy po tym terminie wpisowe nie podlega zwrotowi. 3. W przypadku nie przybycie na Zlot organizatorzy nie zwracają wniesionych opłat. PROGRAM 53 DOLNOŚLĄSKIEGO ZLOTU PTP 21-22.10.2017r: Nocleg przedwstępny z 20-21.10.2017r. – Hotel ABIS w Bystrzycy Kłodzkiej. Koszt noclegu ze śniadaniem płatny we własnym zakresie 65zł/os. 21.10.2017 – sobota godz.: 8:00 – 9:00 – przyjęcie i zakwaterowanie uczestników w sekretariacie Zlotu – Hotel ABIS w Bystrzycy Kłodzkiej; ( odległość od stacji PKP do ABIS -1,7km) godz.: 9:00 – zwiedzanie Bystrzycy Kłodzkiej (Baszty, Muzeum Filumenistyczne, Pręgierz, Ratusz, Pomnik Św. Trójcy) – ok. godz. 13 obiad. godz.17:00 – otwarcie Zlotu w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej – film o Gminie Bystrzyca Kłodzka; godz. 18:30 – kolacja w Restauracji ABIS w Bystrzycy Kłodzkiej; godz. 19: 30 – narada Dolnośląskiego Zespołu TP, szkolenia przodownickie w miejscu noclegu; 22.10.2017 – niedziela godz.8:00 – 8:30 – śniadanie; godz.9:00 – Przejazd do Międzygórza - msza św. w Międzygórzu o godz.10:00; godz.11:00- zwiedzanie Ośrodka Historii i Tradycji Turystyki Górskiej Sudetów i Międzygórza; godz.14: 00 – obiad i zakończenie Zlotu godz.17:30 - Przejazd do Bystrzycy Kłodzkiej W ramach Zlotu będzie można zdobyć odznakę „Przyjaciel Międzygórza” w stopniu I - koszt 10zł Organizatorzy 53 Dolnośląskiego Zlotu Przodowników TP

created by Grupa BroNET