BIURO ZARZĄDU ODDZIAŁU CZYNNE W ŚRODY 16.00 - 18.00 (WERYFIKACJA ODZNAK) I CZWARTKI 16.00 - 18.00 (SPR. CZŁONKOWSKIE)Komisja Piesza > III ŚWIDNICKIE MARSZE NA ORIENTACJĘ
24.09.2018r.
III ŚWIDNICKIE MARSZE NA ORIENTACJĘ

III Świdnickie Marsze na Orientację

IX runda Pucharu Dolnego Śląska w MnO 2018

 

Lubachów, 13 października 2018 r.

Termin i miejsce zawodów - 13 październik 2018 r. Lubachów

Organizator Oddziałowa Komisja Piesza i Krajoznawstwa PTTK w Świdnicy

Współorganizator: - Dolnośląska Komisja Imprez na Orientację 

                              – Koło PTTK „ Pszczoły i Trutnie” w Świdnicy

                            –  Szkolne Schronisko Młodzieżowe PTSM w Lubachowie

                            –  Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy

 

Impreza dofinansowana ze środków:

Zarządu Powiatu w Świdnicy w ramach realizacji zadania publicznego.

 

Zespół Głównych Organizatorów

Kierownik Zawodów: Zbigniew Curyl

Sędzia Główny:  Wojciech Król

Budowa Tras: Roman Trocha,  Paweł Idzik, Krzysztof Duda

Pozostali organizatorzy - Krzysztof Król

Cel imprezy:

 • · Upowszechnianie turystycznych marszów na orientację
 • · Rozegranie IX rundy Pucharu Dolnego Śląska w MnO
 • · Promocja walorów krajoznawczych Powiatu Świdnickiego  

Forma, etapy i kategorie

TE – zgodnie ze składem ustalonym przez Dolnośląską Komisję InO (2 etapy dzienne, i 1 etap nocny zespoły 1 – 2 osobowe)

TS - urodzeni w 1997 r. i wcześniej (etapy i zespoły j.w.)

TJ - urodzeni w 1998- 2001 r. (etapy i zespoły j.w.)

TM - urodzeni w 2002– 2004 r. (etapy i zespoły j.w.)

TD - urodzeni w 2005 r. i później (2 etapy dzienne, i 1 etap nocny , zespoły 1-3 osobowe)

TP - dla początkujących (1 etap dzienny, wiek i ilość osób w zespole dowolne)

Mapa i teren

Mapy nietypowe, kolorowe, w zależności od kategorii odpowiednio przekształcone lub pozbawione niektórych elementów. Miejscowo unacześnione.

Baza imprezy

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Lubachowie. Lubachów 12 (tel/fax 74 850 99 26, 691 267 077) www.schronisko.lubachów.pl

Program imprezy -  13.10.18- sobota   

od godz. 8.30 – przyjmowanie uczestników w bazie imprezy, wydawanie materiałów startowych bez możliwości dodatkowych zgłoszeń

9.30 – otwarcie zawodów i odprawa techniczna

10.00 – start – godz.”0” we wszystkich kategoriach

ok. 14.30 - 15.00 – ciepły posiłek  w bazie imprezy

ok. 20.00 – start do etapów nocnych

ok. 23.00 – zakończenie zawodów

Świadczenia

 • · Poczęstunek na mecie I etapu oraz ciepły posiłek w bazie imprezy po zawodach
  • · Znaczek okolicznościowy
  • · Komplet materiałów startowych
  • · Dyplomy, medale i drobne nagrody dla najlepszych (miejsca I-III) w poszczeg. kategoriach
  • · Puchar dla klubu, którego zawodnicy osiągną najwyższą łączną punktację do Pucharu Dolnego Śląska w MnO podczas tej imprezy
  • · Protokół dla każdej zgłoszonej jednostki/klubu
  • · Punkty do O InO (3 x 2 pkt. kat. TE, TS, TJ, TM i TD oraz 1x1 pkt. kat. TP)
   • Dodatkowa klasyfikacja i nagrody dla mieszkańców powiatu świdnickiego.

Zgłoszenia

Do dnia 09 października 2018 r. (termin otrzymania zgłoszenia, a nie wysłania) na adres zcuryl@vp.pl z podaniem ilości osób i zespołów w poszczególnych kategoriach (imię nazwisko).  Lista zgłoszeń zostanie zamknięte definitywnie 9 października o godz. 20:00. Brak możliwości zgłoszenia po tym terminie.

Wpisowe

Kategorie TE, TS, TJ

Kategoria TM, TD

Kategoria TP

15 zł /os

15 zł /os

15,00 zł

Wpisowe będzie można wpłacić w bazie zawodów (bez potwierdzenia) lub z potwierdzeniem (KP) na  Konto Oddziału PTTK w Świdnicy Nr konta: 42203000451110000002696240

Wpisowe obejmuje tylko start w zawodach. Jednak, dla uczestników proponujemy nocleg w Schronisku PTSM. Koszt dla uczestników (dzieci i młodzież szkolna 24 zł/os). Rezerwacja i opłata indywidualnie www.schronisko.lubachów.pl

Zwolnieni z wpisowego: Emilia Michorczyk , Szymon Sargalski

Postanowienia końcowe

 • · Sędziowanie zgodnie z zasadami punktacji ZG PTTK
  • · Wszystkich uczestników obowiązuje przestrzeganie Karty Turysty, niniejszego regulaminu oraz poleceń organizatorów.
  • · Osobom zgłoszonym a nieobecnym na imprezie nie przysługuje prawo zwrotu wpisowego.
  • · Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie
 • · Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów.
  • · Za rzeczy skradzione lub zagubione w czasie imprezy organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.
  • · Osoby niepełnoletnie zostaną przyjęte na zawody jedynie pod opieką osoby pełnoletniej. Opiekunowie (grup min. 10 osobowych), jeżeli nie startują w zawodach - nie płacą wpisowego.
   • W dniu 14.10.2018 (niedziela) o godz. 8.00 istnieje możliwość powrotu do Świdnicy autokarem, lub wzięcia udziału w Zlocie Turystów Świdnickich na Ślęży (patrz strona www.pttk.swidnica.pl) – koszt 5 zł/os.

 

                                                                                      Zapraszamy do Lubachowa

                                                                                         O R G A N I Z T O R Z Y

created by Grupa BroNET