BIURO ZARZADU ODDZIAŁU CZYNNE: ŚRODY 16.00 - 18.00 (WERYFIKACJA ODDZNAK), CZWARTEK 16.00 - 18.00 (SPRAWY CZŁONKOWSKIE)Komisja Piesza > DOLNOŚLĄSKI SEJMIK PRZEDKONGRESOWY LEGNICA, 28 MARCA 2020 R.
03.03.2020r.
DOLNOŚLĄSKI SEJMIK PRZEDKONGRESOWY LEGNICA, 28 MARCA 2020 R.

DOLNOŚLĄSKI SEJMIK PRZEDKONGRESOWY

 

LEGNICA, 28 MARCA 2020 R.

 

„Wspólne dziedzictwo inspiracją działań krajoznawczych na terenie

 Dolnego Śląska”

 

W dniach 16-19 września 2020 roku w Łodzi odbędzie się VII Kongres Krajoznawstwa Polskiego. Wydarzenie organizowane jest przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  i Instytut Geografii Miast i Turyzmu Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Kongres odbędzie się pod hasłem "Krajoznawstwo wobec tradycji i wyzwań współczesności".

Organizator:

 • Regionalna Pracownia Krajoznawcza przy Oddziale Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Legnicy
 • Regionalne Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa „Dolny Śląsk”
 • Legnicka Biblioteka Publiczna w Legnicy

            Przewodniczącym Sejmiku jest kol. Marek Rabski, Przewodniczący RKIK „Dolny Śląsk”, Przewodniczący Komisji Krajoznawczej Oddziału PTTK            w Legnicy, a wiceprzewodniczącym kol. Bogusława Grabka, Prezes Oddziału PTTK w Legnicy.

Program

  9.00 – 10.00 – rejestracja uczestników

10.00 – 10.30 – Część wstępna

 • występ artystyczny uczennic z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Legnicy
 • powitanie uczestników
 • wystąpienia zaproszonych gości

10.30 – 12.10 – I sesja

 • prof. dr hab. Stanisław Dąbrowski: Problemy dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska
 • dr Dariusz Wędzina: Rewaloryzacja drogą do przywracania tożsamości kulturowej miast dolnośląskich
 • Zdzisław Kurzeja: Mausoleum Piasteum
 • Edward Wiśniewski: Pamięć i kult Alfreda Olszewskiego w krajoznawczej przestrzeni
 • Mirosław   Bielachowicz:  Działania   krajoznawcze   na  Dolnym  Śląsku inspirowane dziedzictwem kulturowym

12.10 – 12.40 – przerwa kawowa

12.40 – 14.10 – II sesja

 • Marek   Rabski:   Legnickie   i   podlegnickie    cmentarze,    zapomniane, zdewastowane, ratowane
 • Anna Gątowska: Legnicka Biblioteka Publiczna, historia, rewitalizacja, współczesność. Prezentacja multimedialna połączona ze zwiedzaniem biblioteki
 • Dyskusja. Najważniejsze problemy krajoznawstwa na Dolnym Śląsku
 • Zakończenie Sejmiku

14.10 – 14.50 – gorący posiłek

14.50 – 15.40 -  zwiedzanie Mauzoleum Piastów: Zdzisław Kurzeja

 

Imprezy towarzyszące:

 • Bartłomiej Ranowicz: wystawa publikacji krajoznawczych poświęconych znanym krajoznawcom z Dolnego Śląska
 • Kiermasz wydawnictw krajoznawczych

Koszty udziału, zgłoszenia: udział w Sejmiku jest bezpłatny. Obowiązuje wcześniejsze zgłoszenie   pocztą  elektroniczną  na  adres:  pcit-legnica@o2.pl,   w  terminie       do 15 marca  2020 roku.

Miejsce sejmiku: Legnicka Biblioteka Publiczna, ul. Piastowska 22, Legnica

 

 

 

Oddział PTTK w Legnicy, Rynek 27, 59-220 Legnica, tel. 76 85 65 163

www.infolegnica.pl, www.pttk.legnica.pl, e-mail:  pcit-legnica@o2.pl

created by Grupa BroNET