BIURO ZARZĄDU ODDZIAŁU CZYNNE W ŚRODY 16.00 - 18.00 (WERYFIKACJA ODZNAK) I CZWARTKI 16.00 - 18.00 (SPR. CZŁONKOWSKIE)Komisja Piesza > Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Turystyki Pieszej i Krajoznawczej Za rok 2020-2021
17.02.2022r.
Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Turystyki Pieszej i Krajoznawczej Za rok 2020-2021

                                                                                                                Świdnica, 16.02.2022 r.

                                                                                                     

                                                                                                         Oddział PTTK w                                                                                                                                                           Świdnicy                                                          

                                                                                                         ul. Długa 33 pokój nr 7

                                                                                                         58-100 Świdnica

 

 

 

Sprawozdanie

Oddziałowej Komisji Turystyki Pieszej i Krajoznawczej

Za rok 2020-2021

 

Skład zarządu Oddziałowej KTPiK od 16.11.2017 r. :

 1. przewodnicząca – p. Wioletta Ziobrowska
 2. vice przewodniczący – p. Zbigniew Curyl
 3. vice przewodniczący – p. Krzysztof Krystyniak
 4. sekretarz – p. Joanna Jaskuła
 5. członek – p. Jakub Curyl

 

Stan kadry programowej:

 

        wyszczególnienie

 

             liczba uprawnień

           na dzień 16.02.2022

 

 

w tym honorowi

nazwiska:

Młodzieżowi PTP

   2

-----------

A. Hruszowiec, A. Jaskuła

PTP III stopnia

   7

 2: T. Reczuch, R. Wittig,

J. Jaskuła, W. Ziobrowska,

J. Curyl, J. Wojtów,                       S. Matyszczyk, N. Józefiak,

PTP II stopnia

   2

------------

K. Krystyniak, A. Wiącek

PTP I stopnia

   1

-------------

Z. Curyl

znakarze

   1

---------------

D. Pszeniczka

Instruktor Krajoznawstwa Regionu

   5

--------------

J. Jaskuła, W. Ziobrowska,

K. Krystyniak, A. Wiacek, Z. Curyl

 

      Zebranie Komisji Pieszej i Krajoznawczej w roku 2020 nie odbyło się z powodu pandemii, toteż sprawozdanie zawiera informacje z działalności Komisji za rok 2020 i 2021.

Członkowie Komisji w roku 2020-2021 realizowali wiele inicjatyw i brali udział w kluczowych imprezach turystyki pieszej w regionie o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim.

 1. I.      Udział w imprezach turystyki pieszej:

1.  Wiosennej Naradzie Aktywu Turystyki Pieszej Dolnego Śląska w Prochowicach w dniach 25/26.01.2020 r. Na spotkaniu wręczono odznaki za promowanie turystyki pieszej oraz podsumowano Rajd „6 x Dolny Śląsk”. /uczestniczyli: W.Ziobrowska, R.Ziobrowski, J.Jaskuła, K.Hruszowiec, A. Hruszowie. K.Krystyniak/

2. 63 Ogólnopolskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej w Gdańsku w dniach 9-13.09 2020 r. Poza formami warsztatowymi zlot był wyśmienitą formą poznania bogatych propozycji turystycznych Gdańska. Uprawnienia przodownickie w zakresie turystyki pieszej rozszerzyli: Z. Curyl. W zlocie uczestniczył, także A. Wiącek.

3. Udział w 64 Ogólnopolskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej w Elblągu                        /10-12.09.2021 r./. Celem Zlotu była promocja walorów turystycznych, krajoznawczych, przyrodniczych i kulturowych powiatu elbląskiego oraz województwa warmińsko                              - mazurskiego, a także doskonalenie wiedzy turystycznej. Uprawnienia przodownickie                       w zakresie turystyki pieszej rozszerzyli: Z. Curyl.

 1. II.   Organizacja i współorganizacja imprez o charakterze turystycznym

      Wykorzystujemy coraz większy wachlarz imprez turystycznych nie tylko dla dorosłych, ale także dla dzieci. Promujemy turystykę rodzinną poprzez wycieczki i rajdy połączone                    z elementami krajoznawstwa: zdobywanie odznak pieszych i krajoznawczych, które wzbogacają wiedzę o historii i zabytkach w zwiedzanym regionie.

      W 2020 roku opiniowano Odznakę Ziemi Świdnickiej, która z przyczyn niezależnych                   od komisji nie została ustanowiona.

       Na wniosek PTP Jakuba Curyla, po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu przez KTP, decyzją Zarządu Oddziału PTTK w Świdnicy (uchwała nr XXI/64/4/2021 z dnia 12 maja 2021) ustanowioną Odznakę Turystyczno – Krajoznawczą „Znam Gmninę Świdnica”. Jest to pierwsza odznaka w całej historii komisji i oddziału PTTK.

        Rokrocznie licznie (ok. 20-25 osób) bierzemy udział w Indywidualnym Rajdzie                    „6 X Dolny Śląsk” organizowanym przez O/PTTK w Jaworze i Dolnośląski Zespół Turystyki Pieszej.

        Organizujemy imprezy dla dzieci i młodzieży lub bierzemy udział w imprezach wzbogacających wiedzę turystyczną i krajoznawczą:  Akcji „Sprzątanie Jeziorka Ddaisy”                 w dniu 25.04.2020, „Dolnośląskim Wekendzie z Questami w dniu 12.09.2020, zawody rekreacyjno – sportowe kół PTTK oddziału świdnickiego w dniu 17.10.2021, Mobilny Centrum Edukacji „Turystyczna Szkoła” w Witoszowie Dolnym w dniach 15-16.11.2021,

 Niestety, zaplanowany Finał Centralnego Ogólnopolskiego Konkursu Turystyczno-Krajoznawczego w dniach 4 -7.06.2020 r. został odwołany. Kolejne eliminacje w roku 2021 do OMTTK również nie doszły do skutku z powodu pandemii.

 1. III.  Zorganizowanie i przeprowadzenie następujących wycieczek krajoznawczych       i pieszych:

1. Rajd Pieszy: Paczków – Kałków w dniu 07.06.2020 – udział 19 osób,

2. Rajd Pieszy: Kałków – Głuchołazy w dniu 28.06.2020 – udział 20 osób,

3. Rajd Turystyczny do odznaki „Znam Ślężę”: Jordanów Śl – Przełęcz Tąpadła w dniu    05.07.2020 – udział 17 osób.

4. XIII Rajd Nepomucenowy: Stolec – Ziebice w dniu 28.03.2021 – udział 22 osoby,

5. Rajd „Głównym Szlakiem Świetokrzyskim” w dniach 18-21.06.2021

6. Wycieczka Krajoznawcza „W poszukiwaniu św. Mikołaja” do Bolesławca w dniu 06.12.2021 – udział 45 osób,

Wycieczki piesze zdobywają zwolenników również w kołach turystyki górskiej. Warto

podkreślić, iż koła te w swoich planach wycieczek uwzględniają także wycieczki krajoznawcze, które zyskują coraz więcej popularności. Wymienić należy wycieczki organizowane do Jury Krakowsko-Częstochowskiej czy też zwiedzanie Lublina, Zamościa, Sandomierza, Malborka czy Gdańska.

      Z powodu pandemii nie doszły do skutku wycieczki: np.: „Szlakiem wygasłych wulkanów” Ostrzyca Proboszowicka w dniu 13.09.2020, Rajd Papieski /100 –lecie urodzin Jana Pawła II w roku 2020 i 21,

IV. Organizowanie szkoleń i zachęcanie młodzieży i dorosłych do zdobywania uprawnień turystyki pieszej

      Komisja realizując założenia planu Dolnośląskiego Zespołu Turystyki Pieszej, podjęła się zorganizowania szkoleń dla młodzieży i przygotowania kandydatów do zdobywania uprawnień Turystyki Pieszej.

1. W dniach 11.01 – 05.02 (w ramach ferii zimowych) został zorganizowany Kurs                           na Młodzieżowych Organizatorów Turystyki dla sześciu członków Koła „ToTuToTam”. Zajęcia zgodnie z programem KP ZG PTTK prowadzili członkowie OKTP: Natalia Józefiak (MPTP), Sandra Matyszczyk (MPTP) , Andrzej Wiącek (PTP II), Zbigniew Curyl (PTP II) oraz gościnnie: Mirosław Gontkowski (PTP II), Ewa Mojsej (ratownik medyczny) i Iga Czwartacka Dobrzyńska (pracownik Informacji Turystycznej w Świdnicy).

2. w dniach 10 i 12.12.2021 r. zostało przeprowadzone szkolenie kandydatów                                    na Młodzieżowego i Przodownika Turystyki Pieszej: Sandry Matyszczyk, Natalii Józefiak, Agaty Hruszowiec, Amelii Jaskuły i Andżeliki Stępniowskiej.  

 1. V.    Zgłaszanie wniosków przez KTPiK o wyróżnienia dla PTP oraz członków kół turystycznych.

Przewodnicząca Komisji Pieszej i Krajoznawczej p. W.Ziobrowska w dniu 30 lipca 2021 r. złożyła do Prezesa Oddziału p. Z. Curyla  pisemne wnioski dla następujących osób:

- Danieli Dębek- wniosek o Dyplom PTTK /koło PiT/

- Pawła Józefiaka – wniosek o Dyplom Honorowy PTTK „Za Pomoc i Współpracę” /koło PiT/

- Marcina Jaskuły- wniosek o Dyplom Honorowy PTTK „Za Pomoc i Współpracę” /koło PiT/

- Joanny Jaskuły- wniosek o Brązową Honorową Odznakę PTTK /koło PiT/

- Ewy Matyszczyk- Borońskiej- wniosek o Dyplom Zarządu Oddziału

VI. Podnoszenie kwalifikacji przodownickich:

W latach 2020 i 2021 przodownicy: Andrzej Wiącek, Krzysztof Krystyniak i Zbigniew Curyl rozszerzali uprawnienia przodownickie o kolejne regiony Polski.

 1. VII.             Praca Terenowego referatu Turystyki Pieszej przebiegała następująco:

1. W roku 2020 zweryfikowano 76 odznak (wraz z normami) TP i krajoznawczych.

2. W roku 2021 zweryfikowano 152 odznaki (wraz z normami) TP i krajoznawczych.                 Pełny obraz pracy przedstawia załącznik nr 3.

 

 1. VIII.          Wytyczne do pracy Oddziałowej KTPiK na rok 2022:
  1. Wyodrębnienie z Oddziałowej Komisji Pieszej, po kursie na Młodzieżowych i Organizatorów Imprez na Orientację Oddziałowej Komisji Imprez na Orientację.
  2. Udział przodowników turystyki pieszej i członków komisji w wojewódzkich i ogólnopolskich zlotach, celem rozszerzenia uprawnień i zdobywanie nowych doświadczeń oraz wymiany doświadczeń i integracji:

- 30.01.2022 – Dolnośląska Narada Turystów Pieszych w Pieszycach,

- 22.05.2022 – Złaz Turystów Pieszych we Wrocławiu,

- 09-10.09.2022 – 65 Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej w Gnieźnie,

- 22-23.10.2022 – 57 Dolnośląski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej w Jeleniej Górze,

 1. Z chwilą zdobycia uprawnień Przodownika I stopnia wnioskowanie do Komisji Pieszej Zarządu Głównego o rozszerzenie uprawnień terenowego Referatu Weryfikacyjnego weryfikacji do małej złotej OTP.
 2. Zorganizowanie przynajmniej jednej wycieczki pieszej i krajoznawczej i przedstawienie jej w planie wycieczek Oddziału.
 3. Propagowanie i udział w Indywidualnym Rajdzie „6 X Dolny Śląsk”
 4. Organizacja szkoleń specjalistycznych dla młodzieży, celem pozyskiwania nowej społecznej kadry programowej PTTK w dniach 2-5.06.2022 r.
 5. Przeprowadzenie kampanii  sprawozdawczo – wyborczej w Oddziałowej Komisji TPiK.
 6. Współorganizacja Finału Centralnego Ogólnopolskiego Młodzieżowego turnieju Turystyczno – Krajoznawczego w Świdnicy
 7. Uczcić czynnie (organizacja imprezy, rajdu, wycieczki) 70 rocznicy Komisji Turystyki Pieszej i Odznaki Turystyki Pieszej, zdobywając jubileuszową odznakę.
 8. Realizowanie tematyki historycznej poprzez zdobywanie odznak krajoznawczych /jubileuszowych, okolicznościowych związanych z przypadającymi rocznicami. Wzbogacić listę rocznic o te związane z wydarzeniami o znaczeniu lokalnym i regionalnym. W 2022 roku przypadają:

- 225 rocznica Mazurka Dąbrowskiego

- 180 rocznica urodzin Marii Konopnickiej

- 150 rocznica śmierci Stanisława Moniuszki

- 110 rocznica śmierci Bolesława Prusa

 

 

 

 

                                                                                                  Przewodnicząca OKTPiK            

                                                                                                     Wioletta Ziobrowska

                                                                                                 Vice – przewodniczący OKTPiK

                                                                                                        Zbigniew Curyl

created by Grupa BroNET