BIURO ZARZĄDU ODDZIAŁU CZYNNE W ŚRODY 16.00 - 18.00 (WERYFIKACJA ODZNAK) I CZWARTKI 16.00 - 18.00 (SPR. CZŁONKOWSKIE)Komisja Piesza > SPRAWOZDANIE TRW/ OKTP ŚWIDNICA
17.02.2022r.
SPRAWOZDANIE TRW/ OKTP ŚWIDNICA

                                                                                                                                    Świdnica, 25 stycznia 2022

                                                                                                               Biuro Oddziału Świdnickiego PTTK

                                                                                                                               w/m

    Terenowy Referat Weryfikacyjny OTP O/ Świdnica PTTK w składzie: Zbigniew Curyl (przewodniczący) Przodownik st. II, Krzysztof Krystyniak P. st II, Andrzej Wiącek P. st II i Jakub Curyl P. st III  podaje poniżej poszczególne ilości odznak, które zostały zweryfikowane w 2021 roku

    Weryfikacja obejmuje tylko te odznaki, które są rozprowadzane przez Oddział Świdnicki PTTK oraz statutowe krajowe  jednostki regionalne PTTK – zgodnie z odpowiednimi regulaminami odznak.

Za 2021 rok zweryfikowano następujące odznaki:

  1. 1.      Odznaki Turystyki Pieszej:

1.1. „Siedmiomilowe Buty”: a/ Srebrne Buty                             6 sztuk

                                                 b/ Złote Buty                             5 sztuk

1.2.  Popularna OTP                                                                  4 sztuki

1.3. M. Brązowa OTP                                                                2 sztuki

1.4. M. Srebrna OTP                                                                  4 sztuki

1.5. M. Złota (brak uprawnień TRW

1.6. Normy „Za Wytrwałość w TP”                                          3 normy

1.7. Normy „Dla Najwytrwalszych w TP”                                 0

  1. 2.      Odznaka Regionalna – „Turysta Dolnego Śląska”:

2.1. (Norma 1/10) – odznaka w stopniu Brązowym            4 sztuki

2.2. (Norma 3/10) – odznaka w stopniu Srebrnym              2 sztuki

2.3. (Norma 6/10) – odznaka w stopniu Złotym                   1 sztuka

2.4. (Normy 2/10; 4/10; 5/10; 7/10; 8/10; 9/10;) –                4 normy* - które należy zaliczyć statystycznie do 

                                                                                                               odznak w stopniu brązowym (pkt. 2.2.1)

        3. Odznaki Turystyczno- Krajoznawcze, regionalne i inne:                                                   

            3.1. Odznaka „Zdobycie Ślęzy”                                                         26 sztuk

            3.2. Odznaka „Zwiedzam – Poznaje”                                                10 sztuk

            3.3. „DOT” – Dziecięca Odznaka Turystyczna                                   9 sztuk

            3.4. „MOK” – Młodzieżowa Odznaka Krajoznawcza                          0

            3.5. Odznaka Jubileuszowa „70 lat Poznajemy Polskę z PTTK”     – 47 sztuk

           

  1. 4.      Odznaka Krajoznawcza „Znam Gminę Świdnica”:

4.1. W stopniu brązowym                                                               10 sztuk

4.2. W stopniu srebrnym                                                                   9 sztuk

4.3. W stopniu złotym                                                                        6 sztuk

 

              Łącznie zweryfikowano i przyznano 145 odznak /bez norm*/ różnego rodzaju

              Zweryfikowano łącznie 152 odznak (z normami*)

 

                                                                                                          Przewodniczący TRW TP: Zbigniew Curyl

 

Do wiadomości:

  1. KTP ZG PTTK
  2. WKP „Perpedes”
  3. Dolnośląski Zespół TP
created by Grupa BroNET