BIURO ZARZĄDU ODDZIAŁU CZYNNE W ŚRODY 16.00 - 18.00 (WERYFIKACJA ODZNAK) I CZWARTKI 16.00 - 18.00 (SPR. CZŁONKOWSKIE)Świdnickie Koło PTTK ‘‘KOŁO ŚLĘŻY‘‘ > Sobotni spacer rowerowy z Kołem PTTK "KOŁO ŚLĘŻY"
30.03.2019r.
Sobotni spacer rowerowy z Kołem PTTK "KOŁO ŚLĘŻY"

Zapraszamy wszystkich chętnych na sobotni spacer rowerowy.

 

 

1. Celem rajdu jest promocja:

1) zdrowego i aktywnego stylu życia poprzez turystykę rowerową;

2) kulturalnego i bezpiecznego zachowania turystów na trasach rowerowych;

3) poznanie walorów krajoznawczo – turystycznych Ziemi Świdnicko – Dzierżoniowskiej.

2. Organizator:

Świdnickie Koło PTTK „KOŁO ŚLĘŻY”:

● Komandor rajdu – Tadeusz Niedzielski,

tel. 609 939 600, e-mail: t_niedzielski@wp.pl

3. Trasa (40,2 km) i ramowy program rajdu:

START: godz. 10.00 z parkingu OSiR przy ul. Śląskiej 33 – Bystrzyca Dolna – Burkatów – Bojanice – Lutomia Dolna – Mościsko – Tuszyn – Kiełczyn – Jędrzejowice (zaplanowane pieczenie kiełbasek – zaopatrzenie we własnym zakresie) – Wiry – Wirki – Gogołów - Miłochów – Jagodnik – META: parking przy ul. Kopernika 35, ok. godz. 15.00

 

 

Graficzne przedstawienie przebiegu trasy:

 

 

 

 

 

4. Regulamin rajdu

1) warunki  uczestnictwa:

a) zamiar uczestnictwa w rajdzie należy zgłosić telefonicznie: 609 939 600 lub mailem:  t_niedzielski@wp.pl najpóźniej do 4 kwietnia 2019 r.,

b) w rajdzie może uczestniczyć maksymalnie 20 rowerzystów – decyduje kolejność zgłoszeń,

c) osoby niepełnoletnie uczestniczą w rajdzie wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej,

d) posiadanie przez członków PTTK ważnej legitymacji z opłaconą składką członkowską za 2019 r.,

e) osoby, które nie są członkami PTTK zobowiązane są ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie,

2) obowiązki uczestników rajdu:

a) posiadanie sprawnego roweru wyposażonego zgodnie z przepisami Kodeksu drogowego,

b) przestrzeganie postanowień regulaminu rajdu, zasad ruchu drogowego, przebiegu trasy, przepisów porządkowych, p. poż., a także postanowień komandora rajdu,

c) przestrzeganie w czasie rajdu bezwzględnego zakazu spożywania alkoholu;

3) postanowienia końcowe:

a) uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność,

b) organizator rajdu nie ponosi odpowiedzialności materialnej z tytułu wypadków, urazów oraz szkód w mieniu spowodowanych przez uczestników podczas rajdu,

c) w przypadku rażącego naruszenia postanowień regulaminu rajdu oraz zasad kulturalnego zachowania się na trasie, komandor rajdu zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z imprezy,

d) uczestnikom rajdu zaleca się jazdę w kasku ochronnym,

e) organizator rajdu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie rajdu,

f) ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do komandora rajdu.

created by Grupa BroNET