BIURO ZARZĄDU ODDZIAŁU CZYNNE W ŚRODY 16.00 - 18.00 (WERYFIKACJA ODZNAK) I CZWARTKI 16.00 - 18.00 (SPR. CZŁONKOWSKIE)Komisja Górska > ANKIETA Znakarza Szlaków Górskich
06.05.2021r.
ANKIETA Znakarza Szlaków Górskich

 

                         ANKIETA

                         Znakarza Szlaków Górskich

 

 1. Imię i Nazwisko ....................................................................................................................................
 2. Adres zamieszkania (z kodem pocztowym) .............................................................................................

…………………………………………………………….…województwo ……………...................

             Nr tel. ...................................................... e-mail ..................................................................................

 1. Nr PESEL ……………………………... Miejsce urodzenia ………………………………………...
 2. Nr. leg. PTTK ......................................... data wstąpienia do PTTK ....................................................
 3. Oddział PTTK  (pełna nazwa) ................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………

 1. Nr. leg. Znakarza Szlaków Górskich  ................. data nadania uprawnień ………..............................
 2. Nr. leg. Zasłużonego Znakarza Szlaków Górskich  .............. data uzyskania  .....................................
 3. Odznaka GOT (minimum mała srebrna) data nadania, numer weryfikacji …………………………………………………………………………………………………………
 4. Posiadane uprawnienia kadry  PTTK  (rok nadania, nr leg.) ...................................................................

......................................................................................................................................................................

 1. Posiadane odznaczenia i wyróżnienia ...................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

 1. Posiadane odznaki turystyki kwalifikowanej ........................................................................................

      ......................................................................................................................................................................

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb PTTK, zgodnie przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. nr 133, poz. 883)

 

 

 

 

         Miejscowość …………………………….. dnia ………………… r.                                    Podpis znakarza

 

 

created by Grupa BroNET