BIURO ZARZĄDU ODDZIAŁU CZYNNE W ŚRODY 16.00 - 18.00 (WERYFIKACJA ODZNAK) I CZWARTKI 16.00 - 18.00 (SPR. CZŁONKOWSKIE)11.04.2022r.
UCHWAŁA NR 71/1/2022 ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W SWIDNICY

UCHWAŁA NR 71/1/2022

                                           ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W SWIDNICY

 

Podjęta na posiedzeniu Zarządu PTTK Oddziału w Świdnicy w dniu 10 marca 2022

 

w sprawie: w sprawie zwołania Zjazdu Oddziału PTTK w Świdnicy oraz przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo – wyborczej w kołach PTTK oddziału w Świdnicy.

 

na podstawie;

  • Rozdz.III § 12 i 13 oraz w związku z § 16-18 Statutu PTTK Oddziału w Świdnicy uchwalonego na Zjeździe PTTK Oddziału Świdnica w dniu 16.05.2013 r.
  • Ordynacji Wyborczej – zał. Nr 1 do uchwały ZG PTTK nr 171/XIX/2020 z 4 lipca 2020 r. w sprawie Ordynacji Wyborczej
  • Uchwały ZG PTTK nr 253/XIX/2022 z 26 lutego 2022r w sprawie zwołania XX Zjazdu PTTK oraz przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo wyborczej.

 

Zarząd Oddziału uchwala:

§ 1

Zwołać Walny Zjazd Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Świdnicy na dzień 11 czerwca 2022 roku.

Walny Zjazd Oddziału PTTK w Świdnicy będzie miał charakter sprawozdawczo-wyborczy, podejmie uchwały określające kierunki dalszej działalności Oddziału Towarzystwa. Zjazd będzie obradował plenarnie.

11.05.2021r.
UCHWAŁA NR XXI/62/2/2021

UCHWAŁA NR   XXI/62/2/2021

ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W ŚWIDNICY

 

Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 17 lutego 2021

 

w sprawie:Przyjęcia i zatwierdzenia rocznego planu finansowego i budżetu Oddziału na

                  2021 rok.

 

11.05.2021r.
UCHWAŁA NR XXI/61/1/2021

UCHWAŁA NR  XXI/61/1/2021

ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W ŚWIDNICY

 

Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu  17 lutego 2021

 

w sprawie: Przyjęcia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Oddziału za rok 2020

 

11.05.2021r.
UCHWAŁA NR XXI/1/1/2017

UCHWAŁA NR XXI/ 1/1/2017

                         ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W ŚWIDNICY

 

      Podjęta na posiedzeniu Zarządu PTTK Oddziału w Świdnicy w dniu 15 marca 2017

 

w sprawie: Przydziału funkcji w Zarządzie PTTK Oddział w Świdnicy na okres kadencji   

                                                                                                                                   2017 – 2020

10.05.2021r.
UCHWAŁA NR XXI/60/11/2020

                                                       UCHWAŁA NR  XXI/60/11/2020

                                      ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W ŚWIDNICY

 

          Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 17 listopada 2020

 

w sprawie: Odłożenia kampanii sprawozdawczo - wyborczej w Kołach PTTK Oddziału Świdnickiego.  

 

 

created by Grupa BroNET