Nasze koła:

Koło PTTK "JEDYNKA"

Koło PTTK nr 2 ‘‘WAGONOWCY‘‘

Koło PTTK "Siódemka"

Świdnickie Koło PTTK ‘‘KOŁO ŚLĘŻY‘‘

Koło Turystyczne "To Tu To Tam" MDK Świdnica

Koło Turystyczne ''Pszczoły i Trutnie''

Koło PTTK Świebodzickie Łaziki

KLUB PRZEWODNIKÓW TERENOWYCH I GÓRSKICH ‘‘Koło przewodników turystycznych‘‘

Koło PTTK Żarodreptaki

GMINNE KOŁO PTTK ‘TERAZ SUDETY‘

pozostali członkowie z Oddziału

BIURO ZO PTTK CZYNNE WTOREK I ŚRODA W GODZ. 14:45-16:45Oddział PTTK w Świdnicy > IV Świdnickie Marsze na Orientację - Wielki Sukces!!!!
11.11.2019r.
IV Świdnickie Marsze na Orientację - Wielki Sukces!!!!

IV Świdnickie Marsze na Orientację

IX runda Pucharu Dolnego Śląska w MnO 2019

Lubachów, 9 listopada 2019 r.

 

 

            REGULAMIN

 

Termin i miejsce zawodów – 9 listopada 2019 r. Lubachów

Organizator Oddziałowa Komisja Piesza i Krajoznawstwa PTTK w Świdnicy

Współorganizator: - Dolnośląska Komisja Imprez na Orientację

                               – Koło PTTK „ Pszczoły i Trutnie” w Świdnicy

                               –  Szkolne Schronisko Młodzieżowe PTSM w Lubachowie

          - Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy

          -  Klub Imprez na Orientację Orientop Wrocław

 

Impreza dofinansowana ze środków:

Zarządu Powiatu w Świdnicy w ramach realizacji zadania publicznego.

Zespół Głównych Organizatorów

Kierownik Zawodów: Zbigniew Curyl

Sędzia Główny:  Wojciech Król

Budowa Tras: Jacek Wieszaczewski, Joanna Puternicka, Zofia Brzozowiec, Weronika Kaczor

Pozostali organizatorzy – Paweł Idzik

Cel imprezy:

 • · Upowszechnianie turystycznych marszów na orientację
 • · Rozegranie IX rundy Pucharu Dolnego Śląska w MnO
 • · Promocja walorów krajoznawczych Powiatu Świdnickiego

Forma, etapy i kategorie

TE – zgodnie ze składem ustalonym przez Dolnośląską Komisję InO (2 etapy dzienne, zespoły 1 – 2 osobowe)

TS - urodzeni w 1998 r. i wcześniej (etapy i zespoły j.w.)

TJ - urodzeni w 1999- 2002 r. (etapy i zespoły j.w.)

TM - urodzeni w 2003– 2005 r. (etapy i zespoły j.w.)

TD - urodzeni w 2006 r. i później (2 etapy dzienne, i  , zespoły 1-3 osobowe)

Zespoły nie spełniające powyższych wymagań mogą zapisać się i wystartować w dowolnej kategorii dobranej odpowiednio do doświadczenia i poziomu umiejętności, ale nie będą zdobywać punktów Pucharu Dolnego Śląska.

TP - dla początkujących - kategoria bez klasyfikacji  i nagród (1 etap dzienny)

Mapa i teren

Mapy nietypowe, kolorowe, w zależności od kategorii odpowiednio przekształcone lub pozbawione niektórych elementów. Miejscowo unacześnione.

Baza imprezy

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Lubachowie. Lubachów 12 (tel/fax 74 850 99 26, 691 267 077) www.schronisko.lubachów.pl

Program imprezy -  9.11.19- sobota   

od godz. 8.00 – przyjmowanie uczestników w bazie imprezy, wydawanie materiałów startowych, dodatkowe zgłoszenia tylko jeśli wystarczy map

9.30 – otwarcie zawodów i odprawa techniczna

10.00 – start – godz.”0” we wszystkich kategoriach

ok. 14.30 - 15.00 – ciepły posiłek  w bazie imprezy

ok 15:00 zakończenie zawodów

Świadczenia

 • · Poczęstunek na mecie I etapu oraz ciepły posiłek w bazie imprezy po zawodach
  • · Znaczek okolicznościowy
  • · Komplet materiałów startowych
  • · Dyplomy, medale i drobne nagrody dla najlepszych (miejsca I-III) w poszczeg. kategoriach
  • · Puchar dla klubu, którego zawodnicy osiągną najwyższą łączną punktację do Pucharu Dolnego Śląska w MnO podczas tej imprezy
  • · Protokół dla każdej zgłoszonej jednostki/klubu
  • · Punkty do O InO (3 x 2 pkt. kat. TE, TS, TJ, TM i TD oraz 1x1 pkt. kat. TP)
   • Dodatkowa klasyfikacja i nagrody dla mieszkańców powiatu świdnickiego.

Zgłoszenia

Do dnia 5 listopada 2019 r. do godz. 20.00  (termin otrzymania zgłoszenia, a nie wysłania) na adres zcuryl@vp.pl z podaniem  danych:  imię nazwisko, rok urodzenia, kategoria, kwota wpisowego, dane opiekuna 

Wpisowe

Kategorie

TE, TS, TJ, TM, TD

Kategoria

TP

15 zł /os

10,00 zł

 

 

 

 


Wpisowe będzie można wpłacić w bazie zawodów (bez potwierdzenia) lub z potwierdzeniem (KP) na  Konto Oddziału PTTK w Świdnicy  Nr konta: 42203000451110000002696240

Zwolnieni z wpisowego:

KRYSTIAN CISEK - Zwycięzca kat. TD

ZUZANNA MADURSKA – Zwycięzca kat. TM

Postanowienia końcowe

 • · Sędziowanie zgodnie z zasadami punktacji ZG PTTK
  • · Wszystkich uczestników obowiązuje przestrzeganie Karty Turysty, niniejszego regulaminu oraz poleceń organizatorów.
  • · Osobom zgłoszonym a nieobecnym na imprezie nie przysługuje prawo zwrotu wpisowego.
  • · Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie
 • · Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów.
  • · Za rzeczy skradzione lub zagubione w czasie imprezy organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.
  • · Osoby niepełnoletnie zostaną przyjęte na zawody jedynie pod opieką osoby pełnoletniej. Opiekunowie (grup min. 10 osobowych), jeżeli nie startują w zawodach - nie płacą wpisowego.

                                                                                      Zapraszamy do Lubachowa

                                                                                O R G A N I Z T O R Z Y

created by Grupa BroNET