BIURO ZARZĄDU ODDZIAŁU CZYNNE W ŚRODY 16.00 - 18.00 (WERYFIKACJA ODZNAK) I CZWARTKI 16.00 - 18.00 (SPR. CZŁONKOWSKIE)XLVIII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno – Krajoznawczy PTTK - Finał Centralny ŚWIDNICA 16-19 czerwca 2022 r.

XLVIII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno – Krajoznawczy PTTK - Finał Centralny ŚWIDNICA 16-19 czerwca 2022 r.


https://omttk.pttk.swidnica.pl/

ARCHIWUM

XLVIII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno - Krajoznawczy eliminacje powiatowe - Świdnica 2020

Pliki do pobrania:

Regulamin

Oświadczenie rodzica/opiekuna

Karta zespołu OMTTK PTTK

Karta oceny uprawnień i odznak turystycznych PTTK

Komunikat organizacyjny numer 1

XLVII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno - Krajoznawczy eliminacje powiatowe - Świdnica 2019

Pliki do pobrania:

- Regulamin

- Oświadczenie rodzica/opiekuna

- Karta zespołu OMTTK PTTK

Karta oceny uprawnień i odznak turystycznych PTTK

 

PROTOKÓŁ Z ELIMINACJI POWIATOWYCH

 

Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK

 

Eliminacje Powiatowe

 

06 kwietnia 2019 r. – Świdnica
Organizatorem przedsięwzięcia było Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Świdnicy. Realizatorem bezpośrednim był Młodzieżowy Dom Kultury im. Mieczysława Kozara – Słobódzkiego i Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej i Krajoznawstwa. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane ze środków Powiatu Świdnickiego w ramach realizacji zadania publicznego (Art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgodnie z umową z dnia 25.03.2019 i  środków własnych PTTK Oddziału w Świdnicy..

 

Współorganizatorzy:
Życzliwej pomocy i patronatu udzielił Starosta Powiatu Świdnickiego.                                                            Wsparcia udzielili:
• Urząd Miasta Swidnica
• Urząd Gminy Świdnica
• Urząd Miasta i Gminy Strzegom
• Nadleśnictwo Świdnica

Skład osobowy ekipy organizatorów:
W gronie organizatorów znaleźli się członkowie, działacze i sympatycy Oddziału PTTK w Świdnicy:
• Zbigniew Curyl – prezes ZO PTTK w Świdnicy - komandor turnieju,
• Paweł Idzik z Lubomierza, Przodownik InO, koordynator Finału Wojewódzkiego OMTTK – sędzia główny turnieju,                                                                                                                                                                                    • Wojciech Król z Lwówka Śl, Przodownik InO, koordynator Finału Wojewódzkiego OMTTK - autor testów krajoznawczego, 
• Krzysztof Krystyniak, Skarbnik ZO PTTK w Świdnica, Przodownik GOT i OTP – sprawy finansowe, sędzia konkurencji „ocena uprawnień i odznak turystycznych”,
• Leszek Matus, pracownik działu imprez MDK – sprawy logistyczne. autor i sędzia konkurencji „rowerowy tor przeszkód”,
• Wioletta Ziobrowska, Przewodnicząca Oddziałowei Komisji Pieszej i Krajoznawczej, Przodownik OTP – autor konkurencji „zabytki i atrakcje turystyczne województwa dolnośląskiego, sędzia testu krajoznawczego w Sali nr 1                                                                                                                                                                     ● Mariola Makarska – Janicka – sędzia testu krajoznawczego w sali nr 2                                                                                                                 ● Honorata Król z Lwówka Śl. – sędzia testu krajoznawczego w sali nr 3
• Adam Brożbar, pracownik działu imprez MDK – oprawa graficzna, obsługa komputerowa, sprawy logistyczne,
• Dawid Pszeniczka, Znakarz PTTK – budowniczy trasy, autor mapki i sędzia główny questu,
• Monika Drozdowska, pracownik Nadleśnictwa Świdnica – autor i sędzia konkurencji „Rośliny w Nadleśnictwie Świnica”,
• Józef Kawałko, Przewodnik Sudecki PTTK – autor i sędzia konkurencji „Minerały”,
• Joanna Jaskula, Prezes Koła PTTK „Pszczoły i Trutnie”, Przodownik OTP – Obsługa sekretariatu turnieju, przygotowanie słodkiego poczęstunku,
• Ewa Matyszczyk – Borońska, Członek Zarządu Koła PTTK „Pszczoły i Trutnie”, Przodownik OTP – Obsługa sekretariatu turnieju, przygotowanie słodkiego poczęstunku,
• Kinga Hruszowiec – członek Koła PTTK „Pszczoły i Trutnie”, Przodownik OTP – Obsługa sekretariatu turnieju, przygotowanie słodkiego poczęstunku,
• Angelika Borońska – pomocnik do spraw organizacyjnych,

 

 

 

                                                                                                   Studenckie Koło Przewodników Sudeckich

 

                                    ul. Skrzydlata 27/5

 

                                     54-129 Wrocław 

 

 

 

PROTOKÓŁ Z ELIMINACJI POWIATOWYCH

 

Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK

 

 

 

1. W organizowanych przez nas eliminacjach brało udział 27 osób, w tym 9członków PTTK, z tego:

 

w kategorii szkół podstawowych 5 zespołów, 15uczestników,

 

w kategorii gimnazjów 3zespoły, 9 uczestników,

 

w kategorii szkół ponadgimnazjalnych 1 zespół 3 uczestników.

 

2.  Eliminacje odbyły się w Młodzieżowym Domu Kultury im. Mieczysława Kozara – Słobódzkiego w Świdnicy, ul. Nauczycielska 2

 

3.  Drużyny w następujących składach wygrały eliminacje i będą uczestniczyć w następnym etapie OMTTK:

 

                   SZKOŁY PODSTAWOWE

 

 

 

Lp.

Imię i nazwisko

1.

Agata Hruszowiec

Natalia Józefiak

Piotr Kowalski

 

 

 

Drużyna reprezentuje: Koło Turystyczne PTTK „ToTuToTam” przy Młodzieżowym Domu Kultury w Świdnicy

 

Opiekun drużyny: Zbigniew Curyl 

 

Tel.: 604 18 19 10;  email: zcuryl@vp.pl

 

                    GIMNAZJA

 

Lp.

Imię i nazwisko

1.

Konrad Jaskuła

Sandra Matyszczyk

Zuzanna Pietrukiewicz

 

Drużyna reprezentuje: Koło Turystyczne PTTK „ToTuToTam” przy Młodzieżowym Domu Kultury w Świdnicy

 

Opiekun drużyny: Zbigniew Curyl 

 

Tel.: 604 18 19 10;  email: zcuryl@vp.pl

 

                       PONADGIMNAZJALNE

 

Lp.

Imię i nazwisko

1.

Weronika Wąsowska

Aleksandra Hajduk

Weronika Solska

 

 

 

Drużyna reprezentuje: III Liceum Ogólnokształcące w Swidnicy                                      

 

Opiekun drużyny: Mariola Makarska - Janicka

 

Tel.: 512 213 536              e-mail:

 

 

 

4. Ewentualny udział drużyny która zajęła w eliminacjach II miejsce w swojej  kategorii lub gospodarz.

 

                                                          

 

                                                               KATEGORIA-

 

 

 

Lp.

Imię i nazwisko

1.

Amelia Jaskuła

Dominik Rużowski

Andżelika Stępniowska

 

 

 

Drużyna reprezentuje: Koło Turystyczne PTTK „ToTuToTam” przy Młodzieżowym Domu Kultury w Świdnicy

 

Opiekun drużyny: Zbigniew Curyl 

 

Tel.: 604 18 19 10;  email: zcuryl@vp.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Krótka charakterystyka eliminacji, informacja o przeprowadzonych konkurencjach praktycznych:

 

    Eliminacje Powiatowe XLVIII OMTTK odbyły się w Młodzieżowym Domu Kultury im. Mieczysława Kozara Slobódzkiego w Świdnicy w dniu 6. 04. 2019 r. w godzinach od 9.00  do 14.30. podczas rejestracji druzyn w sekretariacie turnieju każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy znaczek i mógł poczęstowac się cukierkami. Po uroczystym otwarciu, przy pięknej pogodzie w amfiteatrze MDK, którego dokonali Zbigniew Curyl – komandor turnieju i Paweł Idzik – sędzia główny turnieju przystąpiono do  rozgrywania konkurencji turniejowych;

 

  1. Ocena uprawnień i odznak turystycznych. Przeprowadził Krzysztof Krystyniak, Skarbnik ZO PTTK w Świdnica, Przodownik GOT i OTP, członek TRW OTP. Do konkurencji dopuszczono wszystkich uczestników, bez egzekwowania legitymacji PTTK. Przyznano indywidualne nagrody: w kat. SP: dla Ameli Jaskuły – 122 pkt, w kat szkół gimnazjalnych Konrad Jaskuła – 127 pkt . Łącznie posiadanie uprawnień i odznaki turystycznych udokumentowało 18 osób. Protokół w załączeniu.
  2. Test wiedzy: odbywał się w trzech salach z podziałem osób z drużyn na a,b,c, tak, abu z jednej drużyny przedstawiciel był w każdej sali. Pytania i karty odpowiedzi rozdał sędzia główny. Po upływie regulaminowego czasu trzyosobowa komisja pod nadzorem sędziego głównego sprawdziła poprawność odpowiedzi o odrębnym pomieszczeniu. Przyznano nagrody indywidualne za największą liczbę zdobytych punktów w teście: W kat. SP – Piotr Kowalski, w kat. szkół gimnazjalnych – Konrad Jaskuła, w kat. szkół ponadgimnazjalnych – Weronika Solska. Zestawy pytań dla szkłó podstawowych i gimnazjalnych w załączeniu. Protokół w załączeniu .
  3. Turystyczne ABC: „Znajomość atrakcji i zabytków Dolnego Śląska”. Konkurencja została przeprowadzona drużynowo. Kazda z drużyn miała do odgadnięcia 20 slajdów, Za każdą pełną, prawidłową odpowiedź na pytanie można było uzyskać 2 pkt. W sumie drużyna – 20 pkt turniejowych. Przyznano wyróżnienie dla drużyny „ToTuToTam” B
  4. Turystyczne ABC: „Znajomość roślin Nadleśnictwa Świdnica”. Konkurencja została przeprowadzona przez pracownika Nadleśnictwa Świdnica. Konkurencja została przeprowadzona drużynowo. Kazda z drużyn miała do odgadnięcia 20 slajdów, Za każdą pełną, prawidłową odpowiedź na pytanie można było uzyskać 2 pkt. W sumie drużyna – 20 pkt turniejowych. Przyznano wyróżnienie dla drużyny „ToTuToTam” G
  5. Turystyczne ABC: „Znajomość skal i minerałów”: Konkurencja została przeprowadzona przez pasjonata i kolekcjonera skał i minerałów, kamieni szlachetnych i wszelkich skamielin Józefa Kawałko. Konkurencja została przeprowadzona drużynowo. Każda z drużyn miała do odgadnięcia 10 nazw fragmentów i przyporządkowania ich odpowiednio do skal i minerałów Za każdą pełną, prawidłową odpowiedź na pytanie można było uzyskać 2 pkt. W sumie drużyna – 20 pkt turniejowych. Przyznano wyróżnienie dla drużyny „ToTuToTam” B
  6. Turystyczne ABC: „Quest”: Konkurencja została przeprowadzona w parku im. Krasickiego w Świdnicy w odległości 150 m. od MDK, przez pasjonata i uczestnika Geokeszingu. Nie był to czyst quest lecz „krzyżówka” Marszy na Orientację, gry azymutowej, geokeszingu i podchodów. Uczestnicy mieli pokonać trase w limicie czasowym 20 min, na podstawie mapy, kompasu i azymutów odnaleźć skrytki, pobrać literę i ułożyć hasło „KOZAR” wg klucza podanego w ostatnim punkcie kontrolnym.
  7. Rowerowy tor przeszkód: Konkurencja została przeprowadzona zgodnie z regulaminem OMTTK (załącznik nr 1) i składał się z 12 przeszkód bez limitu czasowego. Konkurencja została przeprowadzona na posesji MDK. Nagrodzono za „prawie” bezbłędny przejazd Szymona Świdera z 10 ŚDH „Mrówkojady” z Hufca Świdnica.

 

 

 

Całość turnieju przebiegała w spokojnej atmosferze, przy pięknej, słonecznej atmosferze. Podczas uroczystego zakończenia imprezy wszystkim uczestnikom wręczono dyplomy, upominki turystyczne (kompasy, torebki rowerowe, światła rowerowe, czołówki, koszulki, i wiele gadżetów promujących gminy: miejską Świdnica, wiejską Świdnica, Strzegom i oddział PTTK w Świdnicy. Zwycięskie drużyny we wszystkich kategoriach otrzymały puchary i medale okolicznościowe OMTTK. Nie wniesiono protestów i zastrzeżeń

 

                                                                                  

 

                                                                                   Komandor turnieju Zbigniew Curyl

WCZEŚNIEJSZA EDYCJA

Pliki do pobrania:

- Komunikat OMTTK

- Regulamin

- Karta Oceny

- Oświadczenie rodzica/opiekuna

- Protokół z eliminacji

WYNIKI

Karta do kroniki


GALERIA ZDJĘĆ Z KONKURSU


created by Grupa BroNET