BIURO ZO PTTK CZYNNE WTOREK I ŚRODA W GODZ. 16:00-18:0004.12.2020r.
Ostatnia szansa na opłacenie składek członkowskich PTTK

Koleżanki i Koledzy - członkowie PTTK
W związku ze zbliżającym się końcem roku Zarząd Oddziału jest zobligowany do rozliczenia się z posiadanych znaczków ( hologramów) i do 15 grudnia odesłać  do ZG  te które nam zostały. 
Nasze biuro   przez sytuację pandemiczną jest nieczynne ale jeżeli ktoś ma możliwość płatności drogą internetową na konto Oddziału (Nr konta: 42203000451110000002696240)  
to bardzo prosimy , wówczas znaczek będzie zostawiony i do odebrania w momencie otwarcia biura ewentualnie po wcześniejszym uzgodnieniu  .

Składka normalna -65zł
Składka ulgowa- 40zł
Składka ulgowa młodz. - 30zł
Składka ulgowa przysługuje również rodzicom i opiekunom dziecka po wypełnieniu oświadczenia.

W przypadku pytań lub informacji o wpłacie na konto proszę przesłać na adres mailowy paszenkoz@interia.pl lub SMS tel.606 116 365

 Pozdrawiam serdecznie Zosia Paszeńko

30.11.2020r.
Blacharze 2020 online

Kontynułujemy naszą zabawę Blacharza Roku. Odznaki można zgłaszać online do członków kapituły. Po rozpatrzeniu nastapi akt uroczystego wręczenia odznak. Na spotkaniu w dniu 05.11. wręczono odznaki siedmiu osobom a na rajdzie 15.11 jednej. Zapraszamy do zabawy o wielką statuetkę BLACHARZA ROKU. Oto aktualny wykaz: 

Wręczono na LXXVIII PAGÓRKACH……………… 05.11.2020

17.11.2020r.
Pismo Zarządu Głównego w spr. kampanii sprawozdawczo - wyborczej

Zamieszczamy pismo z dnia 9.XI. br.Zarzadu Głównego PTTK w sprawie czekającej nas Kampanii sprawozdawczo - wyborczej. Prosimy zapoznanie się z pismem. Zarzady Kół prosimy o spokojne przygotowywanie się do czekających zadań związanych z realizacją ( w odpowiednim czasie) zebrań sprawozdawczo - wyborczych w kołach. 

   Bardzo prosimy o przygotowanie i przesyłanie na adres zcuryl@vp.pl  sprawozdań z pracy Kół (TK-K). Wszelkie pytania prosimy kierować telefonicznie do członków Zarzadu Oddziału PTTK w Świdnicy. 

                                 Z turystycznym pozdrowieniem ZCuryl

31.10.2020r.
Biuro Zarządu Oddziału PTTK zamknięte
KOMUNIKAT ZARZĄDU ODDZIAŁU nr 3/2020

Z uwagi na wzrastające zagrożenie pandemiczne Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy postanowił zawiesić do odwołania pracę biura ZO przy ul. Długiej 33 pok. 7.  W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny:

  1. Zbigniew CURYL – prezes: tel. 604 181910 - w sprawach:

- reprezentowania Oddział na zewnątrz,

- kontaktów pilnych, wymagających akceptacji Zarządu Oddziału,

- konsultacji i porad dotyczących działalności Kół PTTK

- pośrednictwa z przewodniczącymi komisji ZO

- administruje stronę www.pttk.swidnica.pl 

  1. Zofia PASZEŃKO – I wiceprezes: tel. 606 116365 - w sprawach:

- ewidencji członków oraz składek członkowskich,

- informacji o ubezpieczeniach w PTTK

  1. Robert MATUSZCZAK – II wiceprezes: tel: 796 797942 – w sprawach:

            - sporządzania ofert konkursowych i realizacją zadań publicznych w ramach     

              pozyskanych środków,        

  1. Krzysztof KRYSTYNIAK – skarbnik: 785 521237 – w sprawach:

- koordynacji terenowych referatów weryfikacyjnych GOT, OTP, KOT

- obsługi poczty internetowej Oddziału,

  1. Marlena JANASZEK – sekretarz: 606 890553 – w sprawach:

- przepływu informacji między Zarządem Głównym a podległymi Kołami Oddziału

- koordynacji terenowych referatów weryfikacyjnych GOT, OTP, KOT,

- obsługi poczty internetowej Oddziału,

 
30.10.2020r.
Komunikat stypendia w dziedzinie kultury i opieki nad zabytkami

Zgodnie z podjętą przez Radę Miejską w Świdnicy uchwałą nr XXXVII/394/17

z dnia 27 października 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami oraz ustalenia ich wysokości do 30 listopada br. można składać wnioski o stypendia w dziedzinie kultury.

Zgodnie z przyjętymi warunkami i trybem:

1. Stypendium przyznaje Prezydent Miasta Świdnicy.

2. Stypendium może otrzymać osoba spełniająca łącznie następujące warunki:

1) wykaże się dorobkiem w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury, czy opieki nad zabytkami;

2) zamieszkuje w Świdnicy.

3. Stypendium służy wspieraniu rozwoju umiejętności artystycznych oraz upowszechnianiu kultury i opieki nad zabytkami.

created by Grupa BroNET