Nasze koła:

Koło PTTK "JEDYNKA"

Koło PTTK nr 2 ‘‘WAGONOWCY‘‘

Koło PTTK "Siódemka"

Świdnickie Koło PTTK ‘‘KOŁO ŚLĘŻY‘‘

Koło Turystyczne "To Tu To Tam" MDK Świdnica

Koło Turystyczne ''Pszczoły i Trutnie''

Koło PTTK Świebodzickie Łaziki

KLUB PRZEWODNIKÓW TERENOWYCH I GÓRSKICH ‘‘Koło przewodników turystycznych‘‘

Koło PTTK Żarodreptaki

GMINNE KOŁO PTTK ‘TERAZ SUDETY‘

pozostali członkowie z Oddziału

BIURO ZARZĄDU ODDZIAŁU CZYNNE W ŚRODY 16.00 - 18.00 (WERYFIKACJA ODZNAK) I CZWARTKI 16.00 - 18.00 (SPR. CZŁONKOWSKIE)Oddział PTTK w Świdnicy > VIII Świdnickie Marsze na Orientacje
30.05.2023r.
VIII Świdnickie Marsze na Orientacje

VIII ŚWIDNICKIE

MARSZE NA ORIENTACJĘ

 

REGULAMIN

 

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: 3.06.2023 r.   Boisko sportowe w Bystrzycy Górnej

ORGANIZATOR: Oddziałowa Komisja Piesza i Krajoznawstwa PTTK w Świdnicy

WSPÓŁORGANIZATORZY:  – Koło PTTK „ Pszczoły i Trutnie” w Świdnicy

                                                 - Dolnośląska Komisja Imprez na Orientację

ZESPÓŁ ORGANIZATORÓW:

      Kierownik zawodów: Zbigniew Curyl(OINO)

      Sędzia główny: Wojciech Król (HPINO 61)

      Sędzia pomocniczy: Honorata Król (PINO 764)

      Budowniczy tras:  Kinga Hruszowiec (PINO 762)

                               Andrzej Hruszowiec (OINO)

                                Paweł Idzik

Biuro zawodów: Jadwiga Ziarnowska,

CEL IMPREZY:

  • Upowszechnianie turystycznych marszów na orientację
  • Rozegranie rund Pucharu Dolnego Śląska w MnO

 

FORMA, ETAPY, KATEGORIE:

TZ – dla zaawansowanych, wiek dowolny, zespoły 1-2 os.

TU – dla średnio - zaawansowanych, wiek dowolny, zespoły 1-2 os.

TT -  dla niezaawansowani, wiek dowolny , zespoły 1-5 os.

TP – dla początkujących, wiek dowolny, zespoły 1-5 os.

Uczestnicy powyższych tras klasyfikowani będą w kategorii TS  Pucharu  Dolnego Śląska w MnO

TJ – juniorzy, ur. 2003-2006, zespoły 1-2 os.

TM – młodzież, ur. 2007-2009, zespoły 1-2 os.

TD – dzieci, ur. 2010 i później, zespoły 1-3 os.

We wszystkich kategoriach będą po 2 etapy dzienne

W trakcie trwania imprezy składy zespołów nie mogą ulec zmianie.

 

PROGRAM IMPREZY:

29 maja 2023 r.  (poniedziałek) godz. 20.00

Definitywne zakończenie przyjmowania zgłoszeń

 

30 maja -2 czerwca 2023 r.

Przygotowanie map, materiałów, list startowych oraz tras.

 

3 czerwca 2023 r. (sobota)

   Od 9:00 –9:30  przyjmowanie uczestników w bazie imprezy i wydawanie materiałów startowych

              WPISOWE PRZYJMOWANE DO GODZ.9:25

9:40 – Uroczyste otwarcie i odprawa techniczna.

10:00 - Minuta '0' E I i E II

OD 14.00 Ciepły posiłek

15:30 – zamknięcie mety dla wszystkich kategorii,  ogłoszenie wstępnych wyników.

16:00 – zakończenie imprezy.

                                                

MAPA I TEREN:

Mapy nietypowe, przekształcone. Teren o zróżnicowanej przebieżności i przewyższeniach z bogatą mikrorzeźbą.

 

WPISOWE:

                Kategorie TZ, TU, TJ, TM, TD                  Kategoria   TT, TP 

                                                                                

 

Wpisowe (wszystkie kategorie) 30 zł będzie można wpłacić w bazie zawodów (bez potwierdzenia) lub z potwierdzeniem (KP) na Konto Oddziału PTTK w Świdnicy

Nr konta:  35 1240 1978 1111 0011 2113 2216

 

Dodatkowe zgłoszenia będą możliwe jedynie w przypadku rezygnacji ze startu innych zgłoszonych w terminie uczestników.

Osobom zgłoszonym a nieobecnym na imprezie nie przysługuje prawo do zwrotu wpisowego.

 

ZGŁOSZENIA:

Listę uczestników danej drużyny z podaniem kategorii, imienia i nazwiska oraz rokiem urodzenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 29.05.2023 r. do godz. 20:00

na e-mail: zcuryl@vp.pl

 

W tytule e-mail proszę umieścić "Zgłoszenie Świdnickie MNO

O ważności zgłoszenia decyduje e-mail z potwierdzeniem jego przyjęcia, a nie fakt wysłania zgłoszenia.

 

BAZA IMPREZY:

          Boisko sportowe w Bystrzycy Górnej.

    

ŚWIADCZENIA STARTOWE:

- Poczęstunek międzyetapowy na mecie I etapu oraz ciepły posiłek po zawodach

-  Znaczek okolicznościowy

-  Komplet materiałów startowych

-  Dyplomy, medale i nagrody rzeczowe dla najlepszych

-  Punkty do OInO:  2x2pkt. TZ,TU,TT, TP, TJ,TM,TD

-  Protokół dla każdej zgłoszonej jednostki/klubu

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

-  Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.

-               Sędziowanie zgodnie z zasadami punktacji ZG PTTK i postanowieniami  

-               Regulaminu Pucharu      

  Dolnego Śląska w Marszach na Orientację.

-               Wszystkich uczestników obowiązuje przestrzeganie Karty Turysty, niniejszego regulaminu   oraz poleceń organizatorów.

-  Osobom zgłoszonym a nieobecnym na imprezie nie przysługuje prawo zwrotu wpisowego.

-  Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

-  Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów.

-               Za rzeczy skradzione lub zagubione w czasie imprezy organizatorzy nie ponoszą  odpowiedzialności.

-      Osoby niepełnoletnie zostaną przyjęte na zawody jedynie pod opieką osoby pełnoletniej.

-      Opiekunowie grup min. 10 osobowych nie płacą wpisowego, ( pod warunkiem że nie startują )

 

Klauzula RODO

 

Uczestnicy VII Świdnickich Marszy na Orientację poprzez zgłoszenie do udziału w imprezie wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku do celów dokumentacyjnych oraz promocyjnych.

Administratorem danych osobowych jest Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy ul. Długa 33 pok.7

58-100 Świdnica .

Dane osobowe służą tylko do celów rywalizacji na imprezie i zostaną usunięte w ciągu 14 dni .

created by Grupa BroNET