Nasze koła:

Koło PTTK "JEDYNKA"

Koło PTTK nr 2 ‘‘WAGONOWCY‘‘

Koło PTTK "Siódemka"

Świdnickie Koło PTTK ‘‘KOŁO ŚLĘŻY‘‘

Koło Turystyczne "To Tu To Tam" MDK Świdnica

Koło Turystyczne ''Pszczoły i Trutnie''

Koło PTTK Świebodzickie Łaziki

KLUB PRZEWODNIKÓW TERENOWYCH I GÓRSKICH ‘‘Koło przewodników turystycznych‘‘

Koło PTTK Żarodreptaki

GMINNE KOŁO PTTK ‘TERAZ SUDETY‘

pozostali członkowie z Oddziału

BIURO ZARZĄDU ODDZIAŁU CZYNNE W ŚRODY 16.00 - 18.00 (WERYFIKACJA ODZNAK) I CZWARTKI 16.00 - 18.00 (SPR. CZŁONKOWSKIE)Oddział PTTK w Świdnicy > WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PTTK ODDZIAŁU W ŚWIDNICY
08.03.2024r.
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PTTK ODDZIAŁU W ŚWIDNICY

W imieniu Zarządu Oddziału PTTK w Świdnicy zapraszam wszystkich członków na Walne Zebranie Członków naszego oddziału, które odbędzie się w dniu  14 marca 2024 r. (czwartek) o godz. 16.30 w sali konferencyjnej ( sala nr 1) Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Świdnicy przy ul. Długiej 33

 

Projekt porządku obrad:

1. Wystąpienie zaproszonych gości  i wręczenie odznaczeń

2. Sprawozdanie merytoryczne Oddziału za rok 2023 – zarząd

3. Sprawozdanie finansowe Oddziału za rok 2023 – kol. skarbnik

4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału – kol. Przewodniczący KR,

5. Sprawozdania Oddziałowych Komisji: Górskiej i Pieszej  – kol. Przewodniczący Komisji.

6. Przedstawienie planu wycieczek i imprez na rok 2024

7. Sprawy różne

 

  Z uwagi na istotę sprawy i podjęte głosowania, prosimy delegatów na Zjazd Oddziału w 2022 r. o niezawodne przybycie. 

                                                                                                             w imieniu Zarzadu Oddziału 

                                                                                                              / Zbigniew Curyl/.

created by Grupa BroNET